Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Maja Gojković

Maja Gojković

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram Jedanaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Ovu posebnu sednicu, saglasno članu 119. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, sazvala sam radi polaganja zakletve izabranih lica koja, u skladu sa zakonom, zakletvu polažu pred Narodnom skupštinom.
Podsećam vas da je Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Trećeg vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, održanoj 20. jula 2017. godine, izabrala profesora dr Pavla Petrovića za predsednika Fiskalnog saveta, prof. dr Vladimira Vučkovića i dr Nikolu Altiparmakova, za članove Fiskalnog saveta, a gospodina Zorana Pašalića za Zaštitnika građana.
Podsećam vas, takođe, da je članom 92b. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu utvrđeno da nakon izbora, članovi Fiskalnog saveta polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom, a članom 7. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana, utvrđeno je da Zaštitnik građana polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom.
U skladu sa tim, pozivam najpre članove Fiskalnog saveta, prof. dr Pavla Petrovića, prof. dr Vladimira Vučkovića i dr Nikolu Altiparmakova, da pristupe radi polaganja Zakletve.
(Predsednik čita tekst Zakletve, izabrani članovi Fiskalnog saveta ponavljaju tekst Zakletve:)
"ZAKLINJEM SE NA ODANOST REPUBLICI SRBIJI. OBEĆAVAM DA ĆU POŠTOVATI USTAV I ZAKONE. ZAKLINJEM SE ČAŠĆU DA ĆU SVOJU DUŽNOST OBAVLJATI NEZAVISNO, POŠTENO I NA DOBROBIT SADAŠNJIH I BUDUĆIH GENERACIJA“
Molim predsednike i članove Fiskalnog saveta da potpišu tekst Zakletve.(Članovi Fiskalnog saveta potpisuju tekst Zakletve.)
Hvala.
U ime poslanika Narodne skupštine Republike Srbije i u svoje lično ime, čestitam na izboru i želim vam uspešan rad.Sada pozivam Zaštitnika građana, gospodina Zorana Pašalića, da pristupi i položi Zakletvu.(Predsednik čita tekst Zakletve, a izabrani Zaštitnik građana ponavlja tekst Zakletve.)
"ZAKLINJEM SE DA ĆU SVOJU DUŽNOST OBAVLJATI ODGOVORNO, NEPRISTRASNO I NEZAVISNO, U SKLADU SA USTAVOM I ZAKONOM I DA ĆU SAVESNO RADITI NA ZAŠTITI I UNAPREĐENJU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA.“
Molim Zaštitnika građana da potpiše tekst Zakletve.
(Zaštitnik građana potpisuje tekst Zakletve.)
Ujedno vam se zahvaljujem, u svoje imei u ime narodnih poslanika, dozvolite da vam čestitam još jednom na izboru i da vam poželim srećan i dobar rad u korist građana Srbije.
Hvala.
Poštovani poslanici, zaključujem Jedanaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Hvala.
Zahvaljujem.
Prelazimo na listu.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite.
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Tatjana Macura. Izvolite.
Hvala.
Izražavam svoj stav da nisam povredila član 106. stav 1, kako ste vi rekli. Poslanik Đukanović je duboko bio u temi. Žao mi je što niste razumeli ili ga niste pažljivo slušali, a ostavljam Poslaničkom klubu SNS da odluči o tome da li će se konsultovati sa vama o načinu njihovog rada, u to se neću mešati. Zahvaljujem.
Ako želite da glasamo o tome… Hvala lepo.
Prenebregnuću dobacivanja „bre“ itd. iz vašeg Poslaničkog kluba, ne znam jeste li meni to uputili, vi poslaniče koji se okrećete? Mislila sam da ste iz Novog Sada, „bre“ je za druge delove države. Ne znam meni ili drugim poslanicima preko puta. To ću prenebregnuti, ne ulazi u povredu Poslovnika i simpatično mi je.
Branimir Jovanović. Izvolite.
Samo, molim vas, prijavite se, ne samo na listi, nego i fizički.
Reč ima narodna poslanica Branka Stamenković.
Zahvaljujem.
Reč ima Gordana Čomić.
Hvala, gospodine potpredsedniče.

Pažljivo sam slušala, iako sam želela potpuno u drugom duhu da diskutujem, poslanicu koja je držala govor pre mene i da sam zlonameran poslanik, naravno da bih podigla Poslovnik u vis i rekla – povreda Poslovnika i zamolila da se isključivo držimo teme. Ali nisam, političar sam i potpuno razumem šta poslanici žele da kažu kada diskutuju o temi, ali na svoj način i ne govore jednostavnim rečnikom - Saša Janković je bio loš Zaštitnik građana, a gospodin Pašalić će biti dobar. Tako bi govorili u nekoj osnovnoj školi, a u parlamentu se govori ovako kako je govorio poslanik Vladimir Đukanović ili poslanica koja je govorila pre mene. Naravno da nisam zlonamerna i da razumem da se u ovom domu često izađe iz okvira teme, pa se ne govori o kvalitetu prošlih i sadašnjih poslanika, nego se na neki širi način pokušava objasniti zašto smo za ili zašto smo protiv.

Nije me mnogo ubedila poslanica u svoje argumente. Ubedila bi me da zastupa političku opciju koja je radila ili će raditi jednoga dana, ako zadobije poverenje građana, baš na ovakav način kako je ona govorila, znači nestranački i u duhu Socijalističkog saveza radnog narodna, ukidajući politiku, pokušavajući da se stvori jedan opštenarodni konsenzus gde neće biti glasanja, gde neće biti izbora, gde se neće određivati koja će politička opcija imati koliko poverenja građana u ovom parlamentu, pa zastupati interese građana koji su glasali. Znači, ako je suština da u budućnosti kada DS jednog dana pobedi, bože moj, jednog dana će se možda to i desiti, ukinemo partije i radimo u duhu Socijalističkog saveza radnog naroda, znači svi se dogovaramo o svemu.

Naravno, ja sam u vek za kompromis kada su u pitanju velike teme, i onda kada je ona rekla po pitanju Kosova i Metohije. Upravo je predsednik Aleksandar Vučić rekao da će na jesen pozvati sve političke partije da razgovaramo o toj veoma važnoj temi. Nadam se da će se Gordana Čomić odazvati tom pozivu ili uticati na vrh svoje političke stranke da, u duhu njene diskusije o važnosti postizanja konsenzusa za velika pitanja, uzmu i učešće. Jer, ako ne uzmete učešće, znači vi to ni nećete, osim za govornicom u parlamentu kada treba kritikovati SNS i naše koalicione partnere.

Elem, da se vratim na nekoliko teza koje ovde provejavaju već dva dana, da je pitanje Zaštitnika građana stranačka tema. Naravno da jeste stranačka tema. Ja ne vidim ovde ama baš nikog ko nije pripadnik neke političke stranke i uopšte u Srbiji u poslednje vreme zbog političke nemoći nekih stranaka koje imaju sve manji i manji značaj i uticaj u Srbiji pokušava da se provuče nešto što građanima treba da bude prihvatljivije, a to je da se ukinu političke stranke i da ništa više ne bude politička i stranačka tema. Ne znam onda šta da bude? Da bude tema dobrovoljnog pevačkog društva, ili ne znam ni ja čega? Da, ovo je važna politička tema za Srbiju.

Da li je važno da mi imamo funkcije Zaštitnika građana ili Poverenika za informacije od javnog značaja, ili da imamo ova ili ona tela, o tome možemo da diskutujemo. To je postalo pitanje svih pitanja otkako je Saša Janković duboko uplovio, bivši Zaštitnik građana, doskorašnji, odnosno propali kandidat za predsednika Republike Srbije, postalo pitanje svih pitanja, iako to među članicama EU nije baš tako. Mene je interesovalo, pošto ja ne znam ime ni jednog jedinog zaštitnika građana u zemljama našeg okruženja ili u zemljama članica EU, zašto oni nisu takve neke „pop star“ zvezde kakav je postao Saša Janković i zašto to kod njih nije pitanje svih pitanja, pa čak ni nemaju Zaštitnika građana uopšte u svom sistemu? Na primer, članica EU koja ima visok politički uticaj u EU, kao što je Republika Italija, uopšte nema takvu instituciju.

Znači, nije to pitanje opstanka Republike Srbije i da mi sada govorimo kako ili imati ili umreti, jer prosto građani Republike Srbije neće moći da ostvaruju svoja građanska i ljudska prava ako nemamo to. Imamo, nismo ukinuli i očigledno ova vladajuća većina ni ne razmišlja o tako nečemu. I nemojmo da žalimo za Sašom Jankovićem, sad ovde neke ode radosti ili žal za njegovim delovanjem, kad smo mi svi svesni da to nije bilo baš tako dobro kako bi jedan Zaštitnik građana trebao da radi. Hajde, prvih pet godina, bože moj, svi smo ovde glasali da mu se produži mandat, ali nemojmo da govorimo da on nije bio politička ličnost i ranije.

Ovde se prećutkuje činjenica da je Saša Janković radio u Ministarstvu sporta, a ministar je u to vreme bio Zoran Anđelković Baki, tako poznatiji u javnosti, zato i govorim njegov nadimak, koji je ranije vodio i Privremeno izvršno veće na Kosovu i Metohiji. Saša Janković je za vreme Slobodana Miloševića bio jedan od političara i radio je u Ministarstvu sporta. Nemojte samo da mi kažete da je bio vrhunski sportista, pa je po stručnosti primljen kod Zorana Anđelkovića Bakija, nego se, naravno, u ministarstva primaju kao pomoćnici ili zamenici one ličnosti koje su politički profilisane. Dakle, on je bio političar. Jednom političar, uvek političar. Tako da, nije izdržao da mu prođe i drugi mandat. Drugi mandat je potpuno posvetio polju politike i na kraju nije izdržao i počeo je da vodi zadnje dve-tri godine izbornu kampanju za predsednika Republike.

Ja molim kandidata Pašalića, za koga ćemo danas glasati i iskreno se nadam da ćemo ga izabrati, pošto vidimo da nema ko da štiti prava građana po diskusijama nekih uvaženih poslanika, molim ga da bude drastično drugačiji od Saše Jankovića, da se ne bavi politikom, da njegovi izveštaji budu samo u okviru nadležnosti koje ima Zaštitnik građana, definisane određenim pozitivnim propisima, odnosno zakonima, i da ne dođe ni slučajno pod uticaj bilo kojih političkih struktura, kao i da nam omogući da o njegovim izveštajima mi i diskutujemo, a ne da ovde komentarišemo u političke pamflete šta se sviđa Saši Jankoviću, a šta se ne sviđa u državi i koji politički potezi mu se sviđaju ili ne sviđaju, pošto je to protivno zakonu. U zakonu nigde nema da Zaštitnik građana vodi politiku i kritikuje političke poteze rada Vlade Republike Srbije. E, tu je greška Saše Jankovića. Tu se sapleo u svojoj ambiciji da postane veliki političar, a postao je prosto rok zvezda, veća zvezda od Gorana Bregovića. Više se pričalo o Saši Jankoviću u poslednjih godinu dana nego o Novaku Đokoviću, Goranu Bregoviću i Emiru Kusturici zajedno. To smo mi doživeli.

Evo, vi mi recite, kako se zove Zaštitnik građana u Francuskoj, kako se zove Zaštitnik građana u Nemačkoj, kako se zove Zaštitnik građana u bilo kojoj državi Evrope? Znači, to su ljudi profesionalci koji se bave, tamo gde uopšte i postoje, u Italiji ne mogu da kažem kako se zove kad nemaju Zaštitnika građana.

Ovde se govorilo nešto i o radu parlamenta. Ponovo neistina. Mi smo 2014. i 2015. godine raspravljali prvi put. Za vreme vladavine DS, dok su vodili ovaj parlament, nije se raspravljalo u plenumu o izveštajima Zaštitnika građana. Kada ste to raspravljali? Hajde, pokažite mi tu sednicu. Ovde su sedeli svi, i on i Šabić i onda su napravili nekakav skandal, nekakvu predstavu. Kao uvređeni su, pa izlaze, pa ulaze, pa bože moj, trčim za njima, izvinjavam se. Žao mi je što sam se izvinila onda, a nisam ni znala da se izvinjavam političkoj konkurenciji i onima koji se kandiduju za predsednika države i sada za gradonačelnika Beograda. Ja sam šokirana danas. Radni dan mi počinje tako što Poverenik Šabić daje intervju kako će se kandidovati za gradonačelnika Beograda i priča o politici. Gde je tu moral?

Šabić, jel tako? Nije Švabić? Izvinjavam se gospodinu Šabiću, sigurno ću mu upamtiti prezime. Duboko mu se izvinjavam, jer me je prošli put kritikovao zato što sam iznela nivo njegove plate. To je pitanje svih pitanja, ne smete da kažete kolika je apanaža za ovako važan posao.

Da, da, to su teme, uvaženi poslaniče Krasiću.

Meni je Zaštitnik građana, bivši Zaštitnik građana, a ne predsednik partije, to je sad isto jedan novitet u našem javnom životu, rekao – ko sam ja da uopšte govorim o njegovom radu. Neverovatno, zamislite, bivši Zaštitnik građana, predsednik jedne političke opozicione stranke, bivši kandidat za predsednika države. Hvala Bogu, građani Srbije nisu pogrešili, pa ga nisu izabrali, ne da poslaniku Narodne skupštine Republike Srbije da kaže svoj stav o tome, kako je on bio loš Zaštitnik građana i moja očekivanja da novoizabrani budući bude bolji od njega.

Uzmite novine, kaže – ko je ona uopšte da diskutuje. Ja sam predstavnik naroda, predstavnik građana Srbije, glasali su za mene. Za njega i za budućeg poverenika glasaju predstavnici građana Srbije u parlamentu Republike Srbije. Mi smo izvor njihove moći zato što ih mi biramo mi ih i kritikujemo i mi smo raspravljali o njihovim izveštajima i mi smo glasali jednoglasno za njihov izveštaj. Doduše, opozicija kaže da će glasati, pa izađe, pa ne glasa. Pravo opozicije, ali da se razumemo, baš mi kritičari, Saša Janković i Šabića smo im izglasali izveštaj i nismo hteli za političke pamflete iduće godine da glasamo. Diskutovali smo u odborima. Nemojte ovde da se provlači teza da nismo diskutovali. Diskutovali smo u odborima. Nisu dobili ocenu i zaključke. Sa kakvim zaključcima mi da izađemo pred plenum? Da kritikujemo njihove političke ideje, njihova kandidovanja? Nismo hteli. Time smo im učinili veliku uslugu.

Treća teza, isto neverovatna i smešna. Kaže – hitnost postupka. Kakva crna hitnost postupka. Saša Janković je na početku svoje izborne kampanje u februaru dao ostavku. Doduše, baš je uzeo taj period da bi platu primao još nekoliko meseci, jer bi se vozio državnim resursima u izbornoj kampanji za predsednika države i nema ušteđevinu.

Molim kandidata za predstavnika Zaštitnika građana da ako ima namere jednog dana posle pet godina da se kandiduje za predsednika države da ne koristi državne resurse, da ne koristi zaposlene u njegovom kabinetu, da ne koristi vozilo i da ne uzima platu, nego da bude toliko korektan da da na vreme ostavku, da omogući nama da ga razrešimo i da ne koristi državno vozilo. Da ne koristi državno vozilo u izbornoj kampanji, da se ne vozi do ćoška gde je autobus, pa uđe u autobus, pa ode na nekakav miting i viče – ova vlast koristi državne resurse, Aleksandar Vučić je išao kolima na miting ovaj i onaj i onda opet autobusom dođe do svog automobila i vrati se nazad. Takvog zaštitnika građana ja neću, hoću Zaštitnika građana, poštenog čoveka koji stoji iza svojih reči a ne bavi se politikom ili politikanstvom. Hitnost postupka, smešno od februara do kraja jula meseca. Pa, šta može sporije od ovoga?

Dobila sam juče jedno pitanje, neću iz korektnosti prema državi da kažem ko mi je postavio pitanje, da li možete ovo v.d. stanje nekako do oktobra da održite? Zato što verovatno ovaj v.d. dosta podoban nekim političkim krugovima, ali niko ne pita da li je podoban građanima Srbije koje treba da štiti. Onda sam morala da objasnim nekako, parlament se drži zakonskih okvira do 5. avgusta. Moramo da izaberemo novog Zaštitnika građana. Pretpostavljam da je tako i u njihovim državama. Pretpostavljam, ili smo mi kolonija, pa se koloniji postavljaju uslovi i takva bezvezna pitanja, da li možete malo v.d. stanje da produžite. A da smo produžili v.d. stanje opet bi došli i rekli bi – a što ste produžili v.d. stanje? Takva se pitanja postavljaju koloniji, a ne suverenoj državi kao što je Srbija. Ne možemo da produžimo v.d. stanje. Nisam mogla juče da budem na tom ingenioznom sastanku, pa moram sada da odgovorim. Moramo da se pridržavamo zakona koje smo doneli. Mi smo parlament i moramo da izaberemo novog Zaštitnika građana, jer građani prosto vape za funkcijom Zaštitnika građana i ne znaju sada šta će bez te funkcije i preporučujem to i Republici Italiji da nekako razmisli o tome i da uvede ovu funkciju, jer je sada nemaju.

Kao ilustraciju, hvala Balši Božoviću, evo blizu smo tog konsenzusa, dijaloga, vidim da me podržavate, kaže to je stranačka tema, partijska stvar. Stvarno partije treba ukinuti, izgleda svima će biti bolje. Ne znam šta ćemo onda imati? Ulicu, verovatno. Partijska stvar, pa DS je predložila Sašu Jankovića. Mi se pridržavamo potpuno iste zakonske procedure i to govorim zbog javnosti, ne govorim zbog onih koji maliciozno govore, a znaju da je procedura takva. Poslanički klubovi, grupe predlažu kandidate. Svi predloženi kandidati, predlozi se nalaze pred Odborom za ustavna pitanja i zakonodavstvo koji određuje jednog, a onda mi, gledajte te počasti političari. Ja sam ponosna što sam političar, da vam kažem i ne razumem tu tendenciju pokušaja ukidanja politike i partija. Ja sam ponosna na to i mislim da radim dobru stvar za građane što podržavam da postoji stranački život, višestranački život u ovoj državi.

Demokratska stranka je predložila Sašu Jankovića, po proceduru i po zakonu, 2007. godine. Opet su partije 2012. godine ovde izabrale Sašu Jankovića. Ko da ga izabere, ne razumem? I, opet mi ovde kao predstavnici građana Srbije savršenijeg načina nemamo od parlamentarnog života, nije još pronađeno u savremenoj civilizaciji, biraćemo ili nećemo birati predloženog kandidata Pašalića. I, to je to, ne znam kakve su ovo diskusije.

To oko hitnosti postupka, pa nije ovo zakon, pa da se ulažu amandmani. Eto, posle šest meseci smo predložili, došli do svih predloga, poslaničke grupe, više, tri ili četiri kandidata smo imali pred odborom. Imali smo i partijske kandidate, jedan predsednik gradskog odbora Dosta je bilo, je jedan, ili poslaničke, odborničke grupe, jedan je od kandidata. Nije to ništa loše, ja vas neću kritikovati zbog toga. On se verovatno posle toga, da ga mi izaberemo, ne bi bavio više politikom i to je to. Kažem, Saša Janković je radio u Ministarstvu, Šabić. Eto, primera zašto ne treba kritikovati poslaničku grupu Dosta je bilo. Rodoljub Šabić je bio političar i one je bio ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi 2001. godine. Čovek ima iskustava i pretpostavili, tri godine je bio, do 2003. godine. Eto, taman se sistem zavukao i ojačao. Znači, ne vidim taj problem zašto su Saša Janković i Rodoljub Šabić kao političari mogli da budu kandidati izabrani, a sada neko ko nije političar nego je sudija, ne može, a ispunjava sve uslove, daće ostavku, nema sukoba funkcija. Pa, ne može da bude Zaštitnik ako je sudija, a član partije nijedne nije. Napravili smo jedan veliki korak. Evo, i to je dijalog i to je rušenje zidova i bedema, uvažena poslanice. Napravili smo korak napred, nemamo više ministre bivše, nemamo više političare, nemamo državne službenike, Šabića i Jankovića, nego imamo jednu vanstranačku ličnost.

Znači, takvi zaštitnici, poverenici kao što su Janković i Šabić su političari koji odlaze u prošlost Srbije i time je Srbija napravila izuzetno veliki korak.

Ja se nadam da ćemo mi danas izabrati Zaštitnika građana. Izvinjavam se ostalima kojima nisam posvetila dovoljno pažnje, ali nije ni plenum mnogo govorio o ostalim kandidatima za važne funkcije. Uskoro će izaći sa izveštajem svoga rada, a ne tuđeg rada i nerada i tuđeg bavljenja politikom i mi ćemo sigurno njihov izveštaj rada raspravljati u plenumu, iako to naše uvažene kolege koje su nekada bile vlast, a sada opozicija, što svi moraju da probaju i to je dobro, biti na vlasti i biti u opoziciji, da znaš kako funkcioniše i jedna i druga strana, mi ćemo to raspravljati kao što smo raspravljali i pre dve godine ovde u plenumu o njihovim izveštajima.

Nemojte mi zameriti, želim samo moju ličnu poruku da pošaljem, da ne dovodim moje uvažene kolege iz poslaničkog kluba kome pripadam, Srpskoj naprednoj stranci, Rodoljubu Šabiću – molim vas da date ostavku na mesto poverenika i da danas krenete u kampanju za gradonačelnika Beograda, više će vas poštovati građani Beograda. Hvala.
Poslaniče, replicirate.
Ukazali ste na povredu. Ulazite u repliku. Hvala.
Ako replicirate, ne možete da završite.
Javite se na repliku.
Ne može sada. To je zloupotreba. Znači, vaša je greška. Mogli ste da tražite repliku, možda bi dobili, nisam sigurna. Ne možemo da glasamo o nepostojećoj povredi.
Reč ima narodni poslanik Tatjana Macura.
Vreme ste potrošili.
Da. Izvolite.
Hvala poslanice.
Sledeći govornik Jelena Žarić Kovačević.