AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 15.05.2018.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 11.05.2018.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 11.05.2018.
Predlagač: Vlada[pdf] 
Datum predloga: 04.05.2018.
Predlagač: Vlada

Nijedan akt nije pronađen.