Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Milanka Jevtović Vukojičić

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.

Poštovana predsednice sa saradnicima, uvaženi ministre takođe sa saradnicima, poštovani predstavnici pravosuđa, SNS nema dilemu kada treba da podrži zakone koji se odnose na život, na unapređenje kvaliteta života njenih građana, a nema ni dilemu kada treba da podrži predlog za izbor sudija jer smatramo da će izbor sudija doprineti efikasnosti pravosudnog sistema, a efikasnost pravosudnog sistema takođe jeste u interesu građana Republike Srbije.

Najpre moram da istaknem da predlozi zakona koji dolaze od Ministarstva zdravlje jesu značajan iskorak napred ka unapređenju zdravstvenog sistema uopšte, ali takođe i u primeni novih metoda, u lečenju onih građana, a njihov broj nije tako mali, kojima je jedini način izlečenja i preživljavanja, odnosno jedini način života upravo presađivanje organa. U tom smislu smatram da je zakon koji se odnosi na presađivanje organa značajan iskorak napred u civilizacijskom smislu, ali i značajan iskorak napred kada se tiče razbijanja predrasuda i stereotipa koji su do sada možda važili u našem društvu.

I te kako značajnim smatram kampanju koji ću Ministarstvo zdravlja voditi u cilju pronalaženja, odnosno u cilju adekvatnog broja organa koji će služiti za transplantaciju i produžiti život svima onima od kojih život i budućnost kako njih, tako i život njihovih porodica i te kako zavisi.

Ono što takođe želim da istaknem to je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Zašto želim da istaknem poseban značaj ovoga zakona? Zato što je zloupotreba psihoaktivnih supstanci i te kako ozbiljan ne samo zdravstveni, već i širi društveni problem ne samo zdravstveni, već i socijalni problem i nije pitanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci samo pitanje Ministarstva zdravlja, već upravo onako kako ste Predlogom zakona to i pokazali. To zahteva jedan multidisciplinarni pristup i uključivanje svih, kako nevladinog sektora, tako i lokalne samouprave, ali i svih nadležnih ministarstava pored Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i Ministarstva prosvete i Ministarstva unutrašnjih poslova i svih drugih ministarstava.

Naravno da se izmene i dopune ovog zakona baziraju na analizi zakona koji je donet 2010. godine. Znači, uočene su one negativne posledice, odnosno negativni efekti tog zakona i ovim zakonom želimo to da ispravimo. Naravno, bazira se i na strategiji za period 2014. do 2021. godine. Zasniva se i na akcionim planovima, ali zasniva se i na ciljevima koji se predloženom i usvojenom strategijom, koju je Vlada usvojila još 2014. godine, postižu, a jedan od ciljeva je upravo smanjenje ponude, smanjenje tražnje narkotika, zatim međunarodna saradnja u suzbijanju psihoaktivnih supstanci, zatim adekvatna koordinacija, što ovim Predlogom zakona i činite, zatim monitoring, evaluacija i izveštavanje.

Zašto je sve ovo važno i zašto je formiranje Centra za monitoring droga značajno? Zato da bismo uopšte znali koliki je obim rasprostranjenosti jedne pojave mi moramo da imamo centralnu bazu podataka. Zašto je važna centralna baza podataka kada se tiče psihoaktivnih supstanci? Zato što se svako strateško planiranje i svake radnje koje se iz strateškog planiranja preduzimaju upravo zasnivaju na adekvatnim i relevantnim podacima. Ti podaci po prvi put će biti relevantni upravo formiranjem ovog centra.

Zašto je još važno? Zašto su važni ti podaci i analize tih podataka? Zato da bi se planirale i preduzele adekvatne mere koje će u stvari dovesti do sprečavanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, ali možda mnogo značajnije od toga do planiranja onih mera i aktivnosti koje se odnose na preveniranje nastajanja problema, odnosno na prevenciju.

Ovde je pominjano danas od poslanika opozicije da MUP gotovo ništa nije učinilo na planu suzbijanja i borbe protiv dilera narkoticima. Ja moram da istaknem da je u poslednje tri godine MUP, zajedno sa tužilaštvom, zaplenilo 10 tona narkotika. Među narkoticima najviše se nalazi marihuana, ali samo prošle godine u Termoelektrani „Nikola Tesla“ uništeno je 200 kg narkotika, među njima takođe najviše marihuane, ali i 40.000 raznih drugih tableta.

Takođe moram da naglasim veliku ulogu i koordinaciju i sinhronizovane aktivnosti i preventivne aktivnosti MUP i Ministarstva obrazovanja koje kod dece osnovnog školskog uzrasta, a to je četvrti i šesti razred osnovne škole, sprovode preventivne programe upravo kako bi se deca na nekom najranijem uzrastu, a svakako složićete se da mi sa preventivnim aktivnostima moramo da krenemo već iz dečijeg vrtića, upoznali sa svim štetnostima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Zabrinjavajući je veliki rok od kada lice prvi put zloupotrebi psihoaktivnu supstancu, pa do pojavljivanja kod lekara. Prema nekim istraživanjima, mada pravo istraživanje u stvari izvršeno je tek 2014. godine, prođe deset godina. To je veliki vremenski period i zbilja moramo uraditi sve da dođe do efikasnih, adekvatnih, blagovremenih mera koje se odnose na preveniranje ovog problema.

Takođe moram da istaknem da što se tiče analize uzoraka psihoaktivnih supstanci, ta analiza uzoraka obavlja se u MUP i u laboratorijama BIA. Takvih laboratorija postoji pet na teritoriji Republike Srbije. One rade po najvišim mogućim međunarodnim standardima. To je standard ISO 17025 i ovo pominjem zato što je analiza uzoraka psihoaktivnih supstanci i razmena podataka koja se odnosi na analizu i te kako značajna sa aspekta međunarodnih krivičnih istraga, jer znamo da je prodaja narkotika, na žalost, jedan od najunosnijih poslova.

Sa ovim bih završila. SNS u ime života i napretka i pravde glasaće za sve predloge. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarka, ja želim da kažem da narodni poslanici SNS itekako smislene amandmane podnose, a oni koji nisu shvatali do 2012. godine i koji su vršili vlast, da svi segmenti društva jesu međusobno povezani, doveli su Srbiju i njene građane do ambisa.

O tome da li su naši amandmani smisleni i da li imaju neke veze pričaju predstavnici žutog preduzeća, njihovi ostaci, koji su samo kroz reformu pravosuđa izvršili direktnu odštetu od 15.000.000 evra građana Srbije. Naravno, da bi urušili zemlju, sem pljačkaških privatizacija, oni su išli i korak dalje, pa su urušili i pravosudni sistem. Državu su doveli do dna.

Sa tog dna smo se podigli i sramota je da upravo oni koji su urušavali državu, urušavali pravosuđe, danas drže pridike poslanicima SNS.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, ponovo ponavljam da poslanici SNS sve vreme govoreći o svojim amandmanima govore u stvari o velikom stradanju srpskih ratnika u oslobodilačkim ratovima koji su vođeni. Srbija je uvek bila na strani pobednika i Srbija je antifašistička zemlja.

Nama je pridike pokušao da drži onaj koji na mahove ulazi u salu Narodne skupštine i koji izgleda ne zna šta je na dnevnom redu. Nama je govor pokušao da drži onaj koji je nakon ubistva premijera Zorana Đinđića nogom upao u 12 hiljada domova i protivpravno i protivustavno proglašavajući vanredno stanje priveo i zadržao 12 hiljada građana Republike Srbije. Naravno, od tih 12 hiljada građana samo njih stotinu procesuirano, ali naravno ostalo su platili građani Srbije zato što su ljudi koji su protivpravno i protivustavno privedeni i zadržani tražili odštetu. Tu odštetu nije platio govornik koji je ovako nadahnuto pričao već su platili građani Republike Srbije.

Naravno, pridike drže i oni koji su početkom 21 veka izvršili najveći transport takođe protivustavan i protivpravan nevidljivih ljudi i to Roma sa područja grada Beograda, oko 300 porodica raselili, transportovali ne tamo gde su oni želeli, nego tamo gde im je Đilas odredio.

To je bio najveći stepen ugrožavanja ljudskih prava i osnovi sloboda prema najranjivijim građanima, prema Romima koji se desilo u vreme vlasti Dragana Đilasa, vlasti žutog preduzeća.
Zahvaljujem.

Za vreme vlasti dosmanlijskog režima izvršene su najveće pljačkaške privatizacije. Prema proceni ne nas iz SNS nego jednog američkog instituta, iz zemlje Srbije, na osnovu pljačkaških privatizacija, izneto je 51,4 milijarde dolara. Iza njih je ostalo 2.400 opustošenih preduzeća. Preduzeća se nisu prodavala da bi se nastavila delatnost, već da bi na ulicu bili poslati radnici, a preduzeća dalje preprodavana. Naravno, sve kroz sivu ekonomiju i kroz uglavnom nelegalne tokove novca.

O privatizaciji pričaju oni koji su iza sebe ostavili 26% nezaposlenih lica. O privatizaciji pričaju oni koji su samo Poreskoj upravi, na osnovu dugovanja poreza i doprinosa dugovali 600 milijardi dinara, a bilo je naplativo sada samo 7%. Sa neplaćanjem doprinosa i poreza oni su na najgrublji način narušili dostojanstvo zaposlenih radnika, ali i dostojanstvo njihove dece, iz razloga što ove porodice, nažalost, zbog neplaćenih doprinosa i poreza, nisu imali pravo ni na zdravstvenu negu i na zdravstveno lečenje. Sramota je sve ovo što danas predstavnici žutog preduzeća iznose.
Zahvaljujem poštovana predsednice.

O porodiljama i trudnicama govori predstavnik ostataka žutog preduzeća koji su samo u gradu Beogradu za vreme vršenja vlasti Dragana Đilasa ostali upravo dužni porodiljama i trudnicama 390.000.000. Taj dug, dolaskom na vlast i preuzimanjem vlasti, SNS je vratila porodiljama i trudnicama, i ne samo to, za one najranjivije i najugroženije koji dolaze iz socijalno-materijalno ugroženih porodica povećane su naknade upravo po osnovu rođenja deteta i to na 35.000 za porodilje koje dolaze iz takvih porodica.

Naravno, predstavnici žutog preduzeća apsolutno nisu ni pročitali zakon. Jeste zakon o vojnim memorijalima, ali je ovde u pitanju i obnova i sanacija i izgradnja ratnih vojnih memorijala i njihovo očuvanje. Da bi uopšte država na odgovoran način mogla da pristupi i obnovi i sanaciji i izgradnji budžet Republike Srbije treba da bude sve puniji. Budžet Republike Srbije postaje puniji i putem zapošljavanja u oblasti zdravstvene zaštite, putem zapošljavanja lekara, što ova vlast na odgovoran način i čini, jer su u prethodnih mesec dana upravo u zdravstveni sistem ušli najbolji studenti Medicinskog fakulteta. Zahvaljujem.
Danas je Srbija zahvaljujući njenom predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS i njenim koalicionim partnerima ekonomski ozdravljena država, država u kojoj se radi i gradi.

Predlog zakona o ratnim memorijalima svakako da treba da ima za cilj poštovanje prema svima onima koji su pali za slobodu i nama ostavili državu u kojoj danas možemo slobodno da živimo.

Moram da istaknem da ova Vlada kao odgovorna Vlada i nadležno ministarstvo iz svog budžeta finansira osnovna prava boraca ratnih vojnih invalida kao i porodica palih boraca upravo kroz davanja, a ta osnovna davanja su mesečna novčana davanja koja se daju za borce, ratne vojne invalide i njihove porodice. Zatim, to je pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć, kao i pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, kao i pravo na porodični dodatak. Jaka i ekonomski snažna Srbija to može. Moram da istaknem još nešto, 14. juna predsednik Republike gospodin Aleksandar Vučić, sa dužnom pažnjom i sa dužnim poštovanjem prema onima koji su učestvovali u ratovima, primio je Udruženje ratnih vojnih invalida kako bi saslušao njihove probleme i kako bi zajedno sa njima otpočeli sa rešavanjem svega onoga što njih muči.
Zahvaljujem, predsedniče.

Moram da kažem da su poslanici većine ovde u Narodnoj skupštini, odnosno poslanici SNS i njeni koalicioni partneri i te kako dva dana, danas je ovo treći dan, sa dužnim poštovanjem i pijetetom odnosili se prema svim žrtvama poginulim u narodno oslobodilačkim ratovima. Takođe, s dužnom pažnjom prišli smo i ovom zakonu koji prvi put Vlada, posle 40 godina donosi ovde pred narodne poslanike.

Prema tome, mi se ponosimo zato što raspravljamo o ovom zakonu i ponosni smo na sve one žrtve koje su živote svoje dali za slobodu naše otadžbine. Mislim da je sramno što poslanici žutog preduzeća u različitim pojavnim oblicima nisu su udostojili da ova dva dana budu u skupštinskoj sali. Oni su dolazili na mahove, uglavnom da izvrše negodovanje, verovatno prema svim onim borcima koji su svoj život dali za našu slobodu.

Takođe, moram da istaknem da članom 4. Predloga zakona, što se tiče sastava Saveta, a koji inače broji sedam članova, ni na koji način nije dovedeno u pitanje ni istorijsko znanje, ni znanje predstavnika koji dolaze iz sfere istaknutih predstavnika nauke i umetnosti, ni znanje onih čiji predstavnik treba da bude iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Možda predstavnicima žutog preduzeća u različitim varijantama smeta samo to što je ovim članom zakona predviđeno da za rad Saveta nije predviđena nikakv naknada. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, ovo govorim sada radi građana, pre svega.

Smeće iza sebe ostavljalo je žuto preduzeće danas u različitim pojavnim oblicima do 2012. godine.

Smeće iza sebe ostavljao je Đilas, gradeći prvi objekat za prvi rijaliti program „Veliki brat“, pod izgovorom da gradi dnevni boravak za decu. Pljačkao je decu, a iza sebe je ostavio smeće. Ostavio je uginule pacove, ostavio je urušeni objekat i sve za svoj sopstveni interes, a obrazlažući to potrebama dnevnog boravka za decu.

Smeće iza sebe ostavilo je žuto preduzeće u različitim pojavnim oblicima koje je opljačkalo decu ometenu u razvoju, gradeći dvorac Heterlend, pljačkajući decu, a iza sebe ostavljajući samo ruševine. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Apsolutno bih se složila sa diskusijom šefa poslaničke grupe SNS, gospodina Aleksandra Martinovića, ali, naravno, moram da dodam da mene apsolutno ne iznenađuje to što oni nemaju razumevanje za naše amandmane. Oni nisu imali razumevanja ni za građane do 2012. godine, pa su ih opljačkali za 100 milijardi evra.

Oni se ne razumeju da razvoj države podrazumeva razvoj svih segmenata društva. Oni su zato državu doveli do dna. To je bilo 2012. godine. Ali, 2012. godine jedini koji su sudija svima nama su građani, a građani Srbije od 2012. godine pa do nedavnih beogradskih izbora pokazuju da veruju odgovornoj politici Aleksandra Vučića i SNS, a oni su negde u istorijskoj prošlosti. Sa tim bi trebalo da se pomire.

Naravno, mi imamo sa čim i da se ponosimo - sa najvećim investicijama, a investicije iznose oko 2,6 milijardi evra. Naravno, ponosimo se i sa tim što je dinar danas u svetu druga najstabilnija i najcenjenija valuta. U njihovo vreme, u vreme žutog preduzeća, Srbija je bila četvrta najgora valuta na svetu, od 186 zemalja.

Ponosni smo na to što strani investitori imaju poverenja u političku stabilnost i ekonomsku sigurnost naše zemlje. Mi nemamo čega da se stidimo, a oni neka razmisle.
Zahvaljujem.

Podnela sam amandman na član 4. I, najpre moram da kažem da su kosti srpskih ratnika rasute kako u našoj zemlji, tako i u preko 40 zemalja širom sveta.

Ovaj Predlog zakona svojim članom 14. itekako daje značaj u cilju održavanja i investicionog ulaganja upravo u memorijalne centre koji se nalaze u drugim zemljama. Ja ću navesti samo neke od njih.

U Rumuniji na dve lokacije, a ja ću navesti lokaciju Arad, nalaze se grobovi umrlih srpskih ratnika, zarobljenika, njih je 2.000, koji su umrli u logoru od tifusa i drugih teških bolesti za vreme zarobljeništva.

Ova Vlada, kao odgovorna Vlada, a u okviru obeležavanja 14 ukupno, koliko ima državnih ceremonijala i dana sećanja, svakog 16. oktobra se upravo obeležava godišnjica stradanja interniraca upravo u logoru Arad u Rumuniji. U Rumuniji se, takođe, nalazi i spomen kosturnica u kome su ratnici Prve dobrovoljačke srpske divizije u Prvom svetskom ratu 1916. godine junački dali svoje živote u borbi protiv Austrougarske. Nažalost, na toj lokaciji život je izgubilo 8.000 srpskih ratnika.

Takođe, moram da pomenem i 22.000 srpskih ratnika koji su izgubili živote u Kumanovskoj bici. Takođe, moram da kažem da Ministarstvo rada i ova Vlada obeležava i 24. oktobar kao dan koji je posvećen godišnjici Kumanovske bitke.

Sem toga, hoću da naglasim da su srpski ratnici kao zarobljenici stradali u Slovačkoj. Taj broj iznosi oko 7.000 srpskih ratnika, a u Tunisu se nalazi spomen groblje i spomen kosturnica za oko 1.800 srpskih ratnika koji su svoj život izgubili.

Sve ovo svakako zaslužuje da imamo posle 40 godina prvi put jedan ovakav zakon.

Ali, moram da istaknem još nešto. Prvi put 2015. godine Vlada sadašnjeg predsednika, a tada premijera Aleksandra Vučića, donela je odluku da 4. avgust obeležava kao Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe, pre svega one koji su u akciji „Oluja“ bežali od ustaškog noža, ali i na sve Srbe koji su proterani i prognani samo zato što su Srbi sa svojih ognjišta iz svih republika bivše SFRJ. Godine 2015. ta svečanost obeležavanja održana je u Rači, zatim je održana u Busijama i 2017. godine održana je u Veterniku.

Srbija itekako vodi računa o svojoj prošlosti, ali krupnim koracima korača u budućnost. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, već drugi dan raspravljamo u pojedinostima o Zakonu o ratnim memorijalima koji je čekao punih 40 godina da dođe u Narodnu skupštinu pred narodne poslanike. Čekao je odgovornu Vladu i odgovorno resorno ministarstvo koje će poslati Narodnoj skupštini upravo jedan ovakav zakon, zakon koji na celovit, sveobuhvatan i potpun način reguliše ratne memorijale, ali reguliše kako i njihovo redovno održavanje, tako i investiciono održavanje.

Prvi put uređuje način i postupak izgradnje novih ratnih memorijala, jer zemlja Srbija, svaki njen grad i svako mesto imaju po nekog svog heroja koji su dali život za slobodu, a sloboda je najveća vrednost za SNS i najveća vrednost svih građana Srbije. Ti heroji koji su dali svoj život za slobodu zaslužuju da im se mesto pogibije na dostojanstven način obeleži. To upravo predviđa ovaj zakon i član 2. da je pojašnjenja osnovnih pojmova. Pružam sve čestitke resornom ministarstvu na odluci da u Narodnu skupštinu dođe sa ovakvim Predlogom zakona.

Ratni memorijali su deo kulturno istorijske baštine, to je deo našeg identiteta, ali ratni memorijali jesu i mogu da budu i značajna mesta koja će posećivati turisti, a turizam kao grana privrede od preuzimanja vlasti SNS iz godine u godinu beleži rast u ukupnom učešću BDP. Zašto je važno da Srbija bude politički, ali i ekonomski stabilna? Ona je danas i u jednom i u drugom smislu, zahvaljujući odgovornom vršenju vlasti, ekonomski i politički stabilna zemlja. Značajno je da Srbija bude ekonomski stabilna zemlja i sa aspekta zaštite onih najranjivijih grupa, a znamo da iz ratova izlaze i ratni vojni invalidi i da ostaju porodice poginulih boraca.

Moram da kažem da je resorno ministarstvo, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukupnim budžetom, koji je bio predviđen za 2017. godinu, 72% ukupne realizacije tog budžeta otišlo je upravo na prava korisnika koji uživaju po više zakona, ta sredstava i koja im se dodeljuju.

Moram da istaknem, da je preko Ministarstva rada, odobrena rehabilitacija i lečenje, u 2017. godini, za 519 vojnih invalida i da su takođe odobrena sredstva za 22 udruženja koja neguju tradiciju oslobodilačkih ratova, ali i podstiču socijalnu inkluziju i ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca. Naravno da se sredstva za rad tih udruženja daju putem javnog poziva, na potpuno transparentan način i naravno da se i te kako vodi računa o utrošku tih sredstava putem redovnog izveštavanja od strane onih koji projektne aktivnosti sprovode.

Moram da istaknem da je za zadnjih četiri godine urađeno više na obnovi ratnih memorijala, nego u poslednjih 20 godina zajedno. Takođe, moram da istaknem da u okviru obeležavanja oslobodilačkih ratova Republika Srbija ima, u 2017. godini, imala je 14 državnih ceremonija, a takođe moram da istaknem da su odobrena i sredstva za obnovu i rekonstrukciju vrlo važnih ratnih kompleksa i ratnih memorijala. Ovom prilikom bih istakla sređivanje terena oko Spomen-kosturnice u Vardištu, inače to spomen obeležje nalazi se u Republici Srpskoj.

Na kraju, zaključila bih da ratni memorijali treba da budu i mesta velikog istorijskog časa za našu decu i naravno, a Srbija mesto za sigurnu i bezbednu budućnost i nas i naših generacija. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, Predlog zakona o ratnim memorijalima za cilj ima jasnu poruku koju šalje građanima i svima nama, a ta poruka je da heroji nikada ne smeju da budu zaboravljeni, a da građani treba da budu ponosni na oslobodilačku tradiciju naših predaka i na oslobodilačke ratove koje je Srbija vodila. Inače, uvek na strani antifašizma i uvek na strani sila pobednica.

Takođe želim da istaknem da smo jutros čuli mnoge kritike i umesto da se postide zato što za 12 godina vlasti „žutog preduzeća“ nisu uspeli čak ni da uspostave evidenciju o poginulim i stradalim u prethodnim ratovima, oni su iznosili primedbe na račun narodnih poslanika, pre svega SNS, koji su amandmane podnosili smislene, koji amandmane podnose u cilju unapređenja, napretka i razvoja i u cilju napokon uređenja ratnih memorijala, kao i izgradnju novih ratnih memorijala koji je takođe prvi put predviđen postupak ovim zakonom. Ni taj postupak ranije nismo imali predviđen. Naravno, sem boraca koji su učestvovali u oslobodilačkim ratovima, iz tih ratova izlazili su i vojni invalidi, mnogi borci su svoje živote dali za našu slobodu i, naravno, iza tih boraca ostale su njihove porodice.

Ono što želim posebno da naglasim, to je da je 14. juna 2018. godine predsednik Republike Aleksandar Vučić primio Udruženje ratnih vojnih invalida da bi sa njima razgovarao o problemima koji ih muče i o načinu rešavanja tih problema. Takođe, želim da istaknem da, sem što je sa punom odgovornošću i sa dužnom pažnjom prišao ratnim vojnim invalidima, na tom sastanku bili su prisutni i ministar unutrašnjih poslova i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministar finansija i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i predstavnici Ministarstva građevine i infrastrukture, a sve u cilju koordinisanog reagovanja i koordinisanog delovanja na problem koji ratne vojne invalide muči. Naravno, na tom sastanku određena je i mesečna koordinacija i aktivno uključivanje Udruženja ratnih vojnih invalida u krovni zakon koji pre svega treba da ide u susret njihovim potrebama i u susret onome za šta su se oni borili, a neki od njih i živote dali.

Srbija krupnim koracima korača u budućnost, ali ne zaboravlja ni svoju prošlost. Naravno, SNS u danu za glasanje glasaće za predloženi zakon. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Povređen je član 107. dostojanstvo Narodne skupštine, jer ste, gospodine predsedavajući, dozvolili prethodnom govorniku da na najgrublji način priča o SNS. Pričao je čovek za čije je vreme vršenja vlasti Srbija i njeni građani očerupani za 100 milijardi evra. Pričao je čovek čiji su nosioci vlasti Đelić i Pajtić potpisali famozni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, 2008. godine je stupio na snagu, jedan kriminalni ugovor, koji je na najgrublji mogući način, pre svega, povredio prava i ugrozio prava poljoprivrednih preduzetnika, odnosno poljoprivrede kao grane privrede. Pričao je čovek, koji su se zalagali samo za sivu ekonomiju, jer je siva ekonomija upravo mesto u kome oni mogu da pljačkaju, u kome pojedinci mogu da se bogati, a građani siromaše, u kome vlada korupcija.

Ne tražim da se Narodna skupština izjasni, ali bili ste dužni da reagujete na neistine. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Srbije, moram da kažem da se pred nama nalaze predlozi zakona koje je Vlada podnela Narodnoj skupštini, a posebna vrednost ovih zakona je ta što oni tretiraju i prošlost i sadašnjost i budućnost našeg naroda i naših građana i u tom smislu sve pohvale za predložene zakone.

Najpre bih htela da se osvrnem na jučerašnju diskusiju pojedinih narodnih poslanika, a koji su se doticali u govoru u načelu pitanjima morala i pitanjima rijaliti serija. Najpre moram da istaknem da je rijaliti serije i prvi rijaliti program uveo Dragan Đilas i to kroz izgradnju kuće „Velikog brata“, ali ono što je žalosno to je da je kuća „Velikog brata“ izgrađena na taj način što je uzurpirano zemljište u najelitnijem delu Beograda, na Košutnjaku i zamislite za šta i pod kojim opravdanjem – za izgradnju dnevnog boravka za decu.

Izgleda da je žutom preduzeću do 2012. godine najbolje i najlakše išla pljačka nažalost preko dece, što je za svaku osudu i sramotu. Naravno, iza kuće „Velikog brata“ ostala je samo ruševina, ostale su uginule životinje i ostalo je đubre.

Takođe, želim da istaknem da se tokom jučerašnje diskusije čulo i tobože zalaganje za poljoprivrednike, za poljoprivredne proizvođače, itd. Osnovno sredstvo političke borbe poslanicima žutog preduzeća u različitim pojavnim oblicima svakako jeste manipulacija. Niti se oni brinu za poljoprivrednike, niti se oni brinu za građane Srbije. Oni se brinu samo za sopstvene džepove. Da su se brinuli o poljoprivredi, ne bi 2007. godine bio potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je najpogubniji upravo za sektor poljoprivrede, jer je on dozvolio stoprocentni uvoz 2014. godine mleka i mlečnih proizvoda iz EU i naravno, još nešto – ovaj kriminalni ugovor dozvolio je i kupovinu zemlje strancima do 2017. godine.

Na sreću, građani Srbije 2012. godine poverenje da ih vodi u budućnost dali su SNS i Aleksandru Vučiću i ovi pokušaji su sprečeni na taj način što je Vlada Aleksandra Vučića u više navrata reagovala da zaštiti poljoprivredne proizvođače, stočare, upravo one koji se bave proizvodnjom mleka. Naravno, nije dozvoljena ni kupovina zemljišta strancima, takođe zahvaljujući ovoj Vladi.

Želim da se vratim na predložene zakone.

Najpre želim da kažem da prvi predloženi zakon koji se odnosi na ratne memorijale, sve pohvale za njega, jer ovaj zakon jeste znak da naša Vlada, naša država i naš predsednik i te kako vode brigu o svima onima koji su stradali za slobodu naše otadžbine i, na kraju krajeva, da danas mi mirno živimo u njoj.

Što se tiče ovog zakona, prvi put se uvodi tačan postupak, a u stvari upravni postupak, kada je u pitanju izgradnja novih ratnih memorijala, kao i uklanjanje stari. Takođe, prvi put, ja moram da kažem nažalost, ali na svu sreću ipak ova Vlada je to prepoznala, da zemlja Srbija treba da ima jedinstvenu evidenciju koja se odnosi na sve poginule i stradale i sve one borce koji su život dali za slobodu zemlje. Ovim zakonom upravo se predviđa vođenje jedinstvene evidencije i napokon, zahvaljujući ovoj Vladi, imaćemo tu jedinstvenu evidenciju.

Moram da kažem da je Ministarstvo rada tokom prošle godine radilo na rekonstrukciji i saniranju ratnih memorijala i u prošloj godini izvršena je sanacija 17 ratnih memorijala, što je svakako za svaku pohvalu.

Moram da istaknem da je Predlogom ovog zakona predviđeno i formiranje saveta i uključivanje stručnih ljudi, sem ljudi iz državne uprave, pre svega istoričara, pre svega predstavnika institucija Zavoda za zaštitu spomenika kulture, jer moram da istaknem da su ratni memorijali u stvari naši spomenici kulture koje mi moramo da čuvamo radi naših budućih generacija.

Kada je u pitanju Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, takođe moram da istaknem da je jedan od prioriteta Vlade i jedan od prioriteta politike SNS upravo borba protiv sive ekonomije, zato što je siva ekonomija izvor korupcije i kriminala. To su radili do 2012. godine i sada se tome stalo na put, između ostalog i ovim zakonom.

Ovde su neke primedbe išle u odnosu na ovaj zakon, ali za razliku od njihovog perioda, kada radnici, nažalost, zbilja jesu bili nadničari jer je žuto preduzeće otpustilo preko 400 hiljada radnika, ti radnici jesu bili nadničari, to inače nije omiljen izraz u našem društvu, to je izraz za onog ko radi za koru hleba, njima danas smeta što ova Vlada uređuje proceduru prijavljivanja, ne nadničara kako oni kažu, ovo su sezonski radnici. Ovo su radnici koji imaju staž osiguranja. Ovo su radnici koji jednoga dana mogu ostvariti pravo na penziju. Ovo su radnici koji imaju i zdravstvenu zaštitu, za koje je predviđena i zdravstvena zaštita. Ovo su radnici kojima se kroz sezonske poslove ne uskraćuje nijedno njihovo ostvareno pravo koje su ostvarili bilo kod Nacionalne službe za zapošljavanje, bilo kod centara za socijalni rad, a koje se odnosi na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, u skladu sa Zakonom o novčanoj i socijalnoj pomoći.

Svakako sve pohvale i za ovaj zakon, a primedbe koje smo juče čuli, da država hoće tobož neke pare, moram samo, radi građana, da kažem jednu stvar. Prihodi države jesu porezi, ali od tih poreza koje država ubira izgrađuju se putevi, izgrađuju se dečiji vrtići, izgrađuju se bolnice, izgrađuju se ustanove socijalne zaštite. Prema tome, ova Vlada na odgovoran način raspodeljuje ta sredstva upravo u korist boljitka svih građana i građanki Republike Srbije.

Ovim zakonom predviđen je i ovaj prelazni period, s obzirom da su ovde dva ministarstva nadležna za donošenje podzakonskih akata – Ministarstvo rada i Ministarstvo finansija. Ali, moram da kažem, za sve one zlurade koji se izgleda najviše plaše uspeha ove Vlade, da su oni ove građane 2012. godine doveli do dna, da zahvaljujući SNS mi smo se sa tog dna podigli. Mi se krećemo napred. Srbija se razvija ubrzanim korakom i postaje stabilna zemlja, i u političkom i u ekonomskom smislu.

Moram da kažem da je ovaj zakon, inače, podržalo nemačko Savezno ministarstvo za ekonomski razvoj. Ne mislite valjda da bi nemačko Savezno ministarstvo podržavalo nešto što je u suprotnosti sa demokratskim principima i osnovnim ljudskim pravima, a osnovno ljudsko pravo jeste pravo na rad? Od dolaska SNS i Vlade Aleksandra Vučića i Vlade Ane Brnabić nezaposlenost u Srbiji drastično je pala. Nasledili smo nezaposlenost od 26%, ona je sada smanjena na 12%. Naravno da je i to mnogo, ali mi se svakim danom borimo da ta nezaposlenost bude sve manja i manja, a primer te borbe je i jučerašnje postavljanje kamena temeljca za nemačku fabriku u Pančevu, vrednost 160 miliona evra, koja će, naravno, zaposliti naše radnike.

Otvaranje fabrika, mogućnost da se radnici upošljavaju i da svoju egzistenciju ostvaruju po osnovu rada je gotovo svakodnevna danas, kada je vlast preuzela, a narod u demokratskom postupku kroz izbore, poverio da ovu državu vodi Aleksandar Vučić i Vlada SNS i njenih koalicionih partnera.

Kada je u pitanju treći zakon, a to je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, moram da istaknem da je predsednik Republike Aleksandar Vučić prvi državnik koji je javno izašao pred narod i upoznao građane Srbije sa katastrofalnim posledicama koje ovu državu i ovaj narod čeka za nekih 40 godina ako ne dođe do povećanja nataliteta.

Kao odgovorni državnik Aleksandar Vučić i kao neko, ko je iznad svega voli, pre svega, svoju zemlju, a to je Republika Srbija, on je vršenje svog posla upravo izvršio na taj način što će to…

(Radoslav Milojičić dobacuje s mesta.)