MILENA TURK

Srpska napredna stranka

Rođena je 1986. godine. Živi u Trsteniku.

Završila je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu. Po zanimanju je diplomirani hemičar.

U periodu 2011-12. radila je kao nastavnica hemije u OŠ “Živadin Apostolović” u Trsteniku. Dve godine je bila tehnolog u Prvoj Petroletci u Trsteniku.

Potpredsednica Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Trsteniku.

Predsednica je Foruma omladine Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Trsteniku.

Potpredsednica Foruma žena.

Tokom srednje škole i studija bila je dobitnica stipendije za Mlade talente koju dodeljuje opština Trstenik.

Za narodnu poslanicu izabrana je 2015. godine, a na tom mestu ostaje i nakon izbora održanim aprila 2016. godine.

Udata, sin Vukašin.

Osnovne informacije

Statistika

  • 14
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 29 dana i 7 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 3 meseca i 2 sata i 9 minuta

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 15.11.2017.

Zahvaljujem predsedavajući. Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. Narušeno je dostojanstvo Narodne skupštine iznošenjem paušalnih ocena i neistina. Ovim su uvređeni svi oni zdravstveni radnici koji …

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 15.11.2017.

Član 109. onda, jer je prethodni govornik u nekoliko navrata govorio van teme dnevnog reda, iako ste ga upozorili.

Dakle, kada je reč o stanju u zdravstvu, zaista moram da kažem da su učinjeni krupni koraci, da je ovo neistina koja je izneta na ovu temu. Kada je reč o Trsteniku, kamo sreće da su u vreme prethodnika ministri dolazili donirajući vozila i opremu domovima zdravlja i zdravstvenim ustanovama i na taj način unapređivali rad. Samo Trstenik je dobio pokretnu bolnicu u vrednosti od 60.000 evra od Ministarstva pravde i Ministarstva zdravlja, ali isto tako je i Opština Trstenik ulagala u vozila koja su namenjena domovima zdravlja u seoskim sredinama, da bi svi sugrađani, svi pacijenti imali adekvatne uslove za lečenje.

Takođe, od Ministarstva populacione politike odobrena su sredstva za nabavku aparata za radio talase. Svi lekari su upućeni na specijalizaciju za one oblasti iz kojih nedostaju.

Što se tiče utvrđivanja odgovornosti. Zaista vas molim da upozorite prethodnog govornika da nadležnima prepusti utvrđivanje odgovornosti u svim situacijama, jer se mi zalažemo da svi odgovorni odgovaraju upravo za ono što su uradili mimo zakona.

Mi isto tako prepuštamo nadležnima da utvrde odgovornost, jer ove reči su došle od osobe za koju se ispituje trenutno da li ima ili nema elemenata krivičnog dela u trošenju 54 miliona para građana Srbije, kroz projekat nevladine organizacije, koja je upravo pripadala mom prethodnom govorniku. Taj novac je bio namenjen invalidnim licima, unapređenju njihovog položaja, unapređenju geronto usluga i zaista nadležni treba da utvrde da li ovde ima ili nema elemenata krivične odgovornosti, ali mi prepuštamo njima da ovo utvrde. Ja vas molim da i prethodnog govornika upozorite.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.10.2017.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom obliku i predložen je upravo nakon javne rasprave i uvaženih mišljenja stručnjaka.

Ovo je jedan dobar trenutak da naš pravni sistem i poredak uskladimo sa poretkom koji je u ovoj oblasti na snazi u zemljama EU i ovo je prilika da sistem uredimo po ugledu na razvijene zemlje i oformimo sistem koji će pratiti zemlje EU.

Ovim predlogom su ponuđena zaista fleksibilna rešenja, koja prate tehnološka dostignuća. Svedoci smo da se tehnologija zaista vrtoglavom brzinom razvija i moramo hvatati korak sa svetom i izgraditi poverenje u elektronski sistem.

Namera je da se smanji upotreba dokumenata koji su u papirnom obliku i da se omogući veća pristupačnost podacima, kao i lakše pretraživanje dokumenata i na kraju krajeva, efikasno ostvarivanje prava naših građana.

Sve će ovo dovesti do efikasnijeg i bržeg poslovanja i do ušteda, kako građana, tako i same lokalne samouprave i subjekata koji su u privredi.

Rad organa javne vlasti će biti efikasniji pristup uslugama, lakši i sigurniji, osim što će se sve procedure skratiti i ubrzati, ostvariće se i uštede u smislu potrošnje papira i troškova transporta.

Naravno, da bi sistem funkcionisao, bilo je potrebno obezbediti neke preduslove, pripremiti baze podataka i povezati ih na kraju krajeva. Mi smo do kraja 2016. godine veliki posao uradili, dakle nakon sedam godina prebačene su sve baze Matične knjige, Knjige venčanih i Knjige umrlih u elektronski oblik i to je zaista bio jedan ogroman posao koji je naša država obavila i upravo je to bio preduslov da Zakon o opštem upravnom postupku transformiše u servis građana.

Sada smo na 90% unetih podataka matičnih knjiga u elektronski oblik.

Zajedno sa MUP-om se radi na tome da se i državljanstva prenesu u elektronski oblik i od januara 2018. godine, postojaće centralni registar koji će zaista biti na usluzi građanima.

Kada govorimo o prenosu podataka u elektronski oblik, zaista moram da navedem primer opštine iz koje dolazim, a to je opština Trstenik, gde je 2016. godine, bili smo jedna od poslednjih opština po učinku, svega 5% podataka je bilo prebačeno u elektronski oblik i zaista smo bili navođeni kao negativan primer, jer za tih sedam godina smo uspeli samo 5% da prenesemo u elektronski oblik.

Dolaskom SNS, koalicionih partnera i preuzimanjem mandata, obezbeđeni su računari, obezbeđena je internet veza za prenos ovih podataka i za svega par meseci uspeli smo da uradimo ono što je godinama stajalo i što naši prethodnici nisu uradili, dakle, 80% podataka matičnih knjiga smo preneli u elektronski oblik.

Zbog ove ažurnosti i marljivog rada i svih naših službenika, u više navrata smo pohvaljeni od strane gospođe Ane Brnabić, aktuelne premijerke i zaista nastojimo, ne samo u ovoj oblasti, nego i u drugim oblastima da menjamo utisak o našoj opštini, da šaljemo drugačiju sliku i drugačiju poruku.

Kada je reč o samom zakonu i novinama koje donosi, krajnji cilj je izjednačavanje poslovanja klasičnog i poslovanja elektronskim putem i do sada je uočeno da kada je reč o elektronskom potpisu, svega 5% građana koristi ovu mogućnost i da je bilo izvesnih poteškoća za aktivaciju ove usluge, a sada je predviđeno da se dokument potpiše putem mobilnog telefona, dakle, lozinke i šifre i cilj je da se izjednači i elektronski i papirni dokument i konverzija iz jednog u drugi i da skeniran dokument ima podjednaku dokaznu snagu.

Akcenat je stavljen i na garanciju bezbednosti validnosti sačuvanih dokumenata i ja sam sigurna da će ovakav predlog dovesti do željenih efekata. Hvala.

Imovinska karta

(Trstenik, 07.12.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 73000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 73000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 02.03.2017, 10:59