Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Maja Gojković

Maja Gojković

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 75 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 89 narodnih poslanika i da možemo da nastavimo sa radom.
Da li neko od predsednika, i ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Fatmir Hasani.
Hvala. Vreme ste potrošili.
Hvala.
Sledeći prijavljeni je Vojislav Šešelj.
Poslaniče, vreme je prošlo.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Ivan Kostić.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Jovan Jovanović.
Hvala.
Reč ima Balša Božović. Izvolite.
Zahvaljujem, poslaniče.
Reč ima narodni poslanik Ana Stevanović. Izvolite.
Poštovani poslanici, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.
Uručena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.
Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima: Mirjani Dragaš, izabranoj sa izborne liste Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma i Branku Popoviću i Bobanu Birmančeviću, izabranim sa izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje.
Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije, Izveštaja predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima: Mirjani Dragaš, Branku Popoviću i Bobanu Birmančeviću.
Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da se pripreme za polaganje zakletve.
Poštovani narodni poslanici, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju zakletve.
(Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
"ZAKLINJEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLJATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLJEM ZNANJU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI".
Hvala.
Molim narodne poslanike da potpišu tekst zakletve.
Dozvolite mi da u ime poslanika Narodne skupštine i u svoje ime čestitam na izboru narodnih poslanika i da vam poželimo uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom periodu.
Nastavljamo naš rad.
Poštovani poslanici, prema članu 168. stav 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine u toku sednice Narodnoj skupštini izuzetno se mogu, po hitnom postupku, na dnevni red sednice staviti predlozi za izbor i imenovanje i razrešenje i prestanak funkcije, pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice da utvrdimo kvorum.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 83 narodna poslanika i da, prema tome, ne postoje uslovi za ovaj deo sednice, odnosno za uvršćivanje po hitnom postupku određenih akata.
Kako je predsedavajući zaključio raspravu po pojedinostima, poslednjeg Zakona kojeg smo imali na dnevnom redu, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem 17. oktobar 2017. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Hvala.
Poštovani poslanici, saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuje dr Rasim LJajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave sa svojim saradnicima.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici zajedno Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Filip Stojanović i zajedno poslanička grupa Dveri.
Izvolite. Zoran Krasić.
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
Izvolite, Marko Atlagić.
Hvala.
Marijan Rističević, izvolite.
Hvala.
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nemanja Šarović i Miroslava Stanković Đuričić i zajedno poslanička grupa Dveri.
Izvolite, Vjerica Radeta.
Hvala.
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
Izvolite, Marko Atlagić.
Hvala.
Izvolite, Marijan Rističević.
Hvala.
Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković i Goran Bogdanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.
Hvala.
Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
Reč ima Marinika Tepić.