Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmeni zakona o upravljanju aerodromima

Predlog zakona o izmeni zakona o upravljanju aerodromima

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom
167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen
tekst), imajući u vidu da se donošenjem ovog zakona stvara pravni osnov za
promenu sedišta privrednog društva radi preduzimanja mera kojima se obezbeđuju
uslovi za kontinuirano i nesmetano obavljanje delatnosti upravljanja aerodromom,
kao i stvaranje mogućnosti za efikasniji razvoj aerodroma.

Predlagač: Vlada

Sre
06.03.2019

Predlog zakona

[pdf] 

Sre
06.03.2019

Ulazak u proceduru

9%
8%
0%
Poslednji put ažurirano: 25.03.2019, 13:46