Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa
odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj
20/12 - prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama
Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF). Nedonošenje ovog
zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje
Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti
borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po
hitnom postupku.

Predlagač: Vlada

0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 23.04.2018, 09:00