Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa

Sažetak

Predlogom zakona potvrđuje se sporazum koji je potpisan 20.02.2015. godine u Ljubljani između Srbije i Slovenije. Predmet sporazuma je saradnja u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa. Sam sporazum uređuje okvir za buduću saradnju u oblasti sprećavanja katastrofa kao i dobrovoljno pružanje zajedničke pomoći u slučaju katastrofa na teritoriji Srbije i Slovenije. Sporazum je zaključen na neodređeni vremenski period.

Sama saradnja obuhvata različite tipove aktivnosti, kao što su: razmena naučnih i tehničkih znanja kao i sam transfer znanja i iskustva, obrazovanje i obuka zaposlenih, razvoj i proizvodnju opreme za zaštitu i spasavanje i pomoć u slučaju prirodnih i drugih katastrofa kao i ublažavanje i uklanjanje njihovih posledica. Sam sporazum izričito predviđa podsticanje saradnje između humanitarnih organizacija u oblasti zaštite od katastrofa.

Ukoliko je jedna od zemalja pogođena katastrofom može zatražiti pomoć od strane druge zemlje. Sama pomoć može obuhvatiti spasilačke timove i stručne pojedince, opremu za zaštitu i spasavanje, humanitarnu pomoć kao i lekove i sanitetski materijal. Ukoliko dođe do pružanja pomoći od strane Srbije/Slovenije države se odriču prava na naknadu troškova pružene pomoći kao i za eventualnu naknadu štete (osim ukoliko šteta nije nastala direktnom namerom). Srbija/Slovenija se odriču i svakog prava na naknadu štete u slučaju telesnih povreda i u slučaju smrti učesnika u operaciji spasavanja.
4%
2%
0%

Ključne novine

SARADNJA U OBLASTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA

Saradnja u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa između Srbije i Slovenije;
2%
4%
0%

DOBROVOLJNO PRUŽANJE ZAJEDNIČKE POMOĆI

Dobrovoljno pružanje zajedničke pomoći u slučaju katastrofa na teritoriji Srbije i Slovenije
5%
4%
0%

SPEKTAR PRUŽANJA POMOĆI

Pružena pomoć može obuhvatiti spasilačke timove i stručne pojedince, opremu za zaštitu i spasavanje, humanitarnu pomoć kao i lekove i sanitetski materijal.
4%
4%
0%

Poslednji put ažurirano: 15.02.2019, 00:18