Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 4 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Samostalni poslanici

...

Goran Čabradi

Zelena stranka

Poslanička grupa Dveri