Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Nakon sprovedene TAIEX ekspertske misije Evropske komisije, u priodu
od 31. jula do 3. avgusta 2017. godine, Ministarstvu državne uprave i lokalne
samouprave dostavljena je ekspertska analiza na tekst Predloga zakona o
izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.
Tekst Predloga zakona usaglašen je sa preporukama datim u ekspertskoj
analizi ovog predloga.

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Vlada

4%
4%
0%
Poslednji put ažurirano: 22.03.2019, 12:40