AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do




[pdf]  [doc] 

Usvojen: 29.06.2017.













[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 15.09.2016.
Predlagač: Balša Božović