Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Tip akta: Zakon

Oblast: Pravosuđe

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Predlaže se da ovaj zakon bude donet po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravosudnih organa.

Predlagač: Vlada

0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 10.12.2018, 14:59