AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 18.12.2018.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

[pdf] 
Datum predloga: 18.12.2018.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava
[pdf] 
Datum predloga: 22.11.2016.
Predlagač: Grupa od 5 poslanika

Nijedan akt nije pronađen.
Nijedan akt nije pronađen.