STARA PAZOVA

Poslanik kome je upućeno: Saša Radulović

Pitanje

čeka se odgovor 9 meseci i 26 dana i 22 sata

Gospodine Raduloviću, ima li nade da posetite Staru Pazovu, i da zajedno sa vašom strankom održite neko predavanje ?