DRAGAN VELJKOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1964. godine. Živi u Štrpcima.

Po zanimanju je diplomirani pravnik.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Osnovne informacije

Statistika

  • 42
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 1 mesec i 13 dana i 6 sati

Poštovani, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 11 meseci i 21 dan i 16 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 1 godina i 1 mesec i 23 dana

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.10.2018.

Hvala predsednice.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, predloženi amandman odnosi se na očuvanje zaštićenih prirodnih dobara, pa u tom kontekstu želim da kažem nešto o korelaciji zaštite prirodnih dobara i razvoja turizma.

Zaštićeno prirodno dobro je očuvani deo prirode posebnih prirodnih vrednosti i odlika zbog kojih ima trajni ekološki, naučni, kulturni, obrazovni, zdravstveno-rekreativni, turistički i drugi značaj.

Republika Srbija se odlikuje znatnim bogatstvom flore i faune, posebno endemičnim retkim biljkama i životinjama, kao i specifičnim ekosistemima zahvaljujući pre svega geografskom položaju na Balkanskom poluostrvu, reljefu, klimatskim odlikama i složenoj istoriji živog sveta.

Sa druge strane, razvoj turizma i čitavog niza ekonomskih aktivnosti ima niz pozitivnih efekata na ekonomiju i prosperitet turističkog mesta zemlje i regiona. Međutim, on istovremeno menja fizionomiju sredine u kojoj se razvija, produkujući ne samo pozitivne već i određene negativne promene.

Turizam poput drugih privrednih grana utiče na kvalitet životne sredine kao potrošač prirodnih i drugih resursa, zemljišta, vode, goriva, električne energije i hrane, ali i kao proizvođač značajne količine otpada i emisije. Negativni uticaji turizma na životnu sredinu izraženi su kroz pritisak na prirodne resurse, živi svet i staništa, kao i stvaranje otpada i zagađenja.

Turizam ima veliki interes da održi kvalitet životne sredine na visokom nivou, tako da je čista i zdrava životna sredina izuzetno važna pretpostavka njegovog uspešnog razvoja. Pozitivni efekti turizma u odnosu na životnu sredinu ogledaju se u činjenici da je reč o delatnosti koja teži ka adekvatnom korišćenju prirodnih resursa, unapređenju predela i održavanju ekoloških, ekonomskih i socio-kulturnih vrednosti lokalne zajednice.

Iz navedenih razloga prioritetni cilj je svih nadležnih organa da uspostave ravnotežu između razvoja turizma i zaštita životne sredine i da se omogući kontakt čoveka i prirodnog ambijenta.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.10.2018.

Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, jedan od glavnih ciljeva koji se postiže predloženim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i otklanjanju razlika koje postoje u aktuelnom zakonu i međunarodnih obaveza, koje proističu iz procesa pristupanja EU, kao i stvaranje mogućnosti za korišćenje sredstava Zelenog fonda za kofinansiranje projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU i ispunjavanju uslova za korišćenje sredstava iz IPARD fondova.

Kada kažemo Zeleni fond, onda treba istaći da se radi o budžetskom fondu koji služi za finansiranje svih projekata koji imaju veze sa zaštitom životne sredine. Dakle, fond je osnovan radi evidentiranja sredstava namenjenih finansiranju pripreme, sprovođenje razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti očuvanja održivog korišćenja zaštite i unapređivanja životne sredine.

Ovi projekti uključuju zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, šuma, kao i smanjenje uticaja klimatskih promena. Fond takođe služi kako bi finansirao uvođenje novih čistih tehnologija, kao i infrastrukture potrebne za unapređenje životne sredine, te da obezbedi stabilan sistem tretmana opasnog otpada.

Na žalost, prethodna štetočinska vlast je uspela u prethodnom periodu i ovaj fond da ugasi, kao što je gotovo uspela čitav život u Srbiji. Naime, 2016. godine po drugi put osnovan, a fond pre njega ugašen je 2012. godine zbog zloupotreba, netransparentnog i lošeg poslovanja. Tokom rada fonda nije realizovano više 2.200 potpisanih ugovora i na taj način se stvorio od 5,5 milijardi dinara.

Siguran sam da će ova odgovorna Vlada i ministarstvo, te ostali nadležni organi preduzeti sve mere i aktivnosti u pravcu otklanjanja prepreka i slabosti, koji su se manifestovali u dosadašnjem radu fonda kako u pogledu većeg izdvajanja sredstava, njihovog namenskog korišćenja, pa do donošenja svih neophodnih podzakonskih akata koji će ga učiniti operativnim. Hvala.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2018.

Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, predloženim amandmanom dodatno se definiše član 1. predloženog zakona, a odnosi se na očuvanje zaštićenih prirodnih dobara. U tom kontekstu ukazujem da je zaštićeno prirodno dobro predeona celina koja se odlikuje specifičnom geološkom, biološkom ili ekosistenom specifičnošću i raznovrsnošću.

Postoje različite vrste zaštićenih prirodnih dobara među kojima treba istaći zaštićena područja, zaštićene vrste i pokretna zaštićena prirodna dokumenta. Kod nas je zakonom zaštićeno oko 450 prirodnih celina i dobara, proglašeno je pet nacionalnih parkova, 13 parkova prirode, 74 rezervata prirode, 28 predela izuzetnih odlika i 253 spomenika prirode.

Nacionalni park Šar-planina je jedan od pet nacionalnih parkova. Nalazi se na Kosovu i Metohiji, koji je uspostavljen 1993. godine sa ciljem da se zaštite izuzetne vrednosti Šar-planine.

Šar-planinu odlikuje veliko bogatstvo i raznovrsnost živog sveta i prisustvo velikog broja reliktnih i endemičnih vrsta. Sa 45% biljnog sveta Srbije, osobenim šumskim zajednicama i vrstama, životinjskim vrstama koje se danas retko nalaze u prirodi, a mnoge su ugrožene čitavom svetu, Nacionalni park Šar-planina sa punim pravom nosi obeležje skloništa za divlji svet koji danas ubrzano nestaje.

Na Šar-planini živi 1.800 biljnih vrsta, od kojih su neke prisutne isključivo na ovom masivu, kao i 147 dnevnih leptira, 45 vrsta vodozemaca i gmizavaca, oko 200 vrsta ptica i 32 vrste sisara, što ga čini jednim od faunističkim najbogatijih područja Evrope.

Pored toga što je ovaj nacionalni park po svom prirodnom bogatstvu jedna od vrućih tačka biološke raznovrsnosti Evrope, on je izuzetno dragocen i kao kolevka srpske duhovnosti, državnosti i istorije. Na ovom području nalazi se 45 crkava i manastira podignutih u periodu od 12. do 16. veka.

Nacionalni park Šar planina, sa svim svojim vrednostima, ima i ogroman međunarodni značaj, pa u tom smislu ističem da se pored ostalog nalazi na nacionalnoj listi jednog od 10 potencijalnih rezervata biosfere u okviru UNESKO programa „Čovek i biosfera“ i nalazi se na preliminarnoj listi od pet potencijalnih dobara koja bi trebala da budu nominovana za upis u UNESKO listu dobara svetske baštine, na osnovu Konvencije o zaštiti svetske kulture i prirodne baštine.

Nažalost, aktuelna situacija i prilike na KiM ozbiljno ugrožava sve vrednosti Nacionalnog parka Šar planina. Naime, privremene institucije na KiM ne samo što onemogućavaju zaposlenima u javnom preduzeću „Nacionalni park Šar planina“ da obavljaju svoje poslove i zadatke u očuvanju navedenih vrednosti, već je jedan deo zaposlenih krivično procesuiran za navodno pustošenje šuma i pravosnažnom presudom izrečene su im uslovne kazne zatvora i novčana kazna u ukupnom iznosu od 150 hiljada evra. Kako zaposleni nisu u mogućnosti da isplate izrečenu novčanu kaznu, to im preti efektivna kazna zatvora, samo zato što su radili svoj posao i primenjivali propise ove zemlje.

Kancelarija za KiM i ovo ministarstvo su u dosadašnjem periodu, uzimajući u obzir aktuelne prilike, izuzetno vodili računa o zaposlenima u javnom preduzeću „Nacionalni park Šar planina“, koga je osnovala ova Skupština, kako u njihovom radno-pravnom statusu, tako i u prinadležnostima koje proističu iz istog. Zato molim Ministarstvo da u koordinaciji sa Kancelarijom za KiM, nađu adekvatno rešenje i za ovaj problem, kako zaposleni ne bi snosili štetne konsekvence. Hvala.

Imovinska karta

(Štrpce, 16.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 96000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 09:24