POSTAVLJANJE PITANJA POSLANICIMA - BEZ ODGOVORA

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Jugović

Pitanje

čeka se odgovor 9 meseci i 12 dana i 12 sata

Koja je svrha postavljanja pitanja, ukoliko narodni poslanici nemaju zakonsku obavezu da odgovaraju na pitanja građana?