LJIBUŠKA LAKATOŠ

Srpska napredna stranka

Rođena je 1972. godine. Živi u Staroj Pazovi.

Po zanimanju je profesorka fizičkog vaspitanja.

Na lokalnim izborima u Staroj Pazovi 2012. godine, bila je na listi Ujedinjenih regiona Srbije. Zaposlena je u Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova, kao načelnica Odeljenja za sport, omladinu i kulturu.

Za narodnu poslanicu izabrana je na izborima 2014. godine, a mandat joj je potvrđen i nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 24. aprila 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 22 dana i 19 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 2 meseca i 24 dana i 15 sati

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja, 22.04.2015.

Hvala, poštovani predsedavajući.
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, jedan od predloga zakona koji je danas na dnevnom redu je Predlog zakona o upotrebi znakovnog jezika. Ovim predlogom zakona uređuje se upotreba znakovnog jezika, tj. pravo na učenje znakovnog jezika i pravo na upotrebu usluga tumača za znakovni jezik, način i upotrebu usluga tumača, mere za unapređenje znakovnog jezika kroz informisanje i obrazovanje na znakovnom jeziku.
Ovim zakonom obezbeđuju se Ustavom zagarantovana načela koja se odnose na uživanje ljudskih prava, a naročito zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom. Znakovni jezik je oblik komunikacije osoba sa oštećenim sluhom, koji ima svoja jezička svojstva, gramatičke funkcije, fonologiju, morfologiju i sintaksu. Svi smo svesni činjenice da osobe sa oštećenim sluhom treba da budu ravnopravni članovi društva i da svoja prava ostvaruju u jednakoj meri kao i svi ostali članovi zajednice.
To da osobe sa oštećenim sluhom imaju ograničene mogućnosti zbog otežanog načina komuniciranja pogrešna su shvatanja i zato moramo određenim merama ove predrasude otkloniti. Potrebno je omogućiti im pristup komunikacijama na najprikladniji i najprihvatljiviji način, a znakovni jezik je neophodan vid komunikacije osoba sa oštećenim sluhom. Osnova ovog govora je sistem znakova, od kojih svaki ima svoje značenje. Ovakav sistem znakova predstavlja prirodni način komunikacije, a uz tumače za znakovni jezik omogućava se komunikacija ne samo od strane osoba sa oštećenim sluhom, nego i od čujućih osoba koje su u komunikaciji sa njima.
Osnovni cilj ovog zakona jeste unapređenje položaja gluvih osoba, uklanjanje barijera u komunikaciji i uvođenje znakovnog jezika u sve životne sfere, a sa ciljem da se osnaže osobe sa oštećenim sluhom i da se uključe u društvene aktivnosti. Iz tih razloga pozivam sve kolege da u danu za glasanje podrže ovaj zakon, jer ćemo tako omogućiti osoba sa invaliditetom, tj. osobama sa oštećenim sluhom da budu ravnopravne, da mogu da izraze svoje ideje, misli i osećanja koristeći jezik koji u najboljoj meri zadovoljava njihove komunikacione potrebe i nećemo im uskratiti njihovo neotuđivo ljudsko pravo, a to je pravo da komuniciraju. Hvala.

Imovinska karta

(Stara Pazova, 09.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 75000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 75000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 15:27