Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 3 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije

...

Nataša Mihailović Vacić

Socijaldemokratska partija Srbije

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija

...

Dragan Marković

Jedinstvena Srbija
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija