Otvoreni Parlament | Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Vlada

Uto
21.03.2017

Predlog zakona

[pdf]  [doc] 

Pon
30.11.-0001

Ulazak u proceduru

Sažetak

Sporazum između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja potpisan je 05.02.2014. godine u Lisabonu.

Oblast zapošljavanja članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja dve zemlje do sada nije bila pravno regulisana. Sporazumom se na recipročnoj osnovi između dve države reguliše zapošljavanje članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja.

Postupak zapošljavanja članova porodice pokreće se tako što diplomatsko predstavništvo u ime člana porodice podnosi zvaničan zahtev za zapošljavanje Ministarstvu spoljnih poslova države prijema.

Izdržavani član porodice neće uživati građanski i upravni imunitet u odnosu na postupanje ili propust vezano za plaćenu delatnost koju obavlja.

Član porodice neće uživati imunitet u krivičnom postupku koji se vodi u zemlji prijema u pogledu svakog činjenja ili nečinjenja koje proistekne iz bavljenja plaćenom delatnošću, osim u posebnim slučajevima kada se država imenovanja proceni da bi odricanje od imuniteta bilo u suprotnosti sa njenim interesima.

Dozvola za zapošljavanje prestaće da važi usled prestanka funkcije člana konzularnog ili diplomatskog predstavništva ili po isteku razumnog perioda nakon odlaska iz zemlje prijema člana osoblja, u slučaju razdvajanja ili razvoda sa članom diplomatskog ili konzularnog predstavništva ili usled prestanka zajedničkog života.
0%
0%
0%

Ključne novine

ZAPOŠLJAVANJE ČLANOVA PORODICE DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA SRBIJE I PORTUGALA

- Prvi put se pravno uređuje oblast zapošljavanja članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja Srbije i Portugala;
- Izdržavani član porodice neće uživati građanski i upravni imunitet u odnosu na postupanje ili propust vezano za plaćenu delatnost koju obavlja i,
- Član porodice neće uživati imunitet u krivičnom postupku koji se vodi u zemlji prijema u pogledu svakog činjenja ili nečinjenja koje proistekne iz bavljenja plaćenom delatnošću.
0%
0%
0%

Poslednji put ažurirano: 23.03.2017, 11:23