AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[doc]  [pdf] 
Datum predloga: 14.08.2018.
Predlagač: Vlada

[doc]  [pdf] 
Datum predloga: 13.08.2018.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 18.07.2018.
Predlagač: Vlada


Nijedan akt nije pronađen.