AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 21.02.2019.
Predlagač: Poslanička grupa Srpska napredna stranka[pdf] 
Datum predloga: 14.02.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 12.02.2019.
Predlagač: Vlada


Nijedan akt nije pronađen.