Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Predlagač: Vlada

0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 17.10.2018, 11:47