PRIMENA ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA

Poslanik kome je upućeno: Darko Laketić

Pitanje

čeka se odgovor 2 godine i 2 meseca i 25 dana

Poštovani,

u odgovoru Odbora za zdravlje i porodicu NSRS broj 07-2821/15 od 26.11.2015. godine, obavešteni smo da će povodom našeg dopisa o lošem radu savetnika za prava pacijenata i nepostojanju Saveta za zdravlje u mnogim jedinicama lokalne samouprave, od Ministarstva zdravlja biti zatražena informacija o izvršavanju Zakona o pravima pacijenta.

Do današnjeg dana nismo dobili nijednu dodatnu informaciju nadležnog Odbora niti nam je dostavljen pomenuti izveštaj.

S poštovanjem,
Borivoje Đorđević
Udruženje Narodni parlament