OLENA PAPUGA

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Rođena je 10. juna 1964. u Ruskom Krsturu..

Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Ruskom Krsturu, a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila Rusinski jezik i književnost i Srpskohrvatski jezik i književnost.

Dosadašnji radni vek provela u Novinsko-izdavackoj ustanovi „Ruske slovo”. I danas ima svoju kolumnu u novinama u kojima je radila, prevodi, lektoriše knjige, a Društvo za rusinski jezik iz Novog Sada i Društvo Rusina iz Rijeke izdali su njenu knjigu iz etnologije „Stara rusinska kuća”.

Nakon izbora 2008. godine izabrana je za poslanicu LSV u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i bila je članica Odbora za međunacionalne odnose i Odbora za prosvetu. Na izborima održanim 6. maja 2012. ponovo je izabrana za poslanicu u republičkom parlamentu.

Osnivačica je Udruženja građana Rusinska liga preko kojeg je ušla u sastav Nacionalnog saveta Rusinske nacionalne manjine, gde trenutno obavlja funkciju potpredsednice.

Sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine je od njenih prvih dana, pomažući u organizovanju tribina, posebno u Ruskom Krsturu, gde je stranka devedesetih godina imala veliki rejting. Aktivno je učestvovala na svim protestima od 1991-2000. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabrana za narodnu poslanicu.

Osnovne informacije

  • Za evropsku Srbiju
  • Ruski Krstur
  • Ruski Krstur
  • 10.06.1964.
  • profesor

Statistika

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peto vanredno zasedanje , 21.09.2017.

Poštovana predsednice, poštovani ministre i saradnici Ministarstva, ja ću prvenstveno da govorim o Zakonu o visokom obrazovanju, pošto Liga socijaldemokrata Vojvodine ima dosta amandmana na onaj drugi zakon o sistemu obrazovanja i vaspitanja, tako da ćemo onda ono vreme iskoristiti na naše primedbe koje imamo na taj zakon.

Uglavnom, u ovom Zakonu o visokom obrazovanju me interesuje da li će taj zakon konačno ispraviti nepravde koje postoje, a tiču se šifrarnika, odnosno toga što školujemo nepostojeća zanimanja. U šifrarniku zanimanja je prepoznato oko 140 nepostojećih zanimanja, za koja se školuju naši studenti na državnim i na privatnim fakultetima. Lista zanimanja, sa druge strane, ne prepoznaje oko 79 ili 80 obrazovnih profila, za koje školuju naše studente univerziteti u Srbiji. Među njima su: diplomirani menadžer u hotelijerstvu, strukovni zubni tehničar, itd, neću sada da nabrajam tih 79 obrazovnih profila koje postoje, a ne postoje.

Zakon o visokom obrazovanju, koji je usvojen 2005. godine, donet je prvenstveno zbog toga što smo se pridružili bolonjskom procesu. Između ostalog, ipak, brojna zvanja koja se stiču po tom bolonjskom procesu, nisu prepoznata i o tome sam već govorila. Jednostavno, oni nemaju mesto u šifrarniku. Studenti i dalje konkurišu, upisuju se na fakultete, završavaju fakultete, čak i polažu državne ispite i licence, jer im je to omogućeno na neki način, ali, posle toga ne mogu da nađu zaposlenje ili ako i nađu određeno zaposlenje, nađu ga sa nižom stručnom spremom, jer, jednostavno, njihova zanimanja nisu prepoznata.

Zato vas pitam, ministre, da li će to novi Zakon o visokom obrazovanju nekako razrešiti i da li će privatni i državni fakulteti konačno da školuju obrazovne profile koji će naći jednostavno posao i koji će, ako odu na biro rada, biti tamo prepoznati?

Navešću vam jedan konkretan primer oko tog šifrarnika i oko jednog nepostojećeg zanimanja, a vrlo važnog, jer se tiče oblasti zdravstva. Ovo pitanje sam već postavljala nekoliko puta u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a prvi put u martu 2003. godine i od tada sam samo dobila neke prepiske sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom obrazovanja, jednostavno su mi prepisani članovi zakona, da taj smer postoji i znate već kako to izgleda kad se prepišu članovi zakona.

Pitanje se odnosi na studente, tj. visokoobrazovane medicinske sestre koje su stekle zvanje – diplomirani organizator zdravstvene nege na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a ima takav isti smer i u Prištini, Kosovskoj Mitrovici, ne znam tačno. Znači, to je državni fakultet. Univerzitet je u Novom Sadu. To su osnovne akademske studije zdravstvene nege sa 240 bodova.

Iz budžeta Republike Srbije se svake godine izdvajaju sredstva za 70 studenata na tim akademskim studijama, a na strukovnim se školuju oko 30 samofinansirajućih studenata. Ovaj smer na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu postoji od 2003. godine. Znači, on od te 2003. godine upisuje te studente.

Studenti koji završavaju taj smer stiču zvanje diplomiranog organizatora zdravstvene nege. Polažu, kažem vam, i dalje licence i polažu državne ispite. Sad vidim, našla sam na sajtu Ministarstva, da od ove godine, od ovog septembra, taj smer neće moći da polaže državni ispit.

U obrazovnom sistemu pronađeno je rešenje za medicinske sestre koje završavaju višu školu, i te sestre su i u tim nekim sistematizacijama dobile veći koeficijent, jednostavno, njih naš sistem i klinike prepoznaju, a te diplomirane seste, jednostavno, naše klinike i naš sistem ne prepoznaje.

U Republici Srbiji 70% svih usluga u zdravstvenoj zaštiti obavljaju medicinske sestre. Inače, u Srbiji, prema podacima Komore medicinskih sestara i tehničara, imamo samo oko 0,03% visokoobrazovanih medicinskih sestara, dok taj postotak u Evropi iznosi oko 70%.

Poslednjih godina veliki broj visokoobrazovanih medicinskih sestara koje je država školovala, znamo u kakvom stanju nam je obrazovni sistem, da imamo jako malo, nedovoljno finansijskih sredstava za obrazovanje iz budžeta, jednostavno, školujemo te visokoobrazovane medicinske sestre. One ili ne mogu da dođu do tog radnog mesta za koje su se školovale, školuju se i uz posao. Znači, one odlaze iz noćne smene na fakultete, redovno studiraju, završavaju fakultete za četiri godine. One nisu na neki način teret ovoj državi, jer država ih je prepoznala i fakultet postoji od 2003. godine.

Ali, jednostavno, posle raznoraznih napora da dobiju posao u svojoj struci i da budu unapređene na poslovima koje rade, ne mogu to da nađu. To je na neki način, sve te medicinske sestre postaju neki naš kadar za izvoz. Pa, pitam, da li mi imamo toliko novaca da školujemo visokoobrazovane, sada u ovom slučaju medicinske sestre, i da ih izvozimo? Koristim taj možda neprimereni termin. To je moje pitanje vama, Ministarstvu, možda i Ministarstvu zdravlja, šta ćemo sa tim nepostojećim zanimanjima i da li će taj šifrarnik nekako da se sredi?

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.05.2017.

Hvala predsednice.

Svoje prvo pitanje postavljam Ministarstvu za rad i zapošljavanje i boračka pitanja, Aleksandru Vulinu i ministru bez portfelja, zaduženom, za demografiju, Slavici Đukić Dejanović.

Naš kolega, Marko Đurišić je više puta u utvrđivanju dnevnog reda postavljao pitanje kada će biti uvršten zakon o finansijskoj podršci u dnevni red?

Do sada se to nije desilo. Pitam, zašto već treću godinu od kada je trebalo taj zakon da bude usvojen, a ne samo u skupštinskoj proceduri, nije ni usvojen, nije ni ušao u proceduru.

Ministru, Aleksandru Vulinu, postavljam pitanje zašto taj zakon nije usvojen, jer mnoge porodice zavise od tog zakona, čekaju da se zakon usvoji, porodilje čekaju da im se reši neki status, itd. Ima jako puno korisnika mladih porodica i uopšte, porodica koje čekaju da bude usvojen taj zakon.

Pitam, da li priča o Zakonu o finansijskoj podršci porodicama je samo predizborno obećanje i kod tog naziva zakona se koristi samo u predizbornoj kampanji.

Ovim zakonom bi pravo na porodiljsku naknadu dobijale i poljoprivrednice, a takođe i žene koje su angažovane na poslovima po ugovoru o delu i po autorskim pravima. Ovaj zakon bi takođe regulisao i roditeljski dodatak, a takođe i porez na dodatu vrednost koji je ukinut krajem 2016. godine.

Pitam ministra Vulina i ministarku bez portfelja, kada će Zakon o finansijskoj podršci porodicama, ući u proceduru i kada će biti usvojen?

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.05.2017.

Drugo pitanje postavljam direktoru Agencije za restituciju, Strahinji Sekuliću, ministru za poljoprivredu, Branislavu Nedimoviću i premijeru, Aleksandru Vučiću, a odnosi se na odnos lokalnih moćnika i lokalnih tajkuna prema državnom zemljištu koje je namenjeno za restituciju, a uglavnom je to slučaj u Vojvodini.

Tražim svu dokumentaciju o licitaciji državnog zemljišta u katastarskoj opštini Kula pod brojem 9686/3 za 2015, 2016. i 2017. godinu, ako je već bila licitacija za tu 2017. godinu, kada je bila licitacija i kome je ta parcela dodeljena?

Tražim od Agencije za restituciju da mi pošalje dokument kome je to zemljište namenjeno za restituciju i tražim dozvole za kopanje bunara i sve ono što je urađeno na tom zemljištu, a namenjeno je za restituciju.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.05.2017.

Hvala predsednice.

Svoje prvo pitanje postavljam Ministarstvu za rad i zapošljavanje i boračka pitanja, Aleksandru Vulinu i ministru bez portfelja, zaduženom, za demografiju, Slavici Đukić Dejanović.

Naš kolega, Marko Đurišić je više puta u utvrđivanju dnevnog reda postavljao pitanje kada će biti uvršten zakon o finansijskoj podršci u dnevni red?

Do sada se to nije desilo. Pitam, zašto već treću godinu od kada je trebalo taj zakon da bude usvojen, a ne samo u skupštinskoj proceduri, nije ni usvojen, nije ni ušao u proceduru.

Ministru, Aleksandru Vulinu, postavljam pitanje zašto taj zakon nije usvojen, jer mnoge porodice zavise od tog zakona, čekaju da se zakon usvoji, porodilje čekaju da im se reši neki status, itd. Ima jako puno korisnika mladih porodica i uopšte, porodica koje čekaju da bude usvojen taj zakon.

Pitam, da li priča o Zakonu o finansijskoj podršci porodicama je samo predizborno obećanje i kod tog naziva zakona se koristi samo u predizbornoj kampanji.

Ovim zakonom bi pravo na porodiljsku naknadu dobijale i poljoprivrednice, a takođe i žene koje su angažovane na poslovima po ugovoru o delu i po autorskim pravima. Ovaj zakon bi takođe regulisao i roditeljski dodatak, a takođe i porez na dodatu vrednost koji je ukinut krajem 2016. godine.

Pitam ministra Vulina i ministarku bez portfelja, kada će Zakon o finansijskoj podršci porodicama, ući u proceduru i kada će biti usvojen?

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.05.2017.

Drugo pitanje postavljam direktoru Agencije za restituciju, Strahinji Sekuliću, ministru za poljoprivredu, Branislavu Nedimoviću i premijeru, Aleksandru Vučiću, a odnosi se na odnos lokalnih moćnika i lokalnih tajkuna prema državnom zemljištu koje je namenjeno za restituciju, a uglavnom je to slučaj u Vojvodini.

Tražim svu dokumentaciju o licitaciji državnog zemljišta u katastarskoj opštini Kula pod brojem 9686/3 za 2015, 2016. i 2017. godinu, ako je već bila licitacija za tu 2017. godinu, kada je bila licitacija i kome je ta parcela dodeljena?

Tražim od Agencije za restituciju da mi pošalje dokument kome je to zemljište namenjeno za restituciju i tražim dozvole za kopanje bunara i sve ono što je urađeno na tom zemljištu, a namenjeno je za restituciju.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.05.2017.

Jedno pitanje postavljam a odnosi se na moje selo, na Ruski Krstur, njega postavljam ministru privrede i premijeru Vučiću, a odnosi se već na neko pitanje koje sam postavljala, na firmu „ABC Fud“, odnosno na hladnjaču u Ruskom Krsturu. Ovih dana se pravi neka reorganizacija te fabrike gde će sva dugovanja za fabriku i sve ono što je ta fabrika dužna, biti obustavljeno. Najavljeno je odbijanje 60% duga, a ostatak će biti isplaćen na pet godina paorima u dve godišnje rate.

Hoću da dobijem informaciju o čemu se tu tačno radi, ko preuzima fabriku „ABC Fud“ smrznutog povrća u Ruskom Krsturu, zašto Vlada i premijer dopuštaju da propadne jedina fabrika u Vojvodini koja radi zamrzavanje povrća?

Dalje me interesuje, ko će tu fabriku do kraja da otkupi i da li će i koliko će radnika raditi i dalje u toj fabrici i da li je istina da će u toj reorganizaciji ti paori koji su izvezli tu sirovinu biti plaćeni samo 60% za pet godina?

Imovinska karta

(Ruski Krstur, 07.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 70320.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27210.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Član Saveta za nacionalne manjine Opština Kula Opština Bez nadoknade RSD 11.12.2013 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 70320.00 RSD 03.06.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27210.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 13.09.2016, 07:39