Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Tip akta: Zakon

Oblast: Državna uprava

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Sažetak

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša potpisan je u Beogradu 02.12.2015. godine.

Sporazum je usklađen sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na ove vrste putnih isprava.

Predlaže se da nosioci diplomatskih i službenih pasoša steknu pravo da ulaze, izlaze sa i preko teritorije druge države ugovornice, bez vize kao i da borave na njenoj teritoriji najviše 90 dana.

Lica na koja se odnosi sporazum, za vreme boravka u drugoj državi ugovornici poštovaće zakone i propise države domaćina.
0%
0%
0%

Ključne novine

UKIDANJE VIZA ZA DRŽAVLJANJE SRBIJE I KIRGISTANA ZA PUTOVANJE U SRBIJU I KIRGISTAN

- Nosioci diplomatskih i službenih pasoša stiču pravo da ulaze, izlaze sa i preko teritorije druge države ugovornice, bez vize kao i da borave na njenoj teritoriji najviše 90 dana i,

- Nosioci diplomatskih i službenih pasoša, koji su upućeni na službu u svojstvu diplomatskog i konzularnog osoblja, kao i članovi njihovih porodica, koji su nosioci diplomatskih i službenih pasoša, stiču dozvolu da uđu, izađu ili borave na teritoriji druge države ugovornice, bez viza u periodu trajanja njihove službe.
0%
0%
0%

Poslednji put ažurirano: 31.05.2017, 07:51