Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Ljibuška Lakatoš

Ljibuška Lakatoš

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, zahvaljujući pozitivnim promenama koje se dešavaju u Srbiji u svim segmentima društva, zahvaljujući stabilizaciji ekonomskih prilika, razvoju IT sektora ukazuje se potreba za efikasnijim vođenjem centralne baze podataka gde se objedinjavaju različite baze podataka koje se vode za iste grupe korisnika u oblasti socijalnog osiguranja.

Centrali registar predstavlja elektronski servis koji se zasniva na IT tehnologijama i upravo donošenje ovog predloženog zakona omogućava povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji što dovodi do povećanja efikasnosti u pogledu razmene podataka kako Centralnog registra tako i drugih organa i organizacija korisnika podataka iz centralnog registra.

Usvajanjem ovog zakona obezbeđuje se jedinstvena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno osiguranje i osiguranicima i osiguranim licima u koju se podaci unose i čuvaju i dnevno elektronski ažuriraju. Zakon o Centralnom registru obaveznog osiguranja je od velikog značaja za sve građane, a naravno i za pripadnike manjinskih zajednica koji žive u Srbiji i ostvaruju sva svoja prava kao i svi građani Srbije posebno na primeru socijalne zaštite u delu obaveznog socijalnog osiguranja kao garantu materijalnog obezbeđenja zaposlenih i njihovih porodica i zdravstvene zaštite. Primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena potpredsednice Vlade sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, Zakonom o građevinskim proizvodima regulisaće se kvalitet građevinskih proizvoda i urediti tržište građevinskih proizvoda, a samim tim uticaće i na kvalitet materijala koji se koriste u izgradnji puteva, mostova, zgrada i drugih objekata. Učiniće i domaće proizvođače konkurentnijim na evropskom tržištu, jer će se i u Srbiji primenjivati jednaki standardi kao i u zemljama članicama EU.

Građevinski proizvodi su jako specifični, a njihova svojstva u punoj primeni vide se tek tada kada se ugrade u objekte. Građevinski proizvodi moraju da budu bezbedni i da, kada se ugrade, služe zaštiti života i zdravlja ljudi, takođe i povećanju kvaliteta objekata koji se grade.

Zato ovi proizvodi moraju biti predmet posebnog propisa. U sistemu gde se gradi brzo, nekvalitetno i bez kontrole, nanosi se šteta proizvođačima materijala, a posebno krajnjim korisnicima, kupcima.

Korišćenjem i ugradnjom neproverenih materijala, kako bi se uštedelo, je izuzetno loše, a posledice toga se vide kada se dogode nepredviđene situacije, poput, na primer, elementarnih nepogoda. Standardizujući svoje proizvode, naši proizvođači će lakše stizati i na strana tržišta.

Razvijena i snažna privreda je od velikog značaja za Srbiju i naravno da razvoj privrede utiče na sveukupni razvoj Srbije, a donošenjem ovog zakona obezbeđuje se da građevinarstvo postane spremno da potpuno ravnopravno učestvuje na tržištu i van granica naše zemlje. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena potpredsednice Vlade sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, građevinarstvo je jedna od strateški najvažnijih privrednih grana, koja obezbeđuje objekte, putnu i komunalnu infrastrukturu za sve privredne i socijalne kategorije.

Predloženi Zakon o građevinskim proizvodima usmeren je na otklanjanje uočenih nepravilnosti u praksi, a s druge strane na usklađivanje sa standardima i zakonima EU. Zakon govori o usklađivanju propisa o proizvodnji, distribuciji i prometu građevinskih proizvoda i povećanju njihovog kvaliteta. Samim tim, proizvođači građevinskih proizvoda će biti konkurentniji i prisutniji na svetskom tržištu, što će naravno i povećati devizne prihode njihovog poslovanja.

Srbija je danas jedno veliko gradilište. U svim lokalnim samoupravama se gradi putna i komunalna infrastruktura, stanogradnja je u usponu. Sve ovo podiglo je našu građevinsku operativu i zaposlilo desetine hiljada radnika. Upravo ovaj zakon omogućiće da svojstva građevinskih proizvoda budu kvalitetnija što naravno doprinosi kvalitetu objekata koji se grade, zaštiti života, zdravlja ljudi i životne sredine.

Građevinska privreda je veoma važna privredna grana za funkcionisanje privrede u celini i povezana je sa svim oblicima života i rada. Građevinarstvo u Srbiji će biti konkurentno i moći će ravnopravno da učestvuje i na svetskom tržištu, postane opet visoko akumulativna i time doprinese sveukupnom razvoju Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, u svakom momentu treba da smo svesni značaja zdrave životne sredine. Moramo biti svesni da svojim delovanjem možemo doprineti očuvanju životne sredine, svoje okoline, pa i sopstvenih života. Svako od nas pojedinačno treba da doprinese buđenju svesti kod ljudi kada je u pitanju ekologija i zaštita životne sredine. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije. Priroda koja nas okružuje je puna štetnih materija čiji uzrok su često ljudska nemarnost i nebriga.

Amandman koji sam podnela na član 3. ovog zakona dodavanjem stava 3. dodatno se definiše član 3. sa posebnim osvrtom na unapređenje ekosistema. U proteklih nekoliko godina, kako je naveo ministar, pošumljeno je preko 700 hektara površina.

Ove godine je i za Staru Pazovu opredeljeno četiri i po miliona dinara u te namene što će svakako doprineti očuvanju i unapređenju ekosistema. Iz budžeta opštine Stara Pazova ove godine izdvojeno je dva miliona dinar u cilju realizacije programskih aktivnosti koje se tiču upravljanja i zaštite životne sredine, pre svega pošumljavanja, a pored toga opredeljena su određena sredstva za realizaciju aktivnosti udruženja sa teritorije opštine Stara Pazova koja se bave zaštitom životne sredine.

Tek kada mi sami shvatimo da je očuvanje životne sredine važno zbog nas samih i zbog kvaliteta života koji živimo i koji će živeti naša deca, onda se stvari mogu promeniti na bolje. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine podnela sam amandman kojim se dodaje stav 2. koji glasi – Zakonom se podstiče sveukupni razvoj Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje eko sistema.

Zaštita životne sredine je jako važna tema, jer govori o čistom vazduhu, čistoj pijaćoj vodi, o zdravlju, o klimatskim promenama. Životnu sredinu često stavljamo u drugi plan i sve teme nekako budu mnogo važnije. Treba veliku pažnju posvetiti zaštiti životne sredine i zato je dobro što ovih dana upravo raspravljamo o ovoj temi. Veoma je značajno da se sredstva za zaštitu životne sredine planiraju u budžetu Republike Srbije, ne samo zbog toga što to od nas očekuje EU. Mi to moramo uraditi zbog svih nas, zbog naših građana, zbog mladih generacija.

Jedan od velikih problema sa kojima se suočavamo u današnje vreme je briga za ekologiju i životnu sredinu. Mnoge klimatske promene, kao i većina prirodnih nepogoda rezultat su čovekovog negativnog uticaja. Moramo shvatiti značaj očuvanja eko sistema i životne sredine i moramo promeniti štetne navike. Moramo raditi na jačanju svesti građana.

Sačuvati zdravu životnu sredinu je naša obaveza zbog svih nas i naših mladih generacija. U danu za glasanje poslanici SNS će podržati ovaj zakon. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministri sa saradnicima, kolege narodni poslanici, predloženi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju obezbeđuje pravnu sigurnost i socijalni položaj sadašnjih, ali i budućih penzionera i stvara uslove za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema.

Ovaj zakon je pretrpeo mnoge izmene, a poslednja izmena ovog zakona, koja je sprovedena 2014. godine, bila je restriktivnog karaktera.

U periodu od 2000. do 2014. godine u Srbiji su mnogi radnici ostali bez posla, zatvorena su mnoga preduzeća. Ovo stanje rezultiralo je time da se broj osiguranika i penzionera skoro izjednačio, što je neodrživo i što je neminovno vodilo ka bankrotu.

Nije bilo lako doneti odluku o smanjenju penzija, kao jednu od mera fiskalne konsolidacije, ali odgovornom politikom Vlade, dovođenjem mnogih stranih investitora, otvaranjem novih radnih mesta, porastom broja zaposlenih, Srbija je postala finansijski stabilna država, što dovodi do mogućnosti povećanja penzija i plata.

Naša država je postala i ekonomski i politički lider u regionu. Restriktivnim merama, koje su bile neophodne, najveći teret su podneli upravo penzioneri, zbog umanjenih penzija, ali upravo te restriktivne mere su dovele do konsolidacije budžeta i dugoročne finansijske stabilnosti.

Sa finansijskom stabilnošću, rastom BDP-a, moguća su veća ulaganja i u obrazovni sistem, u izgradnju škola, ulaganje u budućnost mladih, što će svakako pozitivno uticati na sveukupni razvoj Srbije.

Pozivam kolege da u danu za glasanje podrže Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji obezbeđuje bolji položaj za sve penzionere. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, uvažene kolege, zahvaljujući pozitivnim promenama koje se dešavaju u Srbiji u svim segmentima društva, zahvaljujući stabilizaciji ekonomskim prilika stvorene su realne mogućnosti za isplatu uvećanog iznosa penzija.

Dovođenjem stranih investitora i otvaranjem novih radnih mesta, smanjivanjem nezaposlenosti, naša država je postala finansijski stabilna. Ovakvom odgovornom politikom Vlade mi danas imamo suficit u budžeta, rast BDP, a samim tim i mogućnost za uvećanje zarada i penzija.

Zbog katastrofalne finansijske situacije, koja je pretila da Srbija bude pred bankrotom, 2014. godine sprovedene su teške restriktivne mere koje su najviše pretrpeli penzioneri zbog smanjenja penzija. Zakon koji je tada stupio na snagu o privremenom uređivanju načina isplate penzija, prestaje da važi 30. septembra 2018. godine. Smanjenje nezaposlenosti, koja je 2014. godine iznosila 26%, a sada 11,9%, dovodi do stabilizacije PIO fonda, jer je usklađen odnos broja osiguranika i broja penzionera.

U prilici smo da u danu za glasanje podržimo Predlog zakona o PIO, koji donosi pozitivne izmene koje idu u korist penzionera i na taj način obezbedimo bolji ekonomski status za 1.700.000 penzionera i omogućimo isplatu oktobarskih penzija bez umanjenja.

Sa finansijskom stabilnošću i odgovornom politikom koju vodi Vlada Srbije, zagarantovan je ubrzani razvoj i napredak naše države, bolji položaj za sve penzionere, za sve građane, ali i što je veoma važno i za naš obrazovni sistem. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi ministri, kolege narodni poslanici, Zakon o privremenom utvrđivanju načina isplate penzija donet je 2014. godine kao privremena mera neophodna da se ozdravi ekonomska i finansijska situacija u zemlji.

Brojni su rezultati koji se beleže od 2012. godine do danas, posebno na polju finansijske konsolidacije i kao rezultat pozitivnih ekonomskih kretanja, u prilici smo da visinu penzija u isplati vratimo na nivo bez umanjenja i time obezbedimo bolji položaj za sve penzionere.

Tri godine za redom Srbija beleži rast BDP-a i suficit u budžetu Republike. Takva situacija govori da su ekonomske reforme uspešno sprovedene i da penzioneri i ubuduće mogu očekivati rast svojih primanja.

Kako moj amandman govori o unapređenju školskog sistema, i dalja potreba za sveukupni razvoj Srbije sa ekonomskim i drugim neophodnim reformama se mora nastaviti. Posebno se moraju nastaviti reforme obrazovnog sistema sa kojima se značajno poodmaklo, a vidan napredak učinjen je u delu ovog sistema koji se odnosi na obrazovanje nacionalnih manjina. Ministarstvo je posebno ukazalo visok stepen saradnje sa slovačkom nacionalnom manjinom, kojoj i sama pripadam. Sigurna sam da će ukupnim reformama koje ova Vlada sprovodi položaj mog naroda kao lojalnog naroda zemlje Srbije biti još povoljniji. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi ministri sa saradnicima, kolege poslanici, uvaženi građani Srbije, pre četiri godine kada je Zakon o smanjenju penzija stupio na snagu država je bila pred bankrotom zbog katastrofalne politike koja je do tada vođena. Nužno je bilo preduzeti teške reformske mere, a najveći teret su podneli upravo penzioneri. Ali, upravo te nepopularne mere su dovele do ozdravljenja države i omogućile bolju budućnost za mlade.

Odgovorna politika naše Vlade, borba za nova radna mesta, dovođenje stranih investitora, porast broja zaposlenih, osnova je za punjenje budžeta. Stvorene su realne mogućnosti da penzije budu uvećane od 8,8% do 13,2%.

Izglasavanjem ovog zakona daje se mogućnost da penzioneri dobiju uvećane oktobarske penzije koje će biti isplaćene u novembru.

Veoma je važno istaći da za ovo uvećanje ima dovoljno novca u budžetu, da nije bilo potrebno raditi rebalans budžeta. Naši najstariji sugrađani su zaslužni za uspešne reforme koje su sprovedene. Zahvaljujući njima sada su javne finansije dugoročno stabilne, a na osnovu toga realno je očekivati povećanje iznosa penzija i iduće godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju donosi pozitivne izmene koje idu u korist i sadašnjih i budućih penzionera.

Podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona kojim se dodatno definiše član 1. ovog zakona, a predloženi zakon treba podržati jer je Predlogom zakona utvrđen i pravni osnov kojim se daje mogućnost za isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Republike Srbije, koja će svakako biti veća nego što su danas, imajući u vidu stalni rast BDP i ubrzani razvoj naše zemlje. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, pred nama je zakon koji zasigurno doprinosi tome da nivo zdravstvene zaštite i briga o stanovništvu budu na najvišem mogućem nivou.

Članom 3. ovog zakona tačno su definisani svi izrazi i termini koji su upotrebljeni u ovom zakonu. Uzimanje, čuvanje i primena matičnih ćelija u lečenju teško obolelih u našoj državi je u začetku, ali ovaj zakon je inicijativa da se podstakne razvoj naučno-istraživačkih institucija, školovanje visoko-edukativnog kadra, razvoja visoko-specijalizovanih zdravstvenih ustanova i pratećih industrijskih grana što bi prvenstveno uticalo na zdravstveno stanje stanovništva, što je svima nama prioritet, a samim tim utiče i na sveukupni razvoj Srbije.

Dobro zdravlje stanovništva i visok nivo kvaliteta života treba da bude naš cilj. U Staroj Pazovi u preventivnom centru doma zdravlja organizovane su tribine kako bi se stanovništvo upoznalo sa metodama i načinom primene matičnih ćelija u lečenju mnogih oboljenja. Nažalost, za sada nema uslova za sveobuhvatniji rad i edukaciju stanovništva jer u Staroj Pazovi ne postoji adekvatna ustanova koja bi se mogla intenzivnije baviti ovom problematikom.

U bliskoj budućnosti, s obzirom na velika ulaganja u oblast zdravstva, verujem da bi Stara Pazova mogla da ima i zdravstvenu ustanovu na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite koja bi se ozbiljnije bavila ovom problematikom i time doprinela zdravstvenom prosvećivanju stanovništva. To bi bio i podsticaj za dalje unapređenje zdravstvene zaštite i hvatanje koraka sa razvijenim zemljama EU kojoj težimo.

U danu za glasanju poslanici SNS podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, Zakonom o ljudskim ćelijama i tkivima definiše se i darivanje i primanje ljudskih ćelija i tkiva što se zasniva na uvažavanju prioritetnih interesa za očuvanje života i zdravlja ljudi, kao i njihovih osnovnih ljudskih prava i dostojanstva, kako davaoca, tako i primaoca.

U ovom zakonu ogleda se humanistički karakter razvoja zdravstvenog sistema, a samim tim i cele Republike Srbije. Primena ovog zakona dovodi do pojednostavljivanja administrativne procedure, što bi znatno olakšalo i ubrzalo početak lečenja svih bolesti koje se sporo dijagnostikuju, čije je lečenje dugotrajno, skupo a neretko i neuspešno.

Davanjem ćelija i tkiva jačamo humanističku svest stanovništva, solidarnost među ljudima, a što je najznačajnije utičemo da primaoci tih ćelija i tkiva u što kraćem roku budu izlečeni i uključeni u sve sfere svakodnevnog života, kao potpuno izlečene osobe. Zdravlje stanovništva i kvalitet života moraju biti prioritet svih nas.

Donošenje ovog zakona je od višestrukog značaja kako za unapređenje zdravstvenog sistema, tako i zdravlje stanovništva i samim tim i razvoj cele države. popravlja kvalitet pružene zdravstvene zaštite, daje mogućnost skraćivanja roka od otkrivanja bolesti do početka lečenja.

Predloženi zakon treba podržati jer on ne samo da unapređuje medicinski sistem, a što je najznačajnije teško obolelima daje nove šanse za izlečenje. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, članom 2. predloženog zakona definišu se odredbe koje čine pomak u smislu davaoca tkiva i organa. S obzirom da se matične ćelije mogu razvijati u bilo koje drugo tkivo mogućnost njihove primene je široka od farmaceutske do kozmetičke industrije. To bi ujedno dovelo i do razvoja mnogih industrijskih grana, što daje mogućnost zapošljavanja, a samim tim utiče na sveukupni razvoj Republike Srbije.

Amandmanom koji sam podnela na član 2. ovog zakona dodatno se definiše primena zakona u smislu poboljšanja zdravstvene zaštite našeg stanovništva. Formiranje banke matičnih ćelija dovelo bi do toga da bi se mnogo veći broj ljudi odlučio na čuvanje matičnih ćelija što bi zasigurno imalo pozitivnog efekta u lečenju retkih i teških bolesti i u smislu finansijskih troškova i očuvanja zdravlja građana Srbije.

Donošenje ovog zakona je od velikog značaja za celokupno društvo, za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva, ujedno popravlja kvalitet pružene zdravstvene zaštite, daje mogućnost skraćivanja roka otkrivanja bolesti do početka lečenja, takođe daje mogućnost zamene skupih lekova, citostatika i poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite.

Primenom matičnih ćelija lečenje traje kraće, umanjuje probleme koje nastaju prilikom lečenja i smanjuje finansijske troškove koje iziskuje lečenje teških i retkih oboljenja, kao što su karcinom, bolesti krvi, šećerne bolesti, bolesti hromozoma i drugo.

Na osnovu iskustava iz razvijenih zemalja u primeni matičnih ćelija može se zaključiti da bi njihova primena bila od višestrukog značaja za unapređenje celokupnog zdravstvenog sektora i srodnih dana.

U danu za glasanje treba podržati ovaj zakon, jer će se to pozitivno odraziti na zdravstveno stanje stanovništva, što i jeste naš cilj. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, donošenjem zakona o ljudskim ćelijama i tkivima uređuje se i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstva.

Jedan od razloga donošenja ovog zakona jeste potreba da se oblast ljudskih ćelija i tkiva kod ljudi zasniva na najvišim mogućim standardima medicinske nauke i prakse.

Oblast medicine se intenzivno razvija, a samim tim nudi i mnogo veće i bolje mogućnosti za lečenje, a u ustanovama koje obavljaju ove poslove moraju se omogućiti bolji uslovi u skladu sa savremenim dostignućima iz ove oblasti.

Amandman koji sam podnela na član 1. predloženog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima dodaje se stav 3. i glasi: „Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje medicinskog sistema“.

Matične ćelije su mlade, još uvek nedefinisane ćelije koje se u svom daljem razvoju mogu razviti u bilo koju vrstu tkiva što je veoma značajno za lečenje teških i retkih oboljenja.

Široko polje njihove primene može dovesti do velikog napretka u medicinskim istraživanjima, kao i u oblasti dijagnostike tako i u oblasti lečenja. To bi podstaklo razvoj svih oblasti zdravstva, farmaceutske industrije, oblasti naučno-istraživačkog rada, uticalo bi na poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva, što i jeste naš prioritet, a takođe i na mogućnost zapošljavanja i usavršavanja mladih kadrova.

Podnetim amandmanom se dodatno definiše član 1. predloženog zakona. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnikom, uvažene kolege narodni poslanici, Srbija ponosno čuva uspomenu na sve heroje koji su položili živote za slobodu i oslobođenje naše zemlje. To je deo naše istorije koju čuvamo, o kojoj učimo tokom školovanja, istorija kojom se ponosimo i prenosimo je na mlađe generacije.

Predloženim zakonom o ratnim memorijalima definišu se nadležnosti i lokalnih samouprava i Republike Srbije za održavanje ratnih memorijala, za njihovo saniranje, kao i stvaranje uslova za zaštitu kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode.

U Staroj Pazovi, postavljen je spomenik narodnom heroju iz Drugog svetskog rata Janku Čmeliku, pripadniku slovačke nacionalne manjine, čije ime sa ponosom nose mnoge institucije u Staroj Pazovi, koji je zajedno sa srpskim herojima učestvovao u oslobodilačkom ratu.

Na teritoriji Srbije postoji mnogo memorijala koji simbolizuju jedan istorijski period i koji ne dozvoljavaju da se zaborave sve žrtve koje su život dale u mnogim oslobodilačkim ratovima, koje su zahvatile našu državu.

Svi ti memorijali treba da budu svrstani u turističku ponudu Srbije i kao obavezan deo školskih ekskurzija kako bi kroz obrazovni sistem našim mladim generacijama ukazali na našu istoriju, koja je deo naše kulturne baštine i koja simbolizuje narode koji žive na teritoriji naše države.

Poučeni istorijskim činjenicama u obavezi smo da gradimo zajedničkim snagama jednu proevropsku državu gde se vodi računa o svakoj porodici, o svakom pojedincu, ali isto tako ne zaboravljajući ni naše pretke koji su ispisali našu istoriju. Zahvaljujem na pažnji.
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministre, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, zakoni koji su regulisali oblast ratnih memorijala doneti su pre 40 godina i upravo to ukazuje na potrebu donošenja ovog zakona kojim se tačno definišu nadležnosti lokalnih samouprava i nadležnosti Republike Srbije u pogledu investicionih održavanja memorijala i u Srbiji i u inostranstvu.

Mnogi ratni memorijali na teritoriji naše države simbolizuju jedan istorijski period, ukazuju na istoriju kojom se ponosimo u uvek ćemo čuvati uspomenu na sve heroje koji su položili živote za oslobađanje naše zemlje. Pored održavanja, saniranja svih memorijala kroz osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje moramo obezbediti određen nivo znanja o istorijskim činjenicama i ratnim memorijalima koji simbolizuju određen vremenski period i koji pored jezika i pisma predstavljaju kulturno nasleđe našeg naroda.

Odgovoran odnos, odnosno adekvatno održavanje naših ratnih memorijala ukazujemo na to da nikada nećemo zaboraviti mnoge žrtve oslobodilačkih ratova koje je vodio srpski narod kroz istoriju.

Ovim zakonom Vlada Republike Srbije pokazuje da je odlučna da zaštiti bogato kulturno nasleđe iz ratnih perioda i uredi oblast vezanu za ratne memorijale i time sačuva od zaborava žrtve i heroje oslobodilačkih ratova koje je naša država vodila.

U danu za glasanje poslanici SNS podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.