Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Maja Gojković

Maja Gojković

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovani narodni poslanici, poštovani članovi Vlade, poštovani gradonačelniče Beograda, vaše ekselencije, poštovane dame i gospodo, otvaram Devetnaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Kao što vam je poznato, ovu Posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratila NJegova Ekselencija, potpredsednik Indije i predsedavajući Saveta država NJ.E. gospodin M. Venkaja Naidu.
Čast mi je da u ime Narodne skupštine i u svoje ime pozdravim NJegovu Ekselenciju, gospodina M. Venkaja Naidua.
Pored njega, pozdravljam i ostale uvažene članove delegacije Republike Indije, predsednicu i članove Vlade Republike Srbije, gradonačelnika Beograda, kao i predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji, koji prisustvuju današnjoj sednici.
Sada molim NJegovu Ekselenciju, gospodina M. Venkaju Naidua, da nam se obrati.
Zahvaljujem NJegovoj Ekselenciji na današnjem obraćanju.
Zaključujem Devetnaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Hvala vam.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 91 narodni poslanik.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika.
Nastavljamo rad i prelazimo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda sednice Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – jedan, uzdržanih - nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, većinom glasova.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodna poslanica LJiljana Mihajlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Poštovani narodni poslanici, vaša ekselencijo, poštovane dame i gospodo, otvaram Osamnaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Ovu Posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratila NJegova Ekselencija gospodin Demetris Siluris, predsednik Predstavničkog doma Republike Kipar.
Čast mi je da u ime Narodne skupštine i u svoje ime pozdravim NJegovu Ekselenciju, gospodina Demetrisa Silurisa. Pored njega, pozdravljam i ostale uvažene članove delegacije Predstavničkog Doma Republike Kipar i predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji, koji prisustvuju današnjoj sednici.
Sada molim NJegovu Ekselenciju, gospodina Demetrisa Silurisa da nam se obrati.
Izvolite predsedniče.
Zahvaljujem NJegovoj Ekselenciji predsedniku Predstavničkog doma Republike Kipar gospodinu Demetrisu Silurisu na njegovom obraćanju.
Zaključujem Osamnaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Ujedno obaveštenje da ćemo raspravu po amandmanima nastaviti u 14.30 časova. Sada imamo redovnu pauzu. Hvala.
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Zvonimir Đokić.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim njenu ekselenciju gospođu Ildiz Polak Beil ministra spoljnih poslova Republike Surinam, koja sa članovima delegacije Republike Surinam boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.
Pozdravimo naše prijatelje i cenjene goste. (Aplauz!)
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Radovan Jančić. Izvolite.
Član 107.

Trebalo bi već da se reaguje na ovakve diskusije, jer mi smo dužni ovde da vodimo računa o dostojanstvu Narodne skupštine i da ne izazivamo paniku kod ljudi, da neko misli da će neko da ih polumrtve, polužive, kako je sada jedna od poslanica govorila, da kidnapuje i da uzima određene organe.

Dobila sam pre nekog vremena, pre 15 minuta, jednu važnu poruku. Reći ću samo da je osoba iz Sjenice, da je iz opozicione stranke, i to vrlo opozicione stranke ovih dana, koji je poslao poruku zahvalnosti ministru Lončaru i Ministarstvu zdravlja i svima nama koji ćemo podržati ovaj zakon, zato što je uz pomoć transplantacije bubrega spasen život njegove sestre od tetke i zbog dostojanstva parlamenta, zbog građana koji zbog nekakvih pogrešnih, laičkih diskusija ovde se, prosto, boje ovog zakona, moram da pročitam nešto što će nas naterati da razmišljamo.

„Moja sestra od tetke je dobila bubreg pre dve meseca i svi iz moje velike familije su zahvalni ministru zdravlja i celoj ekipi koja je učestvovala u procesu gde jedan mladi život sa dijalize od pet godina muke, nastavi život dostojan jedne mlade osobe“.

Da li postoji bolja odbrana i bolji motiv da podržimo ovaj zakon? Hvala vam.

Neću tražiti da se glasa.
Molim vas potpredsedniče Skupštine da više ne prekidate poslanike. Diskusija poslanice je vrlo bila interesantna i inspirativna. Samo, kada se priča o povredi Poslovnika morate reći koji član, ne možete da kažete baš svi članovi.

Evo, ja listam, ima tu svakakvih članova i ne znam sada na šta da se pozovem. Na pretres predloga budžeta, recimo, član 172. dobila reč i vređala ministra Lončara.

Ja ne znam da li vi imate nešto za ili protiv ministra Lončara i želite da uspostavite komunikaciju sa njim na bilo koji način, ali ministar nema šta da kaže o vašim amandmanima i nigde ne piše u Poslovniku da ministar mora da komunicira sa poslanicama po svaku cenu i da ministar mora da diskutuje amandmane poslanika.

Stvarno nema smisla i još ste povisili glas i ministar će sledeći put tražiti zamenu da dođe ovde u parlament jer će smatrati da nije bezbedan ovde. Znači, nemojte koleginice da vičete na ministra kao običan poslanik. Kao predsednik parlamenta moraću da ga zaštitim i njegovo pravo da se ćutanjem slaže ili ne slaže sa vašim amandmanom.

Mislim da ste vi povredili Poslovnik, odnosno predsedavajući, što vas nije opomenuo jer ste rekli – Evo baš ste sad sve ovo prekršili. Tako se u jednom parlamentu ne razgovara. Morate naći osnov za javljanje, pa makar to kao i svi mi, malo filigranski zloupotrebili. Hvala.
Poštovani narodni poslanici, poštovani članovi Vlade Republike Srbije, uvaženi ministre Vukosavljević, vaše ekselencije, poštovane dame i gospodo, otvaram Sedamnaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Ovu Posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratila NJegova Ekselencija gospodina Ali Abd el al Ahmed, predsednika parlamenta Arapske Republike Egipat.
Čast mi je da u ime Narodne skupštine i u svoje ime pozdravim NJegovu Ekselenciju gospodina Ali Abd el al Ahmeda. Pored njega pozdravljam i ostale uvažene članove delegacije predstavničkog Doma Arapske Republike Egipat, ministre Vlade Republike Srbije, kao i predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji, koji prisustvuju današnjoj sednici.
Sada molim NJegovu Ekselenciju, predsednika parlamenta Arapske Republike Egipat Ali Abd el al Ahmeda da nam se obrati. Izvolite, Ekselencijo.
Zahvaljujem NJegovoj ekselenciji predsedniku parlamenta Arapske Republike Egipat gospodinu Ali Abd el al Ahmed na njegovom obraćanju.
Zaključujem 17. Posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Ujedno vas pozivam da prisustvujete otvaranju izložbe koja je posvećena 110 godina diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Arapske Republike Egipat. Hvala.
Završili ste diskusiju? Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvinjavam se, samo da konstatujem ostavku poslanika, pa ću vam dati reč.
Poštovani poslanici, primili ste ostavku narodnog poslanika Meha Omerovića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Mehu Omeroviću, danom podnošenja ostavke.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Reč ima Vjerica Radeta.
Zahvaljujem.
Poslanici su me obavestili da danas nije bilo redovne pauze, te određujem pauzu sada do 16.30 časova i onda ćemo nastaviti.
Evo, misli poslanik Milorad Mirčić da je nešto protiv njega, ali nije. Evo, i ovi sledeći bi isto tako reagovali. Moram negde da presečem. Vi ste prvi u pola pet. Ubeđena sam da ćete još bolje i energičnije diskutovati posle kraće pauze.
(Posle pauze)
Poštovani poslanici, pošto su se stekli uslovi predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njeno učešće u radu Narodne skupštine.
Uručena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno imunitetska pitanja, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnoj poslanici, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Slavici Živković, izabranoj sa Izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje.
Na osnovu odluke Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Slavici Živković.
Čestitam narodnoj poslanici na izboru i molim da zajedno sa mnom ponovite tekst zakletve.
Poštovana poslanice, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, sada ćemo pristupiti polaganju zakletve.
(Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
"ZAKLINJEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLJATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLJEM ZNANJU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI".
Hvala.
Molim vas da potpišete teksta zakletve.
Čestitam vam u ime poslanika Narodne skupštine Republike Srbije i želim vam uspešan zajednički rad u tekućem mandatu.
Možemo da nastavimo sa radom.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Ivana Dinić.
Izvolite.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Izvolite.