STARA PAZOVA

Poslanik kome je upućeno: Saša Radulović

Pitanje

čeka se odgovor 3 meseca i 6 dana i 8 sati

Gospodine Raduloviću, ima li nade da posetite Staru Pazovu, i da zajedno sa vašom strankom održite neko predavanje ?