AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
Nijedan akt nije pronađen[pdf] 
Datum predloga: 13.09.2017.
Predlagač: Balša Božović


[pdf] 
Datum predloga: 15.11.2016.
Predlagač: Balša Božović

[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 15.09.2016.
Predlagač: Balša Božović
Nijedan akt nije pronađen.