ŽARKO MIĆIN

Srpska napredna stranka

Rođen je 1982. godine. Živi u Novom Sadu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Radio je u International Business Investment i NS Invest d.o.o. Novi Sad. Bio je izvršni direktor JP Zavod za izgradnju grada. Predsednik je Upravnog odbora Hotela “Prag” AD Beograd.

Na funkciji direktora JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina” (Spens) bio je 2013. godine, a na izborima 2014. godine izabran je za narodnog poslanika.

Na toj poziciji ostaje i nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanim 24. aprila 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 0
  • 1
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2017.

Zahvaljujem se, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, smatram da amandman nije prihvatljiv, jer smatram da je zakon dobar, obzirom da smatram da će se produženjem mandata predsednika sudova povećati kvalitet i efikasnost rada sudova.

Danas smo mogli da čujemo od predstavnika bivšeg režima neke kvalifikacije za ovaj zakon, pa recimo, da je to brutalno mešanje u pravosuđe, da su predsednici sudova ljudi kojima se mandat produžuje zato što im većina nešto duguje, pa ako neko bude poslušan biće mu produžen mandat, itd. Šta je to? To je, u stvari, njihova autoprojekcija. A sada ću vam reći zašto je to autoprojekcija.

Recimo, to pokazuje izveštaj Evropske komisije iz 2010. godine, koji je ocenio njihovu reformu pravosuđa koju su oni sprovodili, pa kaže: „Postupak reizbora sudija i tužilaca izvršen je na netransparentan način, čime je ugroženo načelo nezavisnosti sudija.“ Tela koja su odgovorna za ovaj proces – Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, radila su u privremenom sastavu, što znači da ta profesija nije bila predstavljena na odgovarajući način i da je rizik od političkog pritiska bio visok.

Pored toga, ni u Savetu ni u Veću nisu imenovani svi članovi, nisu se primenjivali objektivni kriterijumi za reizbor, utvrđeni u tesnoj saradnji sa Venecijanskom komisijom Saveta Evrope. Sudijama i tužiocima nije data prilika da budu saslušani tokom postupka i nisu im data adekvatna obrazloženja za rešenja. Oni koji su bili kandidati po prvi put, 876 sudija i zamenika tužilaca, imenovani su bez održavanja razgovora sa njima i primene kriterijuma koji se zasnivaju na zaslugama. Ukupan broj sudija i tužilaca nije na pouzdan način izračunat i nekoliko puta je korigovan pošto je reizbor već bio izvršen.

Sudije koje nisu reizabrane mogle su da ulože žalbu samo Ustavnom sudu, a ovaj sud nema dovoljno kapaciteta da u potpunosti razmatra rešenja, i pazite sad ovo – od više od 1.500 žalbi, rešen je samo jedan predmet. U tom predmetu je Ustavni sud iz procesnih razloga poništio prvobitno rešenje. E, tako je izgledalo pravosuđe pre 2012. godine, gospodo, i oni su našli da nas kritikuju. Sramota.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, vrlo ću kratko. Smatram da amandman ne treba prihvatiti. Ne bih se složio sa tim da ne znamo da iskoristimo potencijale koje imaju slobodne zone u Srbiji. Tako nešto smo upravo uradili u Novom Sadu i proširili slobodnu zonu u Novom Sadu i upravo zato u Novom Sadu danas imamo dve nove investicije američkih kompanija „Lir“ i „Delfa“ i koje već zapošljavaju tri hiljade ljudi, a zaposliće pet hiljada ljudi. Meni je veliko zadovoljstvo bilo što sam bio deo tima gradonačelnika Miloša Vučevića i moram da kažem da je predsednik Vlade Aleksandar Vučić jako puno pomogao u ovoj investiciji. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 13.12.2016.

Zahvaljujem se, predsedavajući.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, moje današnje pitanje uputiću Ministarstvu finansija, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.
Naime, na sednici Narodne skupštine, prošle nedelje, kad smo raspravljali o budžetu, poslanik Radoslav Milojičić Kena, inače bivši predsednik opštine Smederevska Palanka, je u svom izlaganju pokušao da omalovaži investicije i rad gradonačelnika Novog Sada, gospodina Miloša Vučevića. Pokušao je omalovaži čoveka zahvaljujući kome u Novom Sadu imamo danas dve investicije američke kompanije „Lear“ i „Delfi“ i koja će zaposliti 5.000 ljudi, a trenutno zapošljavaju 3.000 ljudi, čoveka zahvaljujući kome Novi Sad ima najsavremeniju radnu zonu za buduće investicije i čoveka zahvaljujući kome je grad Novi Sad evropska prestonica kulture i evropska prestonica mladih.
Postavljam pitanje - odakle mu hrabrosti da spominje bilo kog predsednika opštine? Kada je on bio na čelu opštine Smederevska Palanka ta opština je bila najzaduženija opština u Srbiji sa dugom od preko tri milijarde dinara, što je 3,5 budžeta ove opštine. To vam je kao da se ova opština zaduživala u zadnjih 10 godina svaki dan milion dinara.
Kako je opština Smederevska Palanka u vreme ovog veliko stručnjaka za vođenje lokalne samouprave postala najzaduženija opština u Srbiji, upravo govori izveštaj DRI za 2012. godinu.
Tako, na primer, on je kao inovativan predsednik opštine iskoristio gradski fudbalski klub „Jasenica 911“ koji nema organe kluba, a ima registrovane igrače, i osnovao ustanovu, odnosno sportsku organizaciju Fudbalski klub „Jasenica 1911“ kao indirektnog korisnika budžeta i preko te ustanove vršio isplatu premija i stipendija, pri čemu se dešavalo da su sa računa dnevno podizani iznosi od 300.000 dinara, čekovima bez pokrića.
Takođe, prema rečima revizora, preko ove ustanove, samo u 2012. godini bez osnova je isplaćeno 17 miliona i 494 hiljade dinara, a ovom istom klubu 2015. godine isplaćeno 20 miliona dinara. Kao iskusan sportista i predsednik opštine, nastavio je sa ovom praksom i u 2012. godini i, po rečima revizora, bez pravnog osnova je isplaćeno ukupno 30 miliona dinara, a od toga bez kriterijuma dodeljeno Centru za razvoj sporta i amaterizma 29 miliona dinara. Prema nalazu revizora, on je bio darežljiv i prema udruženjima građana, kojima je bez zaključenog ugovora i bez javnog konkursa isplaćeno pet miliona i 559 hiljada dinara. Takođe, izveštaj DRI kaže da je u vreme ovog vrhunskog predsednika opštine u 2012. godini, bez verodostojne dokumentacije o nastaloj poslovnoj promeni iz budžeta opštine Smederevska Palanka, isplaćeno 110 miliona dinara.
Dakle, u vreme ovog vrhunskog predsednika opštine iz budžeta Smederevske Palanke, bez pravnog odnosa, bez verodostojne dokumentacije i samim tim nezakonito, potrošeno 163 miliona i 602 hiljade dinara. Inače, ovaj vrhunski predsednik opštine je i veliki protivnik stranačkog zapošljavanja, koji je SNS više puta neosnovano prozivao zbog navodno stranačkog zapošljavanja, a za njegovog mandata je samo u 2012. godini zaposleno 65 osoba više od broja propisanog Zakonom o maksimalnom broju zaposlenih i zahvaljujući tome je nezakonito isplaćeno 25 miliona dinara na ime zarada.Takođe, do kraja svog mandata ovaj vrhunski predsednik opštine je ovu malu opštinu ostavio sa 820 zaposlenih. Pazite, 820 zaposlenih na 50.000 stanovnika.
Da bih vam pokazao kakav je to predsednik opštine zaista bio gospodini Milojičić i kako se odnosio prema parama građana Smederevske Palanke i parama građana Srbije, postavljam sledeće pitanje – koliki je bio ukupan dug grada Smederevska Palanka, uključujući dugove svih ustanova, javnih preduzeća, direktnih, indirektnih korisnika budžeta na dan 31. decembar 2011. godine, a koliki je bio dug na dan 31. decembar 2015. godine? Koliko je ukupno sredstava od 2012, 2013, 2014. i 2015. godine sa računa opštine isplaćeno ustanovi „Jasenica 1911“? Koliko je ukupno sredstava u 2012, 2013, 2014. i 2015. godini sa računa opštine isplaćeno Centru za razvoj sporta i amaterizma? Koliko je ukupno sredstava 2012, 2013, 2014. i 2015. godine isplaćeno sa računa udruženjima građana i koliko je lica više zaposleno na neodređeno i određeno vreme u opštini, opštinskoj upravi i svim direktnim i indirektnim korisnicima budžeta opštine Smederevska Palanka u odnosu na maksimalan broj zaposlenih u ovoj opštini koji je definisa Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u administraciji i to u 2012, 2013, 2014. i 2015. godini? Hvala.

Imovinska karta

(Novi Sad, 27.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 30000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Izvršni direktor JP "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad Pokrajina Mesečno 99731.00 RSD 05.07.2014 -
Poslednji put ažurirano: 03.03.2017, 15:56