Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jadranka Jovanović glasala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala