Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 12 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Veroljub Stevanović

Srpski pokret obnove Srpski demokratski pokret obnove Zajedno za Šumadiju Ujedinjeni regioni Srbije Zajedno za Srbiju

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika

Samostalni poslanici

...

Goran Čabradi

Zelena stranka

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Stranka demokratske akcije

...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine