STARA PAZOVA

Poslanik kome je upućeno: Saša Radulović

Pitanje

čeka se odgovor 5 meseci i 4 dana i 4 sata

Gospodine Raduloviću, ima li nade da posetite Staru Pazovu, i da zajedno sa vašom strankom održite neko predavanje ?