Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka

...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine