Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Maja Gojković

Maja Gojković

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 86 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 88 narodnih poslanika i da imamo danas uslove za dalji rad.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici Stefana Miladinović i prof. dr Marko Atlagić.

Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, pozvani su da sednici prisustvuju svi članovi Vlade. Danas je u ovom delu sednice prisutan sa nama potpredsednik Vlade ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović i saradnici iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Primili ste amandmane koje su na Predloga zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje nadležnih odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na naziv Predloga zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodna poslanica Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Hvala.

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović.

Da li želite reč? Izvolite.
Hvala.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč?

Reč ima Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite. Ministar Stefanović.
Hvala vam.
Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Hvala.

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodna poslanica Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč?
Hvala.
Reč ima ministar Stefanović. Izvolite.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
Reč ima ministar. Izvolite.
Zahvaljujem.
Po amandmanu, narodni poslanik Zoran Živković.
Pravo na repliku, ministar Nebojša Stefanović. Izvolite.
Po amandmanu, narodni poslanik Zoran Živković.
Po Poslovniku, narodni poslanik Momčilo Mandić. Izvolite.
Kolega Mandiću, možete povredu Poslovnika samo neposredno učinjenu. Već smo imali…
To meni ništa ne znači dok vi ne zatražite reč.