VESNA RAKONJAC

Srpska napredna stranka

Rođena je 10.5.1967. godine u Kruševcu.

Po zanimanju je lekarka, specijalistkinja higijene sa medicinskom ekologijom i subspecijalista ishrane zdravih i bolesnih (dijetolog).

Radi u Zavodu za javno zdravlje Kruševac, kao lekarka na Odeljenju za higijenu i humanu ekologiju.

Na prvoj izbornoj Skupštini izabrana je za jednog od potpredsednika OO SNS Kruševac.

Nakon izbora 2012. godine, izabrana je za narodnu poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a mandat joj je potvrđen i nakon izbora 2014. i 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 20
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

Uvažena predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, da ne ostane nedorečeno, ako smo pažljivo pročitali zakon, jasno je definisano koji se međunarodni standardi primenjuju kada je banka u pitanju i kada je inspekcijski nadzor u pitanju. Ovde neće postojati samo inspekcijski nadzor. Ako sprovodimo standarde koji su obavezni da se sprovode, postoji i princip samokontrole unutar već postojeće ustanove i postoji sistem preveniranja neželjenih događaja, odnosno na osnovu praćenja parametara i određivanja kritičnih kontrolnih tačaka, kao što sam rekla u prethodnoj raspravi.

Znači, za svaku doniranu ćeliju koja je zamrznuta postoji procedura, jasna procedura na kojim osnovama se ona čuva i šta se događa sa tim materijalom ako dođe do neke greške. Prema tome, ovde je potpuno sve jasno definisano, jasno precizirano i zahteva jedan multidisciplinarni pristup. Smatram da će inspektori koji će vršiti nadzor imati kompetencije i ingerencije da to dobro rade, a i zaposleni koji rade u ovim ustanovama biće dobro obučeni da sprovode i sistem samokontrole koji se sprovodi bukvalno na dnevnom nivou.

Zamislite vi da ministar ide u kontrolu i da ministar proverava procedure, poštovanje standarda i sve ostalo. To je prosto nemoguće. Tako da, ovaj amandman apsolutno treba odbiti, jer je zakonskim rešenjem jasno definisano, samo trebamo dobro da čitamo zakon i da znamo šta u zakonu piše. Hvala.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

Hvala.

Uvažena predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, drage kolege, samo da ne ostane nešto nedorečeno kada su standardi u pitanju, država Srbija sprovodi isključivo svoje standarde. Ne radi se o ni o kakvoj evropskoj direktivi. Piše, ali pročitajte lepo. Evropska direktiva obuhvata međunarodne ISO standarde koji se odnose na menadžment kvaliteta 9001 koji je osnovni standard.

Što se tiče konkretne situacije, radi se o isključivo srpskom standardu zvanom SRPS ISO 15224 iz 2016. godine, koji se primenjuje na zdravstvene usluge i radi se o standardu 13875, takođe SRPS ISO i rade ga akreditovana tela i

sertifikovane ustanove. To nećete naći u objašnjenju, ali ja koja se bavim standardima skoro desetak godina apsolutno znam sve postupke i procedure koji se preduzimaju. Ne postoji mogućnost odlaganja i delovanja u trenutku kada se nešto desi. Standard postoji da vi prenebegnete neželjeni događaj, da do njega ne dođe. Kada do njega dođe, onda je to već padanje tog sistema i onda je to veliki problem. Zato se preduzimaju sve ove konkretne mere da do toga ne dođe.

Prema tome, molim vas, radi naših građana koji željno očekuju da se sve ovo završi i da usvojimo ova dva dobra zakona, molim vas, izučite malo ova dva standarda pa će vam onda biti sve jasnije. Hvala.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

Uvažena predsednice, kao što sam vam rekla, Evropska direktiva obuhvata niz standarda kojima se regulišu neke procedure. Srbija jednostavno prihvata standarde i prilagođava ih sebi i svojim uslovima. Oni su usaglašeni. Zamislite da radimo svako kako god hoće. Svi ovi standardi koji postoje i u EU, koji su u okviru Evropske direktive su prevedeni i jednostavno namenjeni državi Srbiji sa svim onim što stoji. U zakonu vam jasno piše da će se sprovoditi standard koji se odnosi na menadžment kvaliteta i to je dovoljno. Samo malo se uputite šta to znači i biće vam sve jasno. Hvala.

Imovinska karta

(Kruševac, 29.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 105000.00 RSD 12.05.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 105000.00 RSD 16.04.2014 - 12.05.2016.
Poslednji put ažurirano: 03.03.2017, 09:54