Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 6 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Aleksandra Jerkov

Liga socijaldemokrata Vojvodine Demokratska stranka
...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Tomislav Žigmanov

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini