AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 23.11.2018.
Predlagač: Vlada[pdf] 
Datum predloga: 22.11.2018.
Predlagač: Vlada
[pdf] 
Datum predloga: 21.11.2018.
Predlagač: Vlada