MAJA GOJKOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena je 22.05.1963.godine. Živi u Novom Sadu.

Diplomirala na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu 1987. godine.
Pravosudni ispit položila nakon dve godine pripravničog staža u advokatskoj kancelariji Mite Gojkovića.
Od 1989. godine radi kao advokat u porodičnoj advokatskoj kancelariji u Novom Sadu.

Politikom je počela da se bavi početkom 90-ih godina.
Poslanica je bila u parlamentima Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore od 1992. godine. U jednom od ovih mandata bila je potpredsednica Veća građana. Učestvovala je u radu Interparlamentarne unije.
U jednom od mandata bila je i poslanica u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine. Obavljala je funkciju ministra bez portfelja Vlade Republike Srbije od 1998-1999. godine i bila je potpredsednica Vlade Savezne Republike Jugoslavije od 1999-2000. godine.

Na lokalnim izborima u septembru 2004. godine izabrana je za gradonačelnicu Novog Sada, i tako postala prva žena gradonačelnik u istoriji grada. Od maja 2012. godine Maja Gojković je bila narodni poslanik u Narodnoj skupštini, članica Odbora za spoljne poslove i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Od 23. aprila 2014. godine, većinom glasova narodnih poslanika, izabrana je za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije u X sazivu. Takođe, Maja Gojković bila je predsednik Odbora za prava deteta i šef stalnih delegacija u Interparlamentarnoj uniji i Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Članica je Predsedništva Srpske napredne stranke.

Osnovne informacije

Statistika

  • 28
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Set medijskih zakona

čeka se odgovor 8 meseci i 28 dana i 17 sati

1. Da li smatrate da je dobro da Srbija ima jedan regionalni javni servis? 2. Da li je normalno da građani Južne i Istočne Srbije plaćaju javni servis koji nema nikakvu obavezu prema njima i koji nije ni vidljiv u tom regionu? 3. Da li je to diskriminacija? 4.

Ponovljeno pitanje akcionara Agrobanke

čeka se odgovor 8 meseci i 10 dana i 18 sati

Poštovani poslanici PG SNS, OVO samo jedno od pitanja koje smo Vam postavili pre više od 4 meseca a nismo dobili odgovor. Prošlo je više od 4 godine vladavine SNS-a a ništa nije urađeno da se afera reši a akcionari obeštete.

Obeštećenje akcionara Agrobanke

čeka se odgovor 1 godina i 19 dana i 13 sata

PITANJE ZA POSLANIČKU GRUPU SNS: KADA ĆE BITI OBEŠTEĆENI OPLJAČKANI AKCIONARI AGROBANKE? NAJNOVIJE saopštenje akcionara Agrobanke povodom 4 godine od nelegalnog zatvaranja Agrobanke i pljačke njenih akcionara. B92| sreda, 25.05.2016.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljam rad sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 113 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 118 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I ZAKONA O MINISTARSTVIMA
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Bojan Torbica, Đorđe Vukadinović i zajedno Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.

Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica.

Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

Još neko od predlagača?
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.

Imovinska karta

(Novi Sad, 22.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Predsednik Narodne skupštine Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 101017.00 RSD 23.04.2014 - 03.06.2016.
Predsednik Narodne skupštine Narodna skupština Republike Srbije (paušal) Republika Mesečno 27320.00 RSD 23.04.2014 - 03.06.2016.
- Narodna skupština Republike Srbije (Troškovi za zakup stana) Republika Mesečno 35000.00 RSD 01.09.2014 - 03.06.2016.
Predsednik Narodne skupštine Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 101017.00 RSD 03.06.2016 -
Predsednik Narodne skupštine Narodna skupština Republike Srbije (paušal) Republika Mesečno 27320.00 RSD 03.06.2016 -
- Narodna skupština Republike Srbije (Troškovi za zakup stana) Republika Mesečno 35000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslanik Skupština AP Vojvodine Pokrajina Mesečno 17790.00 RSD 02.06.2016 - 20.06.2016.
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 16:15