JELENA ŽARIĆ KOVAČEVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena 02.05.1981.godine u Nišu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, na kome je kasnije stekla zvanje master pravnih nauka. Po zanimanju je advokat. Radila je kao advokat do 2012. godine, kada je postavljena za zamenicu Sekretara Skupštine grada Niša. Od juna meseca 2016. godine je narodna poslanica, u prvom mandatu.
Članica je Srpske napredne stranke, članica Glavnog odbora i Gradskog odbora SNS Niš, gde vodi Savet za socijalna pitanja. Živi u Nišu.

Osnovne informacije

Statistika

  • 8
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2017.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, ja sam se javila da govorim po amandmanu na član 2. Dakle, u članu 2. Predloga zakona predviđeno je da predsedniku suda koji u toku mandata navri svoj radni vek, sudijska funkcija i funkcija predsednika suda prestaje istekom mandata predsednika suda. Ovo je logično rešenje i rešenje koje će obezbediti kontinuitet u obavljanju funkcije predsednika suda. Neće se efikasnost u radu sudova stavljati pod znak pitanja niti će se usporiti zbog eventualnog izbora novog predsednika suda. Dakle, smatram da ovaj amandman ne treba prihvatiti.

Danas, u toku pre podneva slušala sam o stvaranju nekih klanova po sudovima, koji će se desiti, navodno, baš po prihvatanju ovog predloga zakona. Slušala sam o partijskim kadrovima, o poslušnicima kolega Martinovića, o pritiscima, o uticaju vlasti na sudije i o poprilično paranoičnim vezama između izvršne vlasti, predsednika sudova i ishoda predmeta. Navodno, to će se sve desiti prihvatanjem ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama.

Podsetila bih samo javnost, a znam da mnogi ljudi u Nišu i lično se sećaju onoga kroz šta su prolazili 2009. i 2010. godine, pa zbog toga što dobro znamo kakvi su klanovi tada postojali u sudovima i kako su se za niške sudove bukvalno pravili spiskovi koji sudovi će konkretno dobiti unapređenja, a koji će biti razrešeni iz različitih razloga, pozvala bih kolege i koleginice narodne poslanike da prestanemo da politizujemo ovu priču, jer se radi o jako važnoj stvari, a to je rad sudova, efikasnost sudova, organizacija i to su oni ljudi koji će biti na čelu sudova. Takođe pozivam da se ovaj amandman ne prihvati. Hvala.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

Hvala, poštovana predsedavajuća.

Poštovani ministre, morala bih samo kratko da ukažem na nešto.

Što se tiče konkretno amandmana koji je podnet na član 6. ovog Predloga zakona, koji je pred nama, Vlada je dala mišljenje da amandman ne treba prihvatiti. Ponovo je drugim članovima ovog Predloga zakona regulisano ono što se uporno traži amandmanima, dakle, u ovom slučaju su to članovi 51. i 55. Ovi članovi sadrže odredbe koje se odnose na rok za donošenje podzakonskih akata, kao i na rok za početak primene zakona, tako da nema potrebe menjati član u smislu određivanja roka za donošenje plana mreže zdravstvenih ustanova. S tim u vezi, smatram da amandman ne treba prihvatiti.

Na nešto drugo bih samo ukazala, nemam ništa protiv, ali uglavnom svi amandmani, odnosno većina amandmana koji su podneti od strane Zorana Živkovića su već regulisani nekim drugim članovima ovog Predloga zakona, tako da praktično smatram da i u tom smislu ne bi trebalo opterećivati zakonski tekst ili unositi zabune prihvatanjem ovakvih amandmana. Hvala.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2017.

Zahvaljujem.

Poštovana predsednice, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, danas bih posebno istakla važnost predloga koji su ovde pred nama došli od strane Vlade i resornog Ministarstva unutrašnjih poslova. Naročito bih se zadržala na Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske, o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih oblika kriminala.

Upravo zbog značaja te saradnje, a pre svega zbog određivanja metoda preventivnog delovanja u cilju smanjenja stope kriminaliteta, ali i procesuiranja učinilaca krivičnih dela. Prvim korakom koji je učinjen sklapanjem, odnosno potpisivanjem ovog sporazuma, a kasnije što ćemo u danu za glasanje učiniti i davanjem podrške ovom predlogu, saradnja policija dve države će dobiti konkretizaciju kroz mogućnost primene navedenog sporazuma.

Uz pomoć Međunarodne zajednice i zaključivanjem ovakvog sporazuma Republika Srbija će raditi na razvijanju potencijala za jaku borbu protiv organizovanog kriminala i to jačanjem saradnje, najpre na nacionalnom i regionalnom nivou, ali kroz ovakve sporazume i na međunarodnom nivou, jačanjem kapaciteta državnih organa koji učestvuju u borbi protiv organizovanog kriminala, usklađivanjem našeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima, primenom preventivnog i reprezentativnog delovanja u efikasnijoj borbi protiv organizovanog kriminala.

U članu jedan sporazuma taksativno su navedena krivična dela čije učinioce će nadležni organi sprečavati u izvršenju, kao i neke aktivnosti koje će činiti osnov saradnje nadležnih organa Republike Srbije i Republike Poljske.

Podsećanja radi, u periodu od 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade, pa do pred kraj 2016. godine stopa opšteg kriminala smanjena je za više od 8%. Što se tiče borbe protiv trgovine drogom, zaplenjeno je više od pet toga opojnih droga, uhapšeno je više od 200 članova različitih kriminalnih grupa koje pripadaju organizovanom kriminalu.

Sa druge strane, povećan je broj zaposlenih koji rade na suzbijanju organizovanog kriminala, otvorene su i nove policijske stanice i na taj način je pokrivena veća teritorija i na taj način se štiti veći broj građana.

U ovom periodu Vlada je donela i Strategiju - Istraga finansijskog kriminala, koja predviđa reformu policije, tužilaštva i suda, prepoznaje širi krug državnih organa koji su nadležni kako bi se dostigao najviši nivo u borbi protiv organizovanog kriminala. Takođe, donet je i Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela.

Jako je važno podržati predloge kao što su ovi koji su danas pred nama, jer organizovane kriminalne grupe vršenjem krivičnih dela imaju veoma štetan uticaj na privredni i ekonomski razvoj naše zemlje. Finansijska šteta koju organizovani kriminal može da nanese je ogromna, a u vezi sa njim se uvek postavlja i pitanje bezbednosti u našoj zemlji. Organizovane kriminalne grupe se radi svog delovanja povezuju najpre u našoj zemlji, onda i regionalno i na kraju imate jedan međunarodni problem na čijem sprečavanju i rešavanju treba raditi.

Kako je Narodna skupština nadležna da potvrđuje sporazume kada je to zakonom predviđeno, koristim priliku da koleginice i kolege narodne poslanike pozovem da podrže ove predloge u danu za glasanje, što ću ja svakako učiniti. Hvala.

Imovinska karta

(Niš, 23.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Predsednik Gradske izborne komisije Skupština grada Niša Grad Jednokratno 300000.00 RSD 04.03.2016 - 11.07.2016.
Zamenik sekretara Skupštine Grada Skupština grada Niša Grad Mesečno 65000.00 RSD 12.07.2012 - 04.03.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 68000.00 RSD 03.06.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27200.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 11:54