Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 22 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Aleksandra Jerkov

Liga socijaldemokrata Vojvodine Demokratska stranka
...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Tomislav Žigmanov

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Poslanička grupa Dveri

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Stranka demokratske akcije

...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije
...

Nenad Milić

Demokratska stranka Liberalno demokratska partija
...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije

...

Marko Đurišić

Demokratska stranka Socijaldemokratska stranka