AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 02.12.2017.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 02.12.2017.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 02.12.2017.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 01.12.2017.
Predlagač: Vlada
[pdf] 
Datum predloga: 01.12.2017.
Predlagač: Vlada