NENAD MITROVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1973. godine. Živi u Bujanovcu.

Po zanimanju je ekonomista.

Predsednik opštinskog odbora SNS-a u Bujanovcu.

Bio član Srpske radikalne stranke i njen poslanik u sazivu 2004-2007. godine. U poslaničke klupe se vraća 2014. godine, ali sa liste Srpske napredne stranke, i na tom mestu je ostao sve do 03. juna 2016. godine.

Za narodnog poslanika je ponovo izabran 11. avgusta 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 26
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 19 dana i 23 sata

Poštovani, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 10 meseci i 29 dana i 8 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

čeka se odgovor 1 godina i 1 mesec i 3 sata

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Deveto vanredno zasedanje , 23.07.2018.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona u kome predlažem da se dodaje stav 3. – oblast ljudskih ćelija i tkiva do sada je bila uređena Zakonom o transplantaciji ćelije i tkiva Službeni glasnik Republike Srbije broj 72/09 kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona. Ovaj zakon je delimično usaglašen sa evropskom regulativom u ovoj oblasti koja je važila u vreme njegovog donošenja.

Naime, važeći zakon uređujući oblast transplantacije ljudskih ćelija i tkiva nije prepoznao značaja definisanja i uređenje poslova u oblasti ljudskih ćelija i tkiva za primenu kod ljudi, kao i uslove pod kojima se ti poslovi mogu obavljati, zato se pristupilo donošenju novog Predloga zakona o ljudskim ćelijama i tkivima.

Gospodine ministre, ako mi dozvolite hoću u dve rečenice da se ponovo osvrnem na Dom zdravlja Bujanovac nad kojim osnivačka prava vrši opština Bujanovac. Radi se o tome da svakog meseca iz doma zdravlja stiže zahtev opštinskom veću Opštine Bujanovac za odobrenje novčanih sredstava za isplatu desetak radnika koji se nalaze na privremenim i povremenim poslovima. Opština Bujanovac prenosi novčana sredstva namenjena za materijalne troškove iz kojih se isplaćuju plate pomenutim radnicima koji se nalaze na privremenim i povremenim poslovima iako nema realne potrebe za njihovim angažovanjem. Novcem koji je namenjen za materijalne troškove mogla je da se izvrši nabavka medicinske opreme koja nedostaje domu zdravlja i da se na taj način izbegne slanje pacijenata u druge zdravstvene centre. Hvala vam.

Deveto vanredno zasedanje , 23.07.2018.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima na član 4. dodavanjem stava 3. Amandman ima za cilj da dodatno definiše osnovna načela zakona. Ovim Predlogom zakona predloženo je da se oblast ljudskih ćelija i tkiva zasniva na načelu solidarnosti, načelu medicinske opravdanosti i načelu jednakosti.

Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima najpre na precizan i jasan način definiše koje zdravstvene ustanove mogu podneti zahtev za obavljanje poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva, kao i koje mogu biti banke ljudskih tkiva uključujući i sve uslove koje moraju da ispune da bi dobile dozvolu.

Takođe, Predlogom zakona propisano je donošenje programa za presađivanje ljudskih organa u koji su uključene i ljudske ćelije i tkiva i koji će biti jedinstven na teritoriji Republike Srbije i koji će definisati jasne procedure i postupke u vezi organizacije timova i finansiranja celokupnog postupka presađivanja ljudskih organa i ljudskih ćelija i tkiva.

Pozivam kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže Predlog zakona. Hvala.

Deveto vanredno zasedanje , 20.07.2018.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre sa saradnicima, ja sam podneo amandman na član 1. Predloga zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, kojim predlažem da se u članu 1. doda stav 3. Amandmanom se dodatno definiše član 1. Predloga zakona.

Razlog za donošenje Predloga zakona sadržan je u potrebi da se oblast ljudskih ćelija i tkiva kod ljudi zasnuje na najvišim standardima medicinske nauke i prakse, s obzirom na to da je oblast medicine koja se intenzivno razvija i nudi velike mogućnosti za lečenje, kao i da se zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ove poslove omoguće bolji uslovi za njeno obavljanje u skladu sa savremenim dostignućima u ovoj oblasti.

Gospodine ministre, spomenuću DZ Bujanovac, svestan da osnivačka prava pripadaju lokalnoj samoupravi, a ne Ministarstvu za zdravlje, ali moram da kažem zbog nivoa pružanja zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite pacijenata, u skladu sa svojim ovlašćenjima, pošaljete inspekcijski nadzor da uradi analizu i naloži mere ako je to potrebno.

Naime, radi se o tome da je 18. juna 2018. SO Bujanovac usvojila završni račun opštine za 2017. godinu, a Izveštaj o radu DZ sa finansijskim izveštajem za 2017. godinu usvaja 28. juna 2018. godine, što znači deset dana posle usvajnja završnog računa, odnosno budžeta Opštine Bujanovac za 2017. godinu.

Najveća nelogičnost je u tome što se finansijski izveštaj DZ Bujanovac za 2017. godinu ne slaže za oko 2.400.000 dinara sa iznosom koji je prikazan u završnom računu, to jest budžetu opštine za 2017. godinu.

Kada su odbornici u SO Bujanovac postavili pitanje predsedniku opštine o čemu se radi, predsednik opštine nije hteo ne da da odgovor na ovo pitanje, nego nije hteo uopšte da razgovara sa odbornicima.

Po izveštaju, dom zdravlje za 2017. godinu prikazuje 2.400.000 dinara više novca nego što je bilo u završnom računu opštine za 2017. godinu, a o tome kako lokalna samouprava uplaćuje novac na ime materijalnih troškova, a dom zdravlja iz novca namenjenog za materijalne troškove isplaćuje platu neugovorenim radnicima, govoriću po narednom amandmanu. Hvala.

Imovinska karta

(Bujanovac, 05.09.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 96000.00 RSD 11.08.2016 -
Odbornik Opština Bujanovac Opština Mesečno 16000.00 RSD 16.05.2016 -
Poslednji put ažurirano: 02.03.2017, 13:45