Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa
odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj
20/12-prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama
FATF-a. Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti
nesagledive posledice i stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju
međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po
hitnom postupku.

Predlagač: Vlada

0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 23.04.2018, 09:00