OLENA PAPUGA

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Rođena je 10. juna 1964. u Ruskom Krsturu..

Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Ruskom Krsturu, a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila Rusinski jezik i književnost i Srpskohrvatski jezik i književnost.

Dosadašnji radni vek provela u Novinsko-izdavackoj ustanovi „Ruske slovo”. I danas ima svoju kolumnu u novinama u kojima je radila, prevodi, lektoriše knjige, a Društvo za rusinski jezik iz Novog Sada i Društvo Rusina iz Rijeke izdali su njenu knjigu iz etnologije „Stara rusinska kuća”.

Nakon izbora 2008. godine izabrana je za poslanicu LSV u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i bila je članica Odbora za međunacionalne odnose i Odbora za prosvetu. Na izborima održanim 6. maja 2012. ponovo je izabrana za poslanicu u republičkom parlamentu.

Osnivačica je Udruženja građana Rusinska liga preko kojeg je ušla u sastav Nacionalnog saveta Rusinske nacionalne manjine, gde trenutno obavlja funkciju potpredsednice.

Sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine je od njenih prvih dana, pomažući u organizovanju tribina, posebno u Ruskom Krsturu, gde je stranka devedesetih godina imala veliki rejting. Aktivno je učestvovala na svim protestima od 1991-2000. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabrana za narodnu poslanicu.

Osnovne informacije

  • Za evropsku Srbiju
  • Ruski Krstur
  • Ruski Krstur
  • 10.06.1964.
  • profesor

Statistika

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 14.11.2017.

Hvala predsednice.

Svoje pitanje usmeravam, u stvari postavljam predsednici Vlade Ani Brnabić, a tiče se restitucije. Obećala je nova Vlada da će do kraja godina doneti izmene Zakona o obeštećenju, odnosno Agencija za restituciju je obećala da će pomoći da se to uradi. Oko 100.000 građana do sada čekaju, a podneli su zahteve, čekaju da dobiju rešenja i ne znaju šta se sa njihovim rešenjima jednostavno dešava i dokle će postupak vraćanja oduzete imovine da traje.

Zato pitam predsednicu Vlade Anu Brnabić da li je gotov Predlog izmena Zakona o vraćanju oduzetog zemljišta ili imovine? Da li će u njemu biti supstitucije i kada će stići na dnevni red? Pitam i kada se poslednji put sastala komisija za izmenu tog zakona?

Da li je Vlada razmatrala zajednički predlog, a taj predlog je od 15. avgusta 2011. godine, nevladinih organizacija, verskih zajednica, Jevrejske opštine, da građani Srbije ostvare pravo na vraćanje nepravedno oduzete imovine pod istim uslovima kao što je imovna vraćena i crkvama, jer po Ustavu Republike Srbije, svi građani Republike Srbije su ravnopravni. Tako da, jednostavno, zašto je crkvi vraćeno sve i primenjena je ta supstitucija, a građanima ne i nekim verskim zajednicama to se nije desilo?

Obzirom da je Zakon o opštem upravnom postupku propisao da se građanima mora omogućiti pristup organima radi ostvarenja Ustavom garantovanih prava, zašto se nadležna Agencija za restituciju, za koju je nadležno Ministarstvo finansija ponaša kao da nije deo tog poretka, odnosno Republike Srbije, pa odbija, odbacuje i protivzakonito ćuti na zahteve građana pune tri-četiri godine.

U vezi sa tim problemom, zašto Ministarstvo finansija kao drugostepeni i nadzorni organ nad Agencijom za restituciju ne sprovodi Zakon o opštem upravnom postupku na način da se postupci pred organom u kojima su predviđena prava građana ponove u upravnom postupku? Znači, građani nemaju pravo, kad već dobiju jedno rešenje, nemaju više pravo da se žale, a ne da Agencija za restituciju se odnosi prema građanima kao da su došli iz trećeg sveta. Zašto Agencija izmišlja sopstvena pravila, pravna pravila, prilikom postupanja, a protivna su materijalno-pravnom poretku?

Pitam i ministarku Zoranu Mihajlović, Republički geodetski zavod, Katastar nepokretnosti, ključan je za sprovođenje vladavine prava i zaštite privatne svojine u postupku restitucije, u kojoj fazi je Predlog izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru? Jer, mnogi zainteresovani građani ostali su bez vlasničkih podataka o sopstvenoj imovini, pa im je na taj način onemogućeno da učestvuju u vraćanju svoje imovine. Građani su zainteresovani da učestvuju u izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti, jer današnji zakon nije omogućio da se njihova oduzeta imovina u Katastru nepokretnosti uopšte vidi, naročito kada je Katastar posle 10 godina nedostupan za ostvarivanje prava na oduzetoj imovini, tako da završetkom postupka izlaganja predviđena je nedozvoljenost povraćaja u pređašnje stanje i ponavljanje postupka, to sam već naglasila.

Pitam i ministarku pravde Nelu Kuburović, sve navedeno je protivno postupajućem procesu Zakona o opštem upravnom postupku, pa Katastar nepokretnosti uskraćuje pravo na imovinu na način da je zabranjeno ponavljanje postupka u predmetima, kada isti Katastar nepokretnosti nije dostavio podatke o postojanju imovine. Kada i u kom pravcu, po pitanju privatnog vlasništva, su predviđene izmene i dopune Zakona o državnom premeru i Katastru nepokretnosti?

Takođe pitam i ministra poljoprivrede, Nedimovića, znamo da je obećao da će se ublažiti sve posledice i suše i svega onoga što se dešavalo u ovoj poljoprivrednoj, da kažem, godini, ali umesto obećanog jeftinog dizela i nekim povlasticama u jesenjoj setvi, ništa se od toga nije desilo. Nisu paori, poljoprivrednici oslobođeni od poreza, niti ičega, nego im na naplatu stižu samo veći porezi nego što je to bilo prošle godine. Olakšica nema, nema ni olakšica u PIO doprinosima, nisu ukinute na neki način naknade za odvodnjavanje. Pitam ministra Nedimovića, da li će i kada će olakšati život poljoprivrednicima?

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.11.2017.

Hvala.

Pošto je jako puno danas rečeno o toj naknadi za rad učenika u preduzećima ili u nekim firmama, Ligu socijaldemokrata Vojvodine interesuje kako ste došli do tih 70% od minimalne cene rada za nadoknadu? Hoću da kažem da će ti učenici imati sve obaveze koje imaju i zaposleni u tim firmama, ali jednostavno njihova prava, ne znam, će biti ograničena. Na primer, pravo, ako poslodavac ne ispunjava sve te obaveze prema njemu, kome će učenik da se žali? On jednostavno nije zaposlen u firmi, nije za njegov rad nadležna inspekcija rada. Da li će on da se žali školi, direktoru ili kome već? Ko će da štiti prava učenika u tim firmama, u tom nekom njegovom učenju uz rad?

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.11.2017.

Hvala predsedavajući.

Ovim amandmanom smo hteli da ga dopunimo na neki način i da podstaknemo, opet na neki način, lokalnu samouporavu da finansira fakultativno učenje maternjeg jezika u predškolskim ustanovama, jer ovim članom se govori to da lokalna zajednica može da upotpuni kvalitet onog vaspitnog i obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi uvođenjem nekih van nastavnih aktivnosti, kao što je tu i fizičko i muzičko i engleski jezik.

U tom članu i piše da treba da poštuje specifičnosti sredine. Znači, ako je multinacionalna sredina da poštuje i uvođenje maternjeg jezika ka fakultativnog, ali znam iz prakse da to već postoji u nekim predškolskim ustanovama, npr. u Novom Sadu, u Kuli, u Vrbasu, gde se neguje rusinski jezik npr, ali tu nastavu u predškolskoj ustanovi niko neće da finansira. Bar smo mislili da u tim predškolskim ustanovama, u tim opštinama gde su jezici bar u službenoj upotrebi da se ovde na neki način ovim članom natera da lokalna zajednica finansira tog nastavnika-vaspitača, koji će jednom ili dva puta nedeljno dolaziti da taj jezik nacionalne manjine se podstiče i u stvari da se to finansira.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 14.11.2017.

Hvala predsednice.

Svoje pitanje usmeravam, u stvari postavljam predsednici Vlade Ani Brnabić, a tiče se restitucije. Obećala je nova Vlada da će do kraja godina doneti izmene Zakona o obeštećenju, odnosno Agencija za restituciju je obećala da će pomoći da se to uradi. Oko 100.000 građana do sada čekaju, a podneli su zahteve, čekaju da dobiju rešenja i ne znaju šta se sa njihovim rešenjima jednostavno dešava i dokle će postupak vraćanja oduzete imovine da traje.

Zato pitam predsednicu Vlade Anu Brnabić da li je gotov Predlog izmena Zakona o vraćanju oduzetog zemljišta ili imovine? Da li će u njemu biti supstitucije i kada će stići na dnevni red? Pitam i kada se poslednji put sastala komisija za izmenu tog zakona?

Da li je Vlada razmatrala zajednički predlog, a taj predlog je od 15. avgusta 2011. godine, nevladinih organizacija, verskih zajednica, Jevrejske opštine, da građani Srbije ostvare pravo na vraćanje nepravedno oduzete imovine pod istim uslovima kao što je imovna vraćena i crkvama, jer po Ustavu Republike Srbije, svi građani Republike Srbije su ravnopravni. Tako da, jednostavno, zašto je crkvi vraćeno sve i primenjena je ta supstitucija, a građanima ne i nekim verskim zajednicama to se nije desilo?

Obzirom da je Zakon o opštem upravnom postupku propisao da se građanima mora omogućiti pristup organima radi ostvarenja Ustavom garantovanih prava, zašto se nadležna Agencija za restituciju, za koju je nadležno Ministarstvo finansija ponaša kao da nije deo tog poretka, odnosno Republike Srbije, pa odbija, odbacuje i protivzakonito ćuti na zahteve građana pune tri-četiri godine.

U vezi sa tim problemom, zašto Ministarstvo finansija kao drugostepeni i nadzorni organ nad Agencijom za restituciju ne sprovodi Zakon o opštem upravnom postupku na način da se postupci pred organom u kojima su predviđena prava građana ponove u upravnom postupku? Znači, građani nemaju pravo, kad već dobiju jedno rešenje, nemaju više pravo da se žale, a ne da Agencija za restituciju se odnosi prema građanima kao da su došli iz trećeg sveta. Zašto Agencija izmišlja sopstvena pravila, pravna pravila, prilikom postupanja, a protivna su materijalno-pravnom poretku?

Pitam i ministarku Zoranu Mihajlović, Republički geodetski zavod, Katastar nepokretnosti, ključan je za sprovođenje vladavine prava i zaštite privatne svojine u postupku restitucije, u kojoj fazi je Predlog izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru? Jer, mnogi zainteresovani građani ostali su bez vlasničkih podataka o sopstvenoj imovini, pa im je na taj način onemogućeno da učestvuju u vraćanju svoje imovine. Građani su zainteresovani da učestvuju u izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti, jer današnji zakon nije omogućio da se njihova oduzeta imovina u Katastru nepokretnosti uopšte vidi, naročito kada je Katastar posle 10 godina nedostupan za ostvarivanje prava na oduzetoj imovini, tako da završetkom postupka izlaganja predviđena je nedozvoljenost povraćaja u pređašnje stanje i ponavljanje postupka, to sam već naglasila.

Pitam i ministarku pravde Nelu Kuburović, sve navedeno je protivno postupajućem procesu Zakona o opštem upravnom postupku, pa Katastar nepokretnosti uskraćuje pravo na imovinu na način da je zabranjeno ponavljanje postupka u predmetima, kada isti Katastar nepokretnosti nije dostavio podatke o postojanju imovine. Kada i u kom pravcu, po pitanju privatnog vlasništva, su predviđene izmene i dopune Zakona o državnom premeru i Katastru nepokretnosti?

Takođe pitam i ministra poljoprivrede, Nedimovića, znamo da je obećao da će se ublažiti sve posledice i suše i svega onoga što se dešavalo u ovoj poljoprivrednoj, da kažem, godini, ali umesto obećanog jeftinog dizela i nekim povlasticama u jesenjoj setvi, ništa se od toga nije desilo. Nisu paori, poljoprivrednici oslobođeni od poreza, niti ičega, nego im na naplatu stižu samo veći porezi nego što je to bilo prošle godine. Olakšica nema, nema ni olakšica u PIO doprinosima, nisu ukinute na neki način naknade za odvodnjavanje. Pitam ministra Nedimovića, da li će i kada će olakšati život poljoprivrednicima?

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2017.

Hvala predsednice.

Svoje pitanje sam postavila, isto danas postavljam to pitanje, pošto odgovor nisam dobila, 30. juna ove godine, a odnosilo se na obeštećenje AP Vojvodine, a tiče se NIS-a ili „Naftagasa“.

Da li je i kada Vlada, sada postavljam pitanje premijerki Ani Brnabić – da li je i kada Vlada Srbije razmotrila i koje mere je preduzela povodom informacije o potrebi obeštećenja AP Vojvodine, po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju „Naftagasa“ i drugih delova NIS-a na teritoriji AP Vojvodine, sa zaključcima koje je Skupština AP Vojvodine uputila Vladi Republike Srbije 29. oktobra 2014. godine, jedan dan nakon što je informaciju sa zaključcima usvojila Skupština AP Vojvodine?

Skupština AP Vojvodine je tog 29. oktobra 2014. godine dala zahtev da se na AP Vojvodinu i lokalne samouprave, na teritoriji Vojvodine besteretno prenese 55% akcijskog kapitala Republike Srbije u NIS-u, kao obeštećenje za ulaganja koji su građani Vojvodine uložili u izgradnju „Naftagasa“ i drugih delova NIS-a.

Skoro tri godine, znači, od 2014. godine Vlada Republike Srbije se ne izjašnjava o dokumentu, koji je uputilo najviše predstavničko telo dva miliona građana AP Vojvodine.

Pitam premijerku Anu Brnabić, da li će na dnevni red Vlade stići taj problem obeštećenja AP Vojvodine, a tiče se NIS-a?

Vojvođanski „Naftagas“ je centralizovan i kao NIS je ustupljen budzašto u rezerve sa svim rezervama nafte i svim što je posedovao tada, ruskoj kompaniji u zamenu za dva neispunjena obećanja, a to je da će Kosovo biti nezavisno i da ćemo dobiti južni tok.

Pitam premijerku Anu Brnabić, da li je od toga Republika Srbija nešto dobila do dana današnjeg?

Drugo pitanje postavljam ministru Branku Ružiću i pitam ga – da li je glasao za odobravanje isplate 100 miliona dinara iz budžetske rezerve gradu Beogradu na poslednjoj sednici Vlade?

Ova isplata obrazložena je potrebom Beograda za izvršenjem obaveza usred smanjenog obima prihoda grada.

Za neverovati je činjenica da se u najbogatijoj sredini u Srbiji, a to je Beograd, odobravaju ovoliko velike isplate iz budžetske rezerve, dok većina lokalnih samouprava, jedva finansijski preživljava.

Ministar Ružić bi morao da zna da je Beograd u ukupnom dugu svih lokalnih samouprava u Srbiji učestvuje sa više od 78%.

Takođe, pošto je sedište Ministarstva kojim Ružić rukovodi u Beogradu sigurno su mu poznati veliki radovi koji se sada obavljaju na teritoriji Beograd, pa, pitam da li u drugim delovima Srbije isto se radi, to što se radi u Beogradu?

Moja stranka LSV traži da ministar Ružić da odgovor zašto su ovako velike isplate iz budžetske rezerve potrebne Beogradu, a ne i drugim selima ili gradovima u Republici Srbiji, Alibunaru, Senti, Kniću ili Priboju?

Da li su po Ustavu svi građani Republike Srbije isti i da li imaju svi građani Republike Srbije ista prava na budžetske rezerve ili na to imaju pravo samo građani Beograda?

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.05.2017.

Hvala predsednice.

Svoje prvo pitanje postavljam Ministarstvu za rad i zapošljavanje i boračka pitanja, Aleksandru Vulinu i ministru bez portfelja, zaduženom, za demografiju, Slavici Đukić Dejanović.

Naš kolega, Marko Đurišić je više puta u utvrđivanju dnevnog reda postavljao pitanje kada će biti uvršten zakon o finansijskoj podršci u dnevni red?

Do sada se to nije desilo. Pitam, zašto već treću godinu od kada je trebalo taj zakon da bude usvojen, a ne samo u skupštinskoj proceduri, nije ni usvojen, nije ni ušao u proceduru.

Ministru, Aleksandru Vulinu, postavljam pitanje zašto taj zakon nije usvojen, jer mnoge porodice zavise od tog zakona, čekaju da se zakon usvoji, porodilje čekaju da im se reši neki status, itd. Ima jako puno korisnika mladih porodica i uopšte, porodica koje čekaju da bude usvojen taj zakon.

Pitam, da li priča o Zakonu o finansijskoj podršci porodicama je samo predizborno obećanje i kod tog naziva zakona se koristi samo u predizbornoj kampanji.

Ovim zakonom bi pravo na porodiljsku naknadu dobijale i poljoprivrednice, a takođe i žene koje su angažovane na poslovima po ugovoru o delu i po autorskim pravima. Ovaj zakon bi takođe regulisao i roditeljski dodatak, a takođe i porez na dodatu vrednost koji je ukinut krajem 2016. godine.

Pitam ministra Vulina i ministarku bez portfelja, kada će Zakon o finansijskoj podršci porodicama, ući u proceduru i kada će biti usvojen?

Imovinska karta

(Ruski Krstur, 07.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 70320.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27210.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Član Saveta za nacionalne manjine Opština Kula Opština Bez nadoknade RSD 11.12.2013 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 70320.00 RSD 03.06.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27210.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 13.09.2016, 07:39