AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do

[pdf] 
Datum predloga: 22.11.2016.
Predlagač: Grupa od 5 poslanika

[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 22.11.2016.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 15.11.2016.
Predlagač: Balša Božović

Nijedan akt nije pronađen.