Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 12 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Veroljub Stevanović

Srpski pokret obnove Srpski demokratski pokret obnove Zajedno za Šumadiju Ujedinjeni regioni Srbije Zajedno za Srbiju

Poslanička grupa Dosta je bilo

...

Tatjana Macura

Stranka moderne Srbije
...

Vladimir Đurić

Stranka moderne Srbije

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Goran Čabradi

Zelena stranka

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Stranka demokratske akcije

...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine