Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Čotrić glasao

Aleksandar Čotrić

Srpski pokret obnove


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao