ALEKSANDAR MARTINOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1976. godine u Slavonskom Brodu. Živi u Rumi.

Diplomirao je 1999. godine, a 2003. i magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Bio je predsednik Gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Rumi, zamenik generalnog sekretara, član Centralne otadžbinske uprave i Predsedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke. U aprilu 2010. godine postavljen je za potpredsednika SRS-a, a 2007. godine izabran je za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije na listi Srpske radikalne stranke. Bio je član Odbora za ustavna pitanja, Zakonodavnog i Administrativnog odbora. Obavljao je i funkciju zamenika šefa poslaničke grupe SRS.

Nakon parlamentarnih i predsedničkih izbora 2012. godine na kojima Srpska radikalna stranka nije uspela da pređe cenzus Martinović se povukao sa funkcija nezadovoljan stanjem u stranci. Nakon povlačenja, 4. jula 2012. godine postaje član Srpske napredne stranke.

Obavljao je funkciju predsednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju i Nadzornog odbora Galenike, sa kojih se povukao maja 2014. godine.

Zaposlen je od 2001. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je na mestu asistenta na predmetu Ustavno pravo.

Bio je predsednik Skupštine opštine Ruma. Nakon vanrednih parlamentarnih izbora, marta 2014. godine izabran je i za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije na listi Srpske napredne stranke. U tom sazivu bio je predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Govori engleski i nemački jezik.

Osnovne informacije

Statistika

  • 169
  • 0
  • 3
  • 3
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Stari studenti cene

čeka se odgovor 4 meseca i 27 dana i 6 sati

Poštovani, Rekli ste da se starim studentima produžavaju studije zatim da se cene upisa i uplate ispita ne menjaju? Ako je to tako, kako je moguće da se na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu se od novembra koristi novi cenovnik gde je uplata ispita 5.000 6.000 7.

Ponovljeno pitanje akcionara Agrobanke

čeka se odgovor 5 meseci i 9 dana i 8 sati

Poštovani poslanici PG SNS, OVO samo jedno od pitanja koje smo Vam postavili pre više od 4 meseca a nismo dobili odgovor. Prošlo je više od 4 godine vladavine SNS-a a ništa nije urađeno da se afera reši a akcionari obeštete.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Pre svega, gospodine Milićeviću, mislim da bi konačno bio red da oni koji su podneli amandmane, da govore o tim amandmanima.
Nemoguće je da koji god zakon da dođe na dnevni red i o kom zakonu da se govori, da se izgovaraju iste rečenice, da se po 50 puta pomene ime predsednika Vlade Aleksandra Vučića, da se kaže 150 puta SNS je uradila ovo ili ono, da se spominje BIA, Aleksandar Đorđević.
Kakve to veze ima sa ovim amandmanom? Kakve to veze ima se Predlogom zakona? Kakve veze ovaj Predlog zakona i amandmanima koji su podneti na njega, imaju sa nekakvim pritiscima na pravosuđe? Jel vi uopšte znate šta je predmet ovog Predloga zakona?
Budući da je pokrenut postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o uređenju sudova, kojima je predviđeno da poslove pravosudne uprave 1. Januara 2017. godine preuzima Visoki savet sudstva od Ministarstva pravde, jel tako, pošto klimate glavom i kažete da je tako, da li znate u čemu se sastoje poslovi pravosudne uprave? Poslovi pravosudne uprave ne sastoje se u rešavanju pojedinačnih sudskih predmeta, to biste trebali da znate. Poslove pravosudne uprave vrši Ministarstvo pravde i oni nikakve veze nemaju sa konkretnim postupanjem bilo kog sudije u bilo kom konkretnom sudskom predmetu. Isključena je mogućnost, kad se vrše poslovi pravosudne uprave, da Ministarstvo pravde ili da bilo koji organ izvršne vlasti na bilo koji način utiče na bilo koji sud u Republici Srbiji.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Samo da izgovorim još dve rečenice.
(Saša Radulović, s mesta: Prošlo je vreme, ne može)
Evo, Saša Radulović kaže da je prošlo vreme. Javiću se kasnije.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Zbog ovih poslanika koji konstantno plaše javnost kako, navodno, sad mi iz Srpske napredne stranke hoćemo nešto strašno da uradimo pravosuđu i da vršimo neki strašan pritisak.
Dakle, poslovi pravosudne uprave sastoje se u sledećem – praćenje rada sudova, prikupljanje statističkih i drugih podataka o radu sudova, davanje saglasnosti na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu, nadzor nad postupanje u predmetima u propisanim rokovima i postupanje po pritužbama i predstavkama, predlaganje dela budžeta za rashode za sudsko osoblje i za održavanje opreme i objekata, kao i raspodela ovih sredstava, predlaganje dela budžeta za investicije, projekte i druge programe za rad pravosudnih organa, staranje o smeštajnim uslovima, opremanju i obezbeđenju sudova, nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem sudova i Visokog saveta sudstva, uređenje i razvoj pravosudnog informacionog sistema, razvoj i sprovođenje kapitalnih projekata i drugih programa za pravosudne organe, postavljanje i razrešenje sudskih veštaka i tumača.
E sad, kažite mi, u ovim taksativno nabrojanim tačkama koji obuhvataju poslove pravosudne uprave, gde se kriju reči – Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka i uticaj izvršne vlasti bilo kog ministarstva na bilo koji sud u Republici Srbiji, kada postupa u bilo kom konkretnom sudskom predmetu? To samo potvrđuje da vi o sudovima i o nadležnostima Ministarstva pravde u odnosu na sudove pojma nemate. Vi svi govorite jednu te istu priču, koji god zakon da dođe na dnevni red – udri po Aleksandru Vučiću, udri po Srpskoj naprednoj stranci, slaži što više, kaži kako mi radimo ne znam ni ja, nešto loše po državu Srbiju i po građane Srbije. Za vas su najbolje sednice opšteg tipa, kakvi zakoni, kakvi amandmani.
Molim vas, gospodine Milićeviću, zakažite jednom sednicu bez dnevnog reda, sa jednom tačkom dnevnog reda – Razno, pošto oni jedino o tački Razno znaju da pričaju i jedino se u tačku Razno razumeju.

Imovinska karta

(Beograd, 23.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Predsednik Skupštine Opštine Skupština opštine Ruma Opština Mesečno 25000.00 RSD 26.11.2013 - 10.06.2016.
Predsednik nadzornog odbora Galenika a.d. Javni Mesečno 64830.00 RSD 28.02.2013 - 15.05.2014.
Predsednik upravnog odbora Agencija za privatizaciju Republika Mesečno 54000.00 RSD 05.04.2013 - 22.05.2014.
- Pravni fakultet u Novom Sadu (Nastavna i naučno-istraživačka) Javni Mesečno 70000.00 RSD 01.10.2012 -
- Pravni fakultet u Novom Sadu (Nastavna i naučno-istraživačka) Javni Mesečno 60000.00 RSD 01.10.2012 -
- Pravni fakultet u Novom Sadu (Nastavna i naučno-istraživačka) Javni Mesečno 19000.00 RSD 01.10.2012 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 30000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 30000.00 RSD 03.06.2016 -
Odbornik Skupština opštine Ruma Opština Mesečno 25000.00 RSD 20.05.2012 - 10.06.2016.
Odbornik Skupština opštine Ruma Opština Mesečno 25000.00 RSD 10.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 28.02.2017, 12:11