Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Maja Gojković

Maja Gojković

Srpska napredna stranka

Govori

Poslaniče…
(Radoslav Milojičić: Ne znam zašto ste me isključili.)
Zato što više ne govorite o povredi Poslovnika. Znači, Dragan Marković Palma nije u Poslovniku.
(Radoslav Milojičić: On da bude najevropljanin, to je kao kada bih ja reklamirao kosu.)
(Nemanja Šarović: Replika.)
Hvala lepo.
Pošto smo završili po članu 287, kao što znate replike nema na zloupotrebe povrede Poslovnika i vaše igranje sa reklamiranjem istog, saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuju svi ovlašćeni predstavnici Vlade sa svojim saradnicima.
Ovde je trenutno ministar Vujović sa nama.
Nastavljamo sa jučerašnjom raspravom o amandmanima na tačku 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.
Na član 2. amandman je podneo Goran Kovačević.
Da li želite reč?
Izvolite.
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Miodrag Linta.
Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
Reč ima Bojan Torbica.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Da li želite reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo poslanik Milimir Vujadinović.
Izvolite.
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Blaža Knežević.
Izvolite.
Na član 2. amandman je podnela Milena Turk.
Na član 2. amandman je podnela poslanica Dragana Barišić.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
Po amandmanu, Goran Ćirić. Izvolite.
Poslaniče, izvinjavam se, ali vi nemate vremena.
Nemate vremena, moja je greška, potrošili ste vreme.
(Goran Ćirić: Vreme poslaničke grupe?)
Samo da vidim da li slučajno imate vremena od grupe.
Ne, potrošili ste vreme po oba osnova.
Nisam vodila sednicu u tom delu.
Poslanička grupa, oba, po oba osnova ste potrošili vreme.
(Goran Ćirić: Očekujem do ministra da odgovori na pitanje.)
Hvala lepo.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Aleksandar Marković.
Da li želite reč? (Da)
Reklamiram povredu Poslovnika, član 27. u kome se govori o tome da predsedavajući isključivo vodi ovu sednicu, a ne poslanici koji vam govore šta treba da radite ili ne treba da radite.

Zloupotrebljavajući član 103. i član 104. u isto vreme, jer su oni blisko vezani, u članu 103. je povreda Poslovnika, a u članu 104. se definiše kada neko ima pravo na repliku. U prvom stavu kaže – ako se narodni poslanik uvredljivo izrazi o nekom drugom narodnom poslaniku i nekim drugim licima o kojima se ovde govori.

Smatram da ste prekršili Poslovnik kada ste davali replike, zato što poslanik Martinović ništa ružno nije rekao o predsedniku DS. Predsednik DS uopšte ne krije da je možda do juče, prekjuče, nakjuče bio zaposlen u Jugo-importu SDPR, ne znam šta je to ružno i zašto jedan vođa opozicione stranke ne može da bude zaposlen u jednom državnom preduzeću, jer ih ima više. Recimo, supruga Saše Jankovića je zaposlena u MUP-u, ovde u zgradi rade mnogi rukovodioci DS, što mogu da dokažem. Znači to nije ništa ružno, pokazuje samo dobru stranu Vlade koju predvodi SNS i naši koalicioni partneri koji nemaju nikakvu osvetoljubivost. Neko ko se zaposlio svojevremeno, iskoristio svoju poziciju, u redu je.

Što se tiče treninga, kako ste rekli, nekih vojnih obuka u sistemu NATO, obaveštajnih, toga se takođe predsednik DS nikada nije odrekao. Molim da ne bude više replika na te teme. Nedavno sam čitala biografiju uvažene poslanice Aleksandre Jerkov, gde je iznela podatak na najzvaničnijoj biografiji da je uz stručne spreme, doktorate, samo da kažem da se ne bi nervirali u budućnosti, jer će to biti ponavljano, više neformalnih oblika obrazovanja, seminare i treninge CIA o političkom angažovanju. Prema tome, ne vidim šta je tu ružno rečeno o bilo kome ovde, da bi sada dobijali po članu 104. replike. Hvala.
Na član 3. amandman su podneli poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanićm Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski, Stefana Miladinović.
Reč ima narodni poslanik Olivera Pešić.
Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici zajedno Aleksandar Šešelj, Zoran Krasić, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Nemanja Šarović, Sreto Perić, Petar Jojić, LJiljana Mihajlović, Tomislav LJubenović, Dubravko Bojić, Nikola Savić, Filip Stojanović i Marina Ristić i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Izvolite.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
Ministar Dušan Vujović ima reč. Izvolite.