BILJANA PANTIĆ PILJA

Srpska napredna stranka

Rođena 11.05.1983. godine. Živi u Novom Sadu.

Završila je osnovne i master studije na Pravnom fakultetu. Po zanimanju je advokatica.

Od osnivanja SNS do juna 2010. bila je predsednica MO Bistrica.

U poslednja dva Skupštinska saziva radila je kao narodna poslanica. U poslednjem mandatu bila je predsednica Saveta za društvene delatnosti i članica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za evropske integracije.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabrana za narodnu poslanicu.

Govori engleski i italijanski jezik.

Osnovne informacije

Statistika

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.05.2017.

Hvala.

Poštovani ministri, predstavnici pravosudnih funkcija, pred nama je više kadrovskih rešenja i želim da pohvalim ovo povećanje broja sudija i tužilaca, što može samo da doprinese efikasnijem pravosuđu i da učini da imamo dostupniju pravdu za sve građane Srbije.

Juče i danas čuli smo neke sramotne izjave koje se odnose na pojedine kandidate čime se otvoreno narušava nezavisno sudstvo, nezavisno pravosuđe, tačnije, pošto imamo i tužioce i sudije, koje treba svima da bude cilj. Takve izjave čuli smo od onih koji su sprovodili čuvenu reformu i „operaciju 700“ 2010. godine. Sramotno je da ljudi koji su uništili srpsko pravosuđe kritikuju današnji izbor sudija i tužilaca. Takođe, čuli smo od nekih poslanika da se spore proseci na studijama određenih predloženih kandidata. To su rekli poslanici kojima, kopajući njihove rodne gradove, ne možemo ni diplome da pronađemo, a pričamo o prosecima. Kao neko ko se bavi praksom, smatram da prosek ne treba da bude relevantan za izbor sudije, tužioca, da je to bitno za onog ko se bavi naukom, ali da neko ko nije ni prošao pored pravnog fakulteta, nijednog drugog, očigledno, spori prosek ljudi koji su završili ozbiljne fakultete je u najmanju ruku sramotno.

Ne sumnjam da će u danu za glasanje za nosioce pravosudnih funkcija biti izabrani najbolji kandidati. Moram samo da osporim neke. Meni lično bode oči izbor gospođe Živković za sud u Pirotu i sudije, nisam ovde dobro zapisala, za Prvi osnovni sud u Beogradu, Bojat čini mi se da se preziva, pošto imam određena saznanja i smatram da ne ispunjavaju osnovne kriterijume da budu izabrani za funkcije za koje su predloženi.

Komentari od pojedinih poslanika koji se odnose na način izbora tužilaca i sudija govore da ti isti poslanici nemaju elementarno znanje niti poznavanje prava o temi o kojoj pričaju. Izbor nosilaca pravosudnih funkcija je izuzetno transparentan, za razliku od onog koji smo imali 2010. godine koji ste sprovodili u kafanama, kako se vama svidelo. Ovaj put se sprovodi po propisanim kriterijumima kojima se garantuje nezavisno pravosuđe, a koje je garant pravne sigurnosti.

Takođe ću se samo osvrnuti nakratko na izbor profesora Keče, koji je predložen za člana Visokog saveta sudstva. Lično, kao student koji je studirao kod tog profesora i polagao građansko procesno pravo, mogu da kažem da mi je izuzetna čast da jedan takav profesor postane član Visokog saveta sudstva, nezavisno za ocenu koju sam dobila, što bi sad neki poslanici ovde prozvali koji nisu studirali nigde.

Što se tiče izbora novog tužioca za ratne zločine, nadam se da će novi predloženi tužilac koga izaberemo u danu za glasanje mnogo bolje raditi svoj posao nego prethodni ratni tužilac. Za one koji su rekli da ovu instituciju treba ukinuti, očigledno je da se ne bave pravom, da ne znaju da ratni zločin ne zastareva i da ovakve institucije postoje svuda u svetu, pa treba i kod nas. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2016.

Hvala.
Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege poslanici, danas su pred nama predlozi kandidata za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i predlog kandidata za izbor za sudije Ustavnog suda.
Moram se složiti sa koleginicom Vjericom Radetom, koja je rekla da je Ustavni sud najbitniji, najznačajniji sud u našoj zemlji, za razliku od nekih poslanika koji su danas rekli da Ustavni sud treba ukinuti. Ja sam prosto ostala zapanjena, pa sam komentarisala sa kolegama na koji način bi oni to uradili i ukinuli jedan Ustavni sud čije je postojanje propisano Ustavom Republike Srbije.
Što se tiče stručnih referenci. Jasno je svima da svi predloženi kandidati ispunjavaju predviđene uslove za izbor sudije, kako osnovnih tako i Ustavnog suda. Što je rekao kolega Neđa - diskreditovanje pojedinih kandidata, po meni je stvarno sramotno, posebno od onih koji nisu ni prošli pored Pravnog fakulteta, niti ne znaju ni šta je ustavno pravo, ni krivično, ni upravno, nijedna druga grana prava.
Takođe smo čuli i komentare koji se odnose na to da će Ustavni sud od danas biti u blokadi, a nije spomenuta blokada 2008. godine kada, tada vladajuća većina 2008. godine, nije mogla godinu dana da donese Zakon o Ustavnom sudu ili blokada iz 2002. godine kada kandidati DOS-a, odnosno poslanici DOS-a nisu mogli da se dogovore o kandidatima.
Takođe, strašno je da neki poslanici, posebno bivši ministri koji danas sede u klupama, primenjuju politiku dvostrukih aršina. Smatram da je u pitanju čist politički diletatizam. Kada govorimo o kadrovskim rešenjima, uvek nam ostane onaj gorak ukus, ako se setimo reforme pravosuđa iz 2010. godine. Tadašnju reformu su pojedini čak nazvali i „operacija 700“ i rekli su kada je skoro 700 sudija i tužilaca skandaloznim procesom čistke u pravosuđu ostalo bez stalne funkcije, a koje je posle taj isti Ustavni sud vratio na posao.
Onda ti isti poslanici, bivši ministri dođu, pričaju kakvo je stanje u srpskom pravosuđu. Treba da ih je sramota. U najmanju ruku da ih je sramota. Ni morala, ni znanja. Sedamsto sudija i tužilaca ostalo je bez posla, bez stalne sudijske funkcije, a zalažemo se za samostalan i nezavisan sud. Ostali su zato što nisu imali partijske knjižice. Zato što su bivši ministri, sadašnji poslanici sedeli po kafanama i određivali ko je podoban, ko nije podoban. Nije bilo nikakvih kriterijuma i sada država Srbija treba da plati tu naknadu štete. Onda pričamo o usporenosti rada pravosuđa, koliko imamo sudija, koliko nerešenih predmeta. Hajde da se podsetimo malo kako se tada radilo i šta ste uradili, kako ste bukvalno ugrobarili srpsko pravosuđe.
Takođe, čuli smo kritike pojedinih odluka Ustavnog suda. One nama mogu da se svide ili ne, možda se ni meni kao advokatu i pravniku neke ne sviđaju, ali sami se pozivate na nezavisno i samostalno sudstvo. Ustavni sud je samostalan i nezavistan. Način na koji se biraju sudije Ustavnog suda propisan je članom 172. Ustava Republike Srbije na koji ste se svi zakleli kada ste potpisivali zakletvu kao narodni poslanici.
Takođe odluke Ustavnog suda su konačne, izvršen i obavezujuće, svidele se one nama ili ne. Ovo je svojevrstan pritisak što sam ja danas čula, kritike na pojedine odluke Ustavnog suda. Možda se ni meni neka ne sviđa, ali je to direktan uticaj na sudije i to ne zaboravimo, na sudije koje ste vi 2007. godine birali na predlog tadašnjeg predsednika države. Tada se nije pričalo izgleda o političkoj podobnosti ili nepodobnosti.
Smatram da su svi predloženi kandidati stručni, nadam se da će biti izabrani najstručniji zato što su svi diplomirani pravnici, svi imaju široko svoje radno iskustvo u praksi što se tiče pravosuđa. Da li je neko profesor ustavnog ili krivičnog prava, mislim da o tome ne vredi ni raspravljati. Same odredbe Ustava imaju odredbe o ljudskim i manjinskim pravima koja podrazumevaju one odredbe koje se primenjuju u krivičnom pravu, ali to neki poslanici ne mogu da znaju zato što nikada nisu ni pročitali izgleda ni Ustav, a ne ustavno ili krivično pravo.
Tako da, molim neke poslanike da se edukuju kada budu pričali o ovoj temi. Srpska napredna stranka će u danu za glasanje podržati kandidate koji su
predloženi, posebno ove kandidate koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i smatram da treba što više takvih kandidata da nam predlažete i da treba što više sudija da imamo. Hvala.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.10.2016.

Poštovani predsedavajući, članovi Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, dobili smo vaše predloge sa biografijama za izbor sudija i tužilaca, odnosno zamenika tužilaca koje smo i razmatrali na Odboru za pravosuđe i lokalnu samoupravu, kao što je rekao predsednik Odbora, Petar Petrović. Odmah da kažem da će SNS u danu za glasanje podržati izbor kandidata koji ste predložili.

Neću da komentarišem biografije predloženih kandidata niti želim da se upuštam u stručne reference istih. Smatram da to ne treba da bude posao ove Narodne skupštine i moje lično mišljenje je da sudije ne treba da se biraju u Skupštini, bilo da je to prvi izbor, kao što je sada, bilo da se biraju na stalne funkcije, što inače i nije zakonski, ali stvarno mislim da sudije ne treba da bira Skupština kao zakonodavno telo.

Danas se izvinjavam svima što smo ovde doživeli od predstavnika jedne opozicione stranke direktan pritisak na sudstvo i na tužilaštvo koji je sugerisao kako sudovi treba da presuđuju, kako tužioci treba da tuže, šta treba da se radi po njihovom nalogu. Srpska napredna stranka zalaže se za nezavisno sudstvo i za razliku od naših političkih protivnika koji su vodili ovu zemlju, pre nekoliko godina kada smo imali čuvenu reformu 2010. godine, o kojoj nismo ništa čuli od jednog govornika koji je pričao sve tako lepo o nezavisnom sudstvu, o zastarelim predmetima, o haosu u pravosuđu, koji ne stoji, jer da se bavi pravosuđem znao bi, ali nema tog iskustva da bi mogao o tome da priča. Ali, verovatno je bio na Maldivima kada je Venecijanska komisija presudila i kada je rekla kakvu smo imali reformu. Reformu koja je sprovođena u političkim strankama, u kafanama. Možda su mogle da mu prepričaju njegove partijske kolege, tadašnje, ne znam gde su sada, Petrović, Homen, Ristić, na čelu sa Malović ili su se sada svi oprali, navukli bele rukavice i sada pričamo o nezavisnom sudstvu.

Isti ti zbog kojih šesto sudija i tužilaca je ostalo bez svoje funkcije, koji nisu reizabrani, pa su Odlukom Ustavnog suda, molim vas kolega nemojte mahati glavom, znam da vi ne razumete ovo što ja pričam, ali vas molim da se uozbiljite. Znači, više od 600 sudija i tužilaca je Odlukom Ustavnog suda vraćeno na posao zato što su nezakonito ostali bez svoje funkcije koja je stalna. Zašto? Zato što je tadašnja politička stranka na vlasti, DS birala sudije u kafanama i birala je sudije u svojim političkim prostorijama, svojih političkih stranaka. Sada oni ne znaju ništa o tome i pričaju o nezavisnom sudstvu. A onda su te sudije tužile Republiku Srbiju i dobile odštetu na koju imaju pravo.

Gde su sada odgovorni? Sede preko puta nas i pričaju o nezavisnom sudstvu. Pričaju o reformi pravosuđa. Hajde, da pričamo o reformi pravosuđa. Spominju se devedesete, ali hajde da spomenemo i 2010. godinu kada su ukidani sudovi, kada su izmišljene sudske jedinice, kada su ljudi ostali bez posla, kada su birani, kako, podoban i nije podoban. To je bio način za izbor sudija. I, meni je jako krivo što danas pričamo o tome, ne o predloženim kandidatima, ja ne želim da prljamo početak rada tih kandidata.

Spomenut je jedan od kriterijuma kaže – ocena kandidata, pa da li je neko predložen sa manjom prosečnom ocenom na fakultetu ili nije. Ja ću samo iz ličnog iskustva da se osvrnem na to. Neko sa prosečnom ocenom 10 je možda vrsan pravnik da predaje na fakultetu, ali možda nije dobar praktičar, možda nije dobar advokat, možda je to razlog. Možda nema elokvenciju da vodi sudski spor, da presuđuje, da saslušava svedoka. Ne znači ocena 10 da je neko dobar sudija ili advokat, nego samo da je dobar diplomirani pravnik. Treba nam nešto više za sudiju i za advokata. Ne sumnjam u izbor predloženih kandidata i mislim da ne treba niko od nas danas da sumnja i da uprlja ovaj izbor kao što su neki radili kada su sprovodili ubogaljenu reformu.

Nadam se da će predloženi kandidati biti dostojni da obavljaju svoju funkciju, stručno, nezavisno, nepristrasno. Smatram da nam je potreban još veći broj sudija i veći broj tužilaca, da uvek imamo veći broj priliva predmeta, imamo sudije koje odlaze u penziju, znači, taj prirodan odliv, trebaju nam mladi ljudi koji će da sude, da se bave pravosuđem.

Primetan je pomak u odnosu na rad suda, posebno izvršnih odeljenja to bih želela da naglasim od kako je donet novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju od kako imamo javne izvršitelje i primetno je da imaju malo manje posla sudije. Ali, potreban je veći broj sudija i da nam dolazite češće sa predlozima dok se ne izmeni, neke stvari da ipak sudije ne biramo u Narodnoj skupštini.

Predloženi kandidatima želim kada budu izabrani da sude u predviđenim rokovima, nepristrano, da se vode načelima postupka i da što manje imaju građana koji se pozivaju na Zakon o zaštiti na suđenju razumnom roku. Hvala vam.

Imovinska karta

(Novi Sad, 24.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 90000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 81958.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 28.02.2017, 13:52