Otvoreni Parlament | Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o izmenama sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota

Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o izmenama sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Vlada

Uto
04.04.2017

Predlog zakona

[pdf]  [doc] 

Pon
30.11.-0001

Ulazak u proceduru

Sažetak

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije, koji je stupio na snagu 09.12.2011. godine, uređeno je obavljanje drumskog saobraćaja.
Prema tvrdnji predlagača, razmenjivani kontigenti dozvola za prevoz stvari između dve države nisu zadovoljavali potrebe srpske transportne privrede.
Na zasedanju srpsko-ruske Mešovite komisije za međunarodni drumski saobraćaj, održanom 11.01.2016. godine, srpska strana je predložila potpunu liberalizaciju i nekoliko vidova delimičnog oslobađanja od režima dozvola.
0%
0%
0%

Ključne novine

OLAKŠANO DOBIJANJE DOZVOLA ZA PREVOZ STVARI IZMEĐU SRBIJE I RUSIJE

- Bilateralni prevoz stvari obavljaće se na osnovu dozvole koju izdaju nadležni organi Srbije i Rusije i,

- Tranzitni prevoz stvari preko teritorija Srbije i Rusije obavljaće se bez dozvola.
0%
0%
0%

Poslednji put ažurirano: 10.04.2017, 10:49