Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika

Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Dušan Milisavljević

Sre
13.09.2017

Predlog zakona

[pdf] 

Sre
13.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač smatra da je potrebno dopuniti Krivični zakonik u delu koji se odnosi na odredbu koja definiše nezastarevanje krivičnih dela i to tako da ne zastareva gonjenje niti izvršenje kazne za krivična dela u kojima je došlo do sticanja protivpravne imovinske koristi.

Predlagač veruje da će se na ovaj način doprineti borbi protiv korupcije i većoj pravnoj sigurnosti građana.
0%
0%
0%

Ključne novine

NEZASTAREVANJE GONJENJA

Ne zastareva gonjenje niti izvršenje kazni za krivična dela u kojima je došlo do sticanja protivpravne imovinske koristi
0%
0%
0%

Poslednji put ažurirano: 25.09.2017, 08:18