IZMENE I DOPUNE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Poslanik kome je upućeno: Aleksandra Jerkov

Pitanje

čeka se odgovor 1 godina i 1 mesec i 22 dana

Poštovana g-đice Jerkov,

Obraćam Vam se povodom Nacrta izmena i dopuna zakona o visokom obrazovanju ,
a obzirom na činjenicu da su gorepomenutim Nacrtom izuzeti studenti magistarskih i doktorskih studija po "starom".

Naime, magistrirala sam 2010. godine, nakon čega su mi bile potrebne dve godine da pronađem mentora koji zadovoljava uslove da "vodi" doktoranta (najmanje 5 radova u časopisu sa SCI liste) i Fakultet koji je "raspoložen" za rad sa doktorantima po "starom".

Istraživanje sam završila nakon pet godina, tema doktorske disertacije mi je odobrena, a istu sam i napisala i pripremila za stavljanje na uvid javnosti krajem avgusta ove godine. Na matičnom fakultetu su odbili da disertaciju stave na uvid javnosti, pravdajući se rokom koji je predviđen važećim Zakonom o visokom obrazovanju (30.09.2016.).
Uslov za odbranu disertacije sam stekla još prošle godine, a autor sam 18 naučnih i stručnih radova (od čega 7 iz oblasti teme doktorske disertacije) i 2 udžbenika za srednju školu.

Napominjem da sam zaposlena u Prvoj tehničkoj školi u Kruševcu (srednja stručna škola) od 28.01.1992. godine, te da je sve što sam dosad uradila zapravo rezultat mog entuzijazma i želje za stalnim učenjem, usavršavanjem i napredovanjem, iako bolujem od artroze kuka već 15 godina. Svoje postdiplomsko obrazovanje sam sama finansirala.

Molim Vas da svojim angažovanjem omogućite da se makar doktorantima koji su započeli proceduru (a mogli bi doktorat već sutra da odbranimo da nije složene i duge procedure) omogući završetak doktorskih studija po "starom".

Unapred zahvalna,
mr Milica Tufegdžić