Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 1 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Samostalni poslanici

...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije