Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Prilikom donošenja Zakona o zapošljavanju stranaca izvršeno je
usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije. Predloženom
izmenom i dopunom Zakona o zapošljavanju stranaca ne vrši se usklađivanje,
već se samo precizira odredba ovog zakona, kojom se vrši pojednostavljenje i
skraćenje postupka izdavanja radne dozvole za zapošljavanje.

Predlagač: Vlada

0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 11.07.2018, 09:48