Otvoreni Parlament | Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazum

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazum

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Vlada

Uto
06.11.2018

Predlog zakona

[pdf] 

Uto
06.11.2018

Ulazak u proceduru

0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 08.11.2018, 15:52