Otvoreni Parlament | Zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu
167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-
prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da su povlačenje sredstava po
Sporazumu o zajmu i realizacija Projekta, uslovljeni stupanjem na snagu
zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu.

Predlagač: Vlada

0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 10.07.2018, 11:49