Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Dragana Barišić

Dragana Barišić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, evo, i danas u prepodnevnim satima imali smo priliku da čujemo mrzitelje svakog napretka Srbije, da u ovoj sali iznose neistine i još jednom pokušavaju građane Srbije da dovedu u zabludu. Pre svega, govorili su i o zaposlenjima, i o Zakonu o transplantaciji i o svemu onome što je urađeno, ali svakako da ospore sve ono dobro što je urađeno prethodnih nekoliko godina.

Ovom prilikom želim da istaknem da je ovo zaista dobar zakon. Ponoviću to još jednom, zakon koji će spasiti mnoge živote, pre svega živote mladih koji čekaju na taj poziv za spas i ne mogu da shvatim one kolege, kojih sada ovde nema produžili su pauzu, jer oni uvek imaju preča posla, a time pokazuju i to da im je samo lični interes u pitanju, a ne briga o građanima.

Tako da želim da ih podsetim, a verovatno će čuti to – šta je sve ovo Ministarstvo uradilo i šta je sve Vlada Republike Srbije uradila u prethodnom periodu? Pa, u prethodnom periodu su zaposleni preko 2.000 radnika, samo prošle godine, što znači preko 2.000 zdravstvenih radnika u preko dvadesetjednoj zdravstvenoj ustanovi širom Srbije, što znači novi kadar, nova zaposlenja i mi želimo da držimo mlade ljude u ovoj zemlji, a ne onako kao što su oni radili.

Ja sam prva bila na listi 2002. godine, čekala za posao, zato što nisam bila podobna direktorki žutog preduzeća. U Kruševcu jedini lekar koji je bio na listi dve godine na Zavodu za zapošljavanje samo zato što nisam odgovarala po političkoj liniji i zato sam ovde i zato se borim i dalje protiv njih i neću dozvoliti da se oni vrate, a to im neće dozvoliti ni građani Srbije, jer oni ne zaboravljaju svu onu pustoš koju su ostavili, ne samo u zdravstvenom sistemu, nego i u privredi, ekonomiji, u svim mogućim granama. Zato idemo napred, dobre zakone izglasaćemo, a građanima ćemo ih predstaviti i objasniti zašto su oni dobri i u interesu svih nas. Hvala.
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, sam podatak da je od početka godine spašeno preko 40 života od oko šesnaestoro donatora mislim da je više nego dovoljno da građani shvate da je ovo jako dobar zakon.

Inače, oni sa druge strane koji nam celog dana spočitavaju da donosimo zakon u kome građani neće znati o čemu se radi, nije tačno. Poslanici SNS su gotovo svakodnevno u kontaktu sa građanima i mi imamo politiku, jasan cilj i jasnu politiku pred nama, a ne služimo se neistinama kao što to rade oni iz žutog preduzeća. Zato oni samo mogu da pobeđuju na Tviteru i društveni mrežama, a mi pobeđujemo tamo gde nam građani daju svoj glas, a to je na izborima.

Ovom prilikom želela bih da dodam još razloga zbog kojih ću glasati i podržati ovaj zakon, a to su upravo i rezultati nadležnog ministarstva. Naime, nedavno je gospodin ministar gostovao u mom gradu Kruševcu i uspeo je da iskordiniše rad Kruševačke opšte bolnice sa Kliničkim centrom u Nišu prema kome gravitiraju pacijenti iz Kruševca i sada umesto samo jednog pregleda koji je bio ranije na magnetnoj rezonanci, građani Kruševca mogu da imaju četiri pregleda nedeljno, što je zaista za svaku pohvalu jer se vidi ta koordinacija, a upravo u tome je učestvovalo i nadležno ministarstvo.

O uspesima i svemu onome što je urađeno u Kruševačkoj bolnici, mislim da smo mnogo puta u ovoj sali čuli. Stanje u zdravstvu nije toliko dobro. Naravno da se radi i dalje, ali upravo svi ovi reformski zakoni koji su donešeni u prethodnih nekoliko godina i sve ono što se radi pokazuje da idemo ka dobrom putu da sve bude kako je trebalo da bude davno, ali na žalost 12 godina vladavine žutog preduzeća je toliko uništilo Srbiju da nam treba mnogo godina da se oporavimo. Hvala.
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici i poštovani građani Srbije, već treći dan raspravljamo o veoma važnim zakonima iz oblasti zdravstva i zaista smatram da su ovo zakoni koji su jako bitni i koji bi trebali da nas ujedine, sve ovde, i da svi radimo na podizanju, pre svega svesti naših građana, o tome koliko su važni ovi zakoni i koliko je važna naša humanost koju trebamo da pokažemo.

Smatram da kada su predloženi zakoni u pitanju ne bi trebalo da postoji bilo kakva dilema i sumnja u njihovu, kako primenu, tako i bilo kakvu sumnju da će biti bilo kakvih zloupotreba. Ono što predloženi zakoni predstavljaju, predstavljaju signal društva da je društvo spremno da pokaže humanost, odnosno najviši stepen humanosti i signal građanima da je društvo spremno da prihvati transplantaciju kao jedna normalna terapijski poduhvat koji se radi svuda u svetu.

Ovom prilikom želim samo za one građane koji gledaju ovaj prenos, a možda još uvek ne znaju šta to znači transplantacija. Transplantacija znači nešto što predstavlja mnogim ljudima, pre svega mladim ljudima da mogu da nastave svoj život kvalitetnije i bolje, a svakako da se organi uzimaju od osoba koje su preživele moždanu smrt, a moramo naše građane da upoznamo sa time da iz moždane smrti nema povratka. Zaista niko neće uzimati organe sa živih ljudi, neće biti bilo kakvih zloupotreba jer u procesu transplantacija učestvuje više desetina ljudi. Znači, u jednom danu ili noći više desetina medicinskih radnika učestvuje u tom procesu i da li uopšte može tada da se posumnja na bilo kakvu zloupotrebu.

Smatram da bi svi mi trebali da zauzmemo jedinstven stav i da radimo na podizanju svesti i da našim građanima kako iz ove sale damo jednu jasnu poruku, ali tako i u kontaktu van ove sale, da je ovo nešto što je nešto najhumanije i ponosna sam na našu Vladu, na naše ministarstvo koje je posle toliko godina smoglo snage da donese ovako dobre zakone.

Poštovani ministre, ovom prilikom bih da vam se zahvalim na svemu onome što radite u prethodnih nekoliko godina i danas, da naše zdravstvo oporavite od uništenog zdravstva do 2012. godine, a znamo svi na kakvom je ruglu propasti bilo 2012. godine. Nastavite tako, a mi ćemo sa ove strane vas podržavati i dalje. Hvala vam.
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, podnela sam amandman na drugi član jer sam želela da dodatno definišemo ovaj zakon i posebno bih se osvrnula na medicinske usluge, jer ovim dodavanjem u članu 2. želim da podstaknem sveukupni razvoj Republike Srbije, sa osvrtom na medicinske usluge.

Ono što želim da istaknem ovom prilikom jeste to da, reći ću zašto ću pre svega u Danu za glasanje i glasati za ovaj dobar zakon, jer verujem u ovu Vladu, verujem u nadležno ministarstvo, jer su u prethodnom periodu pokazali da odgovorno rade, odgovorno vode politiku i odgovorno rade pre svega u korist građana Srbije.

Ovom prilikom želim da istaknem i da kažem to da dolazim iz Kruševca i ne bih se složila sa gospodinom Marinkovićem gde kaže da prednjače pojedini gradovi. Kao što je gospodin Gašić rekao 2012. godine kada je stupio na funkciju gradonačelnika Kruševca, da za Kruševac ništa nije dovoljno dobro ako nije najbolje.

To smo pokazali u prethodnom periodu i ministar će potvrditi da smo od početka 2018. godine u opštu bolnicu uložili preko 145 miliona dinara, da su mnoge ordinacije, mnoge zgrade u bolnici rekonstruisane, da su dospeli mnogi aparati, od toga četiri ultrazvučna aparata, nova oprema za maksilofacijalnu hirurgiju, operacionu salu za ginekologiju i da je u izradi i opremanju angio sala.

Prema tome, to je sve dovoljno da građani Srbije i građani Kruševca daju još veću podršku ne samo SNS, gospodinu Vučiću, nego i ovoj Vladi i poruka da ćemo nastaviti još brže, još jače, još bolje.

Ministre, nastavite, kao što rekoh i dalje ćemo podržavati sve ove dobre zakone jer su u korist građana Srbije. Hvala.
Kolega Marinkoviću, povređen je član 107. Naime, dostojanstvo Narodne skupštine.

Evo, jutros od deset sati slušam obično kolege iz poslaničke grupe koja je sada govorila da jednostavno vređaju dostojanstvo ove Skupštine, pokušavaju građane Srbije da dovedu u zabludu. Ovom prilikom i sama sam se osetila prozvanom kao majka petnaestogodišnje devojčice. Naime, mi kao roditelji moramo da vodimo brigu o našoj deci. Ministarstvo zdravlja, MUP i ostale nadležne službe rade u korist naše dece i u korist građana Srbije, ali pre svega mi kao roditelji moramo da znamo gde naša deca idu, gde provode vreme, šta rade.

Ne možemo mi da krivimo državu Srbiju, Vučića i ostale da su krivi zašto su deca na ulici do jedan, dva noću. Moramo kao roditelji da budemo odgovorni pre svega prema toj deci koja su doveli na svet, koju smo rodili, jednostavno ne možemo da tražimo razloge u nekom drugom.

Smatram da Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravde, MUP rade odgovorno ali pre svega i roditelji moraju da uzmu stvar u svoje ruke i da brinu o svojoj deci. Prema tome, koleginica mora da razmisli o onome što priča u ovom domu i građane Srbije ne smemo da dovodimo u zabludu.
Zahvaljujem, uvažena predsednice.

Poštovana ministarko sa saradnikom, poštovane koleginice i kolege, i danas raspravljamo o važnom zakonu, zakonu koji se, evo, donosi posle 40 godina, jer svi znamo da se ova oblast definisala propisima koji su doneti davne 1970. i neke godine prethodnog veka, tako da je zaista bilo potrebno doneti jedan novi zakon koji će urediti ove propise i, naravno, da najveća novina jeste nadležnost Ministarstva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije i davanje saglasnosti za podizanje novog ratnog memorijala.

Ono što želim da naglasim jeste to da grad Kruševac, odakle dolazim, upravo sutra otkriva jedan novi spomenik, spomenik Knjeginji Milici, koja je zaboravljena, eto, šest vekova.

Nijedna prethodna vlast, kako u gradu Kruševcu, tako i u Republici, nije se setila da podigne ovaj spomenik. Biće otkriven sutra u 11.15 časova na Trgu Despota Stefana.

Tu inicijativu dao je gospodin Bratislav Gašić, aktuelni direktor BIA, a inače, gradonačelnik grada Kruševca u periodu od 2012. do 2014. godine. I, ne samo to, nije to jako bitno, koliko to da je uspeo da sklopi dogovor sa privrednicima Rasinskog okruga da se donatorskim sredstvima podigne ovaj važan spomenik.

Ono što je jako bitno jeste to da će se do 14. oktobra ove godine podići još jedan spomenik, spomenik palim borcima perioda od 1990. do 1999. godine na potezu spomen parka „Slobodište“, takođe iz sredstava donatora, što znači da smo pokazali da jedna odgovorna politika daje rezultate, jer građani i privrednici nam veruju. Zato ćemo u danu za glasanje podržati ove zakone.
Zahvaljujem.

Kada se govori o zdravstvenom sistemu i o zdravlju naših građana, prethodna govornica, zaista, mislim da ne sme o tome ni reč da spomene, jer je njeno žuto preduzeće uništilo državu Srbiju, ostavilo građane bez posla, stavilo katance na sve fabrike, tako da su pune ordinacije, pogotovo psihijatrijske, jer su ljudi u depresiji zbog toga što su ih upravo oni ostavili bez posla.

Tako da, mislim da je krajnje bezobrazno sa njene strane da govori o tome da li trebamo predlagati amandmane koji se tiču i odnose bilo na zdravlje građana Srbije ili na zdravstveni sistem. Uništili su sve, od zdravstvenog sistema, privrede, fabrika,sve, sve što je moglo da se uništi.

Prema tome, bilo bi bolje da češće sedi u ovoj sali i da radi nešto u korist građana, a ne da dođe s vremena na vreme i kaže koju reč. Hvala.
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege, i danas raspravljamo o važnim zakonima, o zakonima koji nam daju mogućnost da se prisetimo naše istorije, da podsetimo na značaj održavanja tradicije, ali isto tako i da podsetimo našu decu da ne smeju da zaborave na sve one pretke koji su živote dali za slobodu Srbije.

Inače, mi Srbi možemo sa ponosom da govorimo o našoj istoriji. Ja kao Kruševljanka mogu da kažem da zaista u Kruševcu imamo dosta ratnih memorijala, ali i to da država Srbija, da Vlada Republike Srbije, a isto tako i lokalna samouprava vode brigu o svim onim spomenicima koji su postavljeni u prethodnom periodu, ali isto tako i o postavljenju novih spomenika.

Želim da istaknem da je u Kruševcu u vreme Drugog svetskog rata mnogo ljudi izgubilo živote i da je u njihov pomen podignut jedan spomen-centar, odnosno jedno stratište koje se naziva Slobodište i da grad zaista pridaje posebnu pažnju i vodi brigu o tom spomeničkom kompleksu. Inače, u centralnom delu ovog spomeničkog kompleksa postoje dva amfiteatra i svake godine se upravo tu održavaju razno razne aktivnosti da bi se prisetili svih onih ljudi koji su živote dali zarad slobode.

U danu za glasanje podržaćemo set ovih zakona, tako da pozivam kolege da u danu za glasanje glasamo za ove dobre zakone. Hvala.
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama je jedan od veoma važnih zakona i, kao što smo čuli u prethodnoj raspravi, cilj ovog zakona je da se izvrši kodifikacija sada važećih propisa iz materije i zaštite ratnih memorijala i usklade sa važećim propisima.

Ovom prilikom sam želela da dodam da sam podnela amandman na član 1. ovog zakona, jer smatram da bi se dodavanjem stava 2. dodatno definisala sadržina ovog zakona, ali ovom prilikom želim da istaknem i jednu veoma važnu stvar, a to je da se Vlada Republike Srbije, ali i lokalne samouprave brinu ne samo o već postavljenim spomenicima, već postavljaju i nove spomenike, pa ovom prilikom želim da naglasim i kažem da na Vidovdan u gradu odakle dolazim, to je grad Kruševac, biće postavljen spomenik kneginji Milici, koji je već šest vekova zaboravljen od nekih prethodnih vlasti.

Naime, na inicijativu gospodina Bratislava Gašića, pre par meseci je održan jedan sastanak sa privrednicima iz Rasinskog okruga i dogovoreno je da se na trgu Despota Stefana u Kruševcu, u blizini Lazarevog grada postavi spomenik kneginji Milici. Ono što je najvažnije, spomenik će biti izgrađen, već se u stvari gradi, biće otvoren za dva dana, iz donatorskih sredstava, što znači da su i privrednici Rasinskog okruga prepoznali odgovornu politiku, pre svega SNS i, evo, kroz jedan prilog doći će do podizanja i postavljenja spomenika kneginji Milici, a za nju znamo kolika je njena mudrost i kolika je njena odlučnost nakon pogibije kneza Lazara. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

I ja bih dodala par reči. Zaista je za svaku osudu ovako nešto, pogotovo to da se preti i članovima porodice. Smatram da će Vlada Republike Srbije i nadležna ministarstva učiniti korake da zaštite kolegu Vladu Babića i njegovu porodicu.

Kada govorimo o predloženim zakonima, mislim da je zaista pokazano u prethodnom periodu, u prethodnih nekoliko godina da dobro radimo. Upravo sve to smeta onima koji su uništili ovu zemlju, koji su do 2012. godine devastirali Srbiju. Oni samo lažima pokušavaju da obmane građane Srbije i da ih dovedu u zabludu, ne bi li im na nekim narednim izborima dali glas.

Tako još jedan primer koji lažima pokušava da dovede sve nas ovde u zabludu, ali i građane Srbije, jeste kolega koji je jutros govorio o poplavama, o poljoprivredi, a to je kolega Miroslav Aleksić, bivši predsednik opštine Trstenik, čovek koji je blatio i svakodnevno blati državu Srbiju, sva ministarstva, a od države je uzeo traktor iz subvencija od 893.000 dinara. Nije sporno što je dobio traktor, nije sporno što prima platu kao narodni poslanik, ali sporno je to što na svaki način pokušava da predstavi javnosti, da predstavi građanima sve ono što se dobro radi u Srbiji da nije dobro. Isti taj čovek je primao najveću platu u Srbiji do pre dve godine.

Trstenik, koji je maltene bio grad na rubu propasti, on je doveo na još niže grane i građani Trstenika su mu jasno rekli da ga ne žele.

Taj čovek je sa tastom opljačkao državu. O tome smo mnogo puta u ovoj Skupštini govorili, ali i dalje se ne stidi da ovde govori loše o državi, o Vladi Republike Srbije, o gospodinu Aleksandru Vučiću, koji pokušava da vrati Srbiju na stabilne noge. Ali, jedno je bitno, da građani Srbije prepoznaju ko od nas govori istine, a ko laži, ko pokušava da vrati Srbiju na one grane na kojima je bila 2012. godine. Hvala.
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo, podnela sam amandman na 1. član ovog zakona koji je predložila Vlada Republike Srbije i smatram da bismo dodavanjem član 2, odnosno stava 2. u ovom članu dodatno definisali koordinaciju državne uprave i lokalne samouprave.

Ja sam ponosna što dolazim iz Rasinskog okruga iz grada Kruševca, koji je zaista primer dobre prakse i saradnje sa nadležnim ministarstvom koje danas predstavlja ovaj zakon.

Ovom prilikom želim da se pohvalim i slobodno da kažem da je od 2012. godine, grad Kruševac zaista na jednoj uzlaznoj putanji i da smo sprečili propadanje koje je zadesilo nažalost ne samo grad Kruševac nego i celu Srbiju.

Do 2012. godine u mom gradu je vladalo žuto preduzeće. To žuto preduzeće koje je devastiralo celu Srbiju i danas neki koji se ne stide da govore o tome kako su oni vladali do 2012. godine, a neki su došli ovde i iskoristili samo pravo da iskoristi svoje vreme i nema ih više, jer toliko cene i ono malo glasova koje su dobili od građana i toliko se u stvari bore za njih, dođu ovde par minuta ispričaju šta imaju, izazovu brdo replika i povreda Poslovnika i nestanu. E, tako će oni nestati na sledećim izborima i sa političke scene Srbije i neće otići u prošlost, otići će na smetlište gde i zaslužuju.

Ono što mogu još da dodam jeste to da se u Kruševcu otvaraju fabrike i da smo nedavno upravo uz prisustvo predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića otvorili fabriku „Kromberg“ i „Šubert“ koje će uposliti 2.000 radnika, sada upošljava oko 600. To je 600 novih porodica koje su ostale bez posla upravo zbog loših privatizacija onih koji su opustošili Srbiju. Naravno, uposliće još 1.900 porodica i građani su zadovoljno i pokazuje iz izbora u izbore da SNS nema alternativu i zato je podrška SNS u Rasinskom okrugu preko 65%. Hvala.
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Poštovane koleginice i kolege, danas nam oni koji sada nisu ovde spočitavaju da podnosimo besmislene amandmane, a ja moram još jednom da podsetim kakve su amandmane oni podnosili. Podnosili su amandmane gde prave cirkus od Skupštine, gde žele da obezbede prolaz Deda Mrazu.

To su oni isti lopovi koji su opustošili opštinu Trstenik, kada su bili na čelu te opštine. Kolega koji vrlo često zna ovde da nam drži predavanja, ali, nažalost, vrlo ga retko ovde viđamo. Zašto? Zato što ima preča posla – ide i truje građane Srbije, prodaje neku stranku koja menja nazive, od G-17, URS, preko Narodne stranke, ne znam ni ja kako je sada, u kom je stanju trenutno. Možda je i ta stranka sada u toj navodnoj koaliciji sa onima koji ne mogu ni kvorum na sopstvenim sednicama da obezbede.

Ali, mi ne obraćamo pažnju na njih, mi radimo posao odgovorno i u interesu građana i zbog toga imamo i ogromnu podršku građana Srbije.

Ja bih podsetila da grad Kruševac, u kome je do 2012. godine vladalo žuto preduzeće, nasledio je ogromne probleme, ali odgovornom politikom i domaćinskim vođenjem grada, tada, gospodin Bratislav Gašić je preuzeo gradonačelnika, uspeli smo da vratimo stanje, uspeli smo da obezbedimo stabilan poslovni ambijent i da privučemo investitore. Ti iz žutog preduzeća nisu uspeli da reše imovinsko-pravne odnose. Ali, odgovorna politika, pre svega SNS, ali i koalicionih partnera, uspela je da vrati stari sjaj gradu, koji je do 2000. godine bio na četvrtom mestu u staroj Jugoslaviji, ali od 2000. do 2012. godine je dospeo na sam rub propasti.

Nastavićemo još brže, još jače, još bolje, zbog građana Srbije. Hvala.
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Poštovana gospođo Tabaković sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, podnela sam amandman na član 4. ovog zakona, jer sam želela da dodatno definišem realizaciju ugovora ovog zakona, ali, pre svega, želela sam da istaknem značaj ovog dobrog zakona.

Ono što želim da istaknem jeste to da je i NBS išla u korak sa reformama koje sprovodi naša Vlada, Vlada Republike Srbije, i da smo zaista na dobrom putu.

Ovom prilikom želim da naglasim i to da je upravo Agencija Faktor plus, pre nešto manje od sat vremena, objavila rezultate da ukoliko bi se parlamentarni izbori dogodili u nedelju, Srpska napredna stranka imala bi podršku od preko 55% stanovništva, što znači da građani Srbije prepoznaju dobru politiku, odgovornu politiku, pre svega predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića, ali tako i najjače stranke, Srpske napredne stranke i svih ostalih zaslužnih za ovako dobro vođenu politiku.

Dodala bih i to da će Vlada Republike Srbije, na čelu sa predsednikom, nastaviti da sprovodi dobre reforme, jer se pokazalo da smo na dobrom putu i da ćemo našoj deci obezbediti bolju budućnost, svakako mnogo, mnogo bolju od onog stanja koje smo zatekli 2012. godine.

Još jednim želim da naglasim da će poslanici SNS podržati ove dobre zakone i da ćemo u danu za glasanje glasati za set zakona koji su na dnevnom redu. Hvala.
Zahvaljuje, uvaženi predsedavajući.

Poštovana gospođo Tabaković sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, podnela sam amandman na prvi član Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, a sa namerom da dodavanjem člana 2, odnosno stava 2. u ovom članu dodatno definišemo predmet ovog zakona.

Inače, predlogom ovog zakona po prvi put je celovito pružena zaštita korisnicima finansijskih usluga i sveobuhvatno su uređena prava korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke, kao i davaoci finansijskog lizinga i trgovci, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava.

Opšti i tehnološki razvoj i sve veći razvoj elektronskog poslovanja u savremenom životu doprineli su i razvijanju novih načina za ponudu i oglašavanje finansijskih usluga, zbog čega se ukazala potreba za dodatnim uređivanjem pružanja finansijskih usluga, što u stvari i predstavlja predlog ovog zakona.

Inače, Vlada Republike Srbije kao jedan od prioriteta je IT tehnologiju u svim oblastima definisala kao njeno uređenje, tako i u privredi, ali i u zdravstvu. Inače, korišćenje IT tehnologije u zdravstvu nameće se kao realna potreba, s obzirom na to da se efikasno ograničeni resursi i pri tome bi se održao visok stepen zdravstvenih usluga, a naša Vlada, Vlada Republike Srbije radi na unapređenju svih oblasti, pa tako i ovi dobri zakoni su dokaz za to.

U danu za glasanje poslanici SNS podržaće ove dobre predloge zakona i, naravno, vas u svakom pogledu. Hvala.
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, naime, podnela sam amandman na član 3. ovog zakona, jer sam želela da dodatno definišem ovaj zakon, a kao lekar želim da se osvrnem malo i na razvoj zdravstvenog sistema.

Ono što je za svaku pohvalu jeste to da naša Vlada, Vlada Republike Srbije i naš predsednik Republike Srbije vode brigu o svim građanima i svim strukturama društva, pa tako i ovim dobrim predlogom zakona žele da reše i ono što oni koji i danas nisu ovde nisu rešili u vreme kada su za to imali šansu. Kod njeih se uvek javi neka naknadna pamet, pa smo prethodnih dana imali da čujemo od njih sve i svašta, a dok su bili u prilici da to rade, radili su, ali samo u korist svojih porodica.

Ono što želim da pohvalim jeste da ste upravo vi sa gospodinom Bratislavom Gašićem ako ministrom odbrane u Kruševcu dodelili pripadnicima Vojske više od 30 stanova, a upravo oni koji danas nisu ovde obustavu gradnje tih stanova obustavili su 2002. godine, ali mi nećemo da se ugledamo na njih, naravno, i zato imamo ogromnu podršku naših građana i oni to iz izbora u izbore pokazuju.

U danu za glasanje moje kolege i ja podržaćemo ovaj dobar Predlog zakona. Vi nastavite ovakvim tempom i samo napred u nove pobede. Hvala.